Vlaski recnik - Vorbariu ruminesk - stampanje recnika
VORBARĬ RUMÎŃESK
VLAŠKO-SRPSKI REČNIK
preslovljen po latiničnom standardu Vlaškog nacionalnog saveta

 
Etno-leksikon tradicionalne kulture Vlaha istočne Srbije
Originalan on-line internet program za akviziciju reči iz umirućeg jezika srbijanskih Vlaha
Autor projekta
(koncept rečnika, ortografija, softver i dizajn):
Paun Es Durlić,
dipl. etnolog
Majdanpek, Srbija
http://www.paundurlic.com/vlaski.recnik

Stalni konsultantni za softver:
Ivan Reković
Predrag Durlić-Vujić

Stalni konsultant za rečnik:
Olgica Petković, prof.

 

 

 
Neredigovan i nelektorisan tekst, samo za ličnu upotrebu!
Sva prava zadržana. Svaka zloupotreba kažnjiva po zakonu.
Projekat Vorbar zvanično pokrenut 1. IX 2011. godine.
 
Ova verzija štampana:
18.04.2024, 01:16:03

Broj obrađenih reči:

6390
 

 

LISTA SARADNIKA NA PRIKUPLJANJU I OBRADI REČI


Rb Ime Prezime Mesto Područje Broj reči  


1)  Paun  Durlić  Rudna Glava  Porečka Reka [Por]  5329  
2)  Filip  Paunjelović  Osnić  Crna Reka [Crn.]  593  
3)  Dejan  Balčanović  Samarinovac  Carani Kmpenji [Kmp.]  79  
4)  Paun  Ilić  Tanda  Poreč [Por.]  74  
5)  Damir  Ilić  Sige  Homolje [Hom.]  56  
6)  Desimir  Marković  Leskovo  Gornji Pek [GPek]  54  
7)  Staniša  Dragojević+  Manastirica  Mlava [Mlava]  29  
8)  Velimir  Trailović  Prahovo  Carani Kmpenji [Kmp.]  19  
9)  Goran  Bujić  Mali Izvor  Crna Reka [Crn.]  18  
10)  Milosav  Jenić  Rečica  Stig [Stig]  12  
11)  Bojan  Aleksandrović  Malajnica  Padurenji  11  
12)  Vojkica  Paunović  Šipikovo  Timočani [Tim.]  10  
13)  Mikica  Zlatić  Klokočevac  Porečka Reka [Por.]  9  
14)  Žika  Makuljević  Ranovac  Mlava [Mlava]  9  
15)  Dragomir  Dragić  Krivelj  Crna Reka [Crn.]  8  
16)  Goran  Petrović  Topolnica  Porečka Reka [Por.]  7  
17)  Dejan  Ilić  Vrbnica  Pomoravlje [Pom.]  5  
18)  Dimitrije  Todorović  Urovica  Padureni  3  
19)  Ivica  Glišić  Žitkovica  Braničevo [Bran.]  2  
20)  Dragan  Stojanjelović  Žagubica  Homolje [Hom.]  2  
21)  Nikola  German  Ranovac (Slana)  Mlava [Mlava]  2  
22)  Vencislav  Dujnović  Šipikovo  Timočani [Tim.]  2  
23)  Slavoljub  Ilić  Sige  Homolje [Hom.]  2  
24)  Mira  Jovanović  Dubočane  Krajna, Padureni [Pad.]  1  
25)  Jelenko  Trifunović  Crnajka  Porečka Reka [Por.]  1  
26)  Goran  Bicanović  Doljašnica  Braničevo [Bran.]  1  
27)  Vladan  Nikolić  Žitkovica  Braničevo [Bran.]  1  
28)  dr Marko  Radulović  Duboka  Zvižd [Zvizd]  1  
29)  Slobodan  Ilić  Topla  Crna Reka [Crn.]  1  
30)  Nedeljko  Žujica  Leskovo  Gornji Pek  1  


LISTA KAZIVAČA


* Aćimović Marica, (Rudna Glava) * Adamović Nedeljko, (Isakovo) * Adamović Ljubiša, (Bošnjak, Mlava) * Adamović Ankica, (Busur) * Adamović Milica, (Leskovo) * Aleksandrović Bojan, (Malajnica) * Aleksić Anđelka, (Rašanac) * Aleksić Danislav, (Rašanac) * Babić Dragan, (Ravna reka) * Balčanović Dejan, (Kobišnica) * Balčanović Dejan, (Samarinovac) * Binđesko Vlada, (Majdanpek) * Blagojević Janko, (Jasikovo) * Bogdanović Eva, (Ranovac) * Bogić Radiša, (Kobillje) * Brndušić Ivan, (Osanica) * Brndušić ϯ Jana, (Osanica) * Brndzan Jon, (Metovnica) * Bulutić Branislav, (Ševica) * Burtić Persida, (Tekija) * Canić Slavoljub, (Grljan) * Carojević Žikica, (Sip) * Čikarević Ratko, (Neresnica) * Damjanović Marija, (Proštinac) * Demić Dragan, (Rašanac) * Dragić Dragomir, (Krivelj) * Dragić Dušanka, (Dvorište) * Dragić Novica, (Leskovac) * Dragojević ϯ Staniša, (Manastirica, Mlava) * Dragošan Aleksandra, (Majdanpek) * Draguljević Tomislav, (Rašanac) * Drikić Branka, (Brnjica) * Drndarević Miroslav, (Valakonje) * Dumitrašković Trailo, (Osnić) * Durlić Lazar, (Rudna Glava) * Durlić Paun Es, (Rudna Glava) * Durlić Božidar, (Debeli Lug) * Durlić Brankica, (Klokočevac) * Đorđević Stana, (Beljajka) * Đorđević Savica, (Samarinovac) * Đorđević Slađana, (Glogovica) * Đorđević Radiša, (Svinjarevo) * Đorđević Dragiša, (Mustapić) * Đorđević Rumena, (Bukovska) * Đorđević Živojin, (Vuković) * Đorđević Ljiljana, (Židilje) * Đurić Velibor, (Boljetin) * Đurić Velibor, (Boljetin) * Filipović Mirjana V., (Vlaška, Ćuprija) * Florić Mileva, (Kostol) * Garašević Slavica, (Bobovo) * Germanović Mihajlo, (Rudna Glava) * Gogicović Živadinka, (Aleksandrovac) * Golub Toma, (Luka) * Golubović Tihomir, (Bigrenica) * Golubović Pavle, (Debeli Lug) * Grujić Miodrag, (Porodin) * Grujić Aleksandar, (Porodin) * Grujić Miiodrag, (Porodin) * Grujić Ilija, (Bukovska) * Grujić Petar, (Bukovska) * Gudžuganović Milija, (Urovica) * Ilić Paun, (Tanda) * Ilić Slavoljub, (Sige) * Ilić Jane, (Dobra Voda) * Ilić Zoran, (Crnajka) * Ilić Živadin, (Dobra Voda) * Ilić Dejan, (Vrbnica) * Ilić Aleksandra, (Proštinac) * Ilić Dragan, (Turija) * Ilić Spomenka, (Tanda) * Janković Aleksandra, (Aljudovo) * Janković Milica, (Tićevac) * Janković Živorad, (Ceremošnja) * Janković Janko, (Jasikovo) * Jenić Milosav, (Rečica, Požarevac) * Jenkić Miiodrag, (Mirijevo) * Jepurović Dragan, (Grabovica) * Jeremić Nena, (Vitovnica) * Jovanović Nevenka, (Sige) * Jovanović Dragi, (Dubočka) * Jovanović Dragan, (Mala Kamenica) * Jovanović Marica, (Vlaole) * Jovanović Ivica, (Dubočka) * Jovanović Trandafir, (Topolnica) * Kalinović Nikola, (Vajuga) * Karabašević Milutin, (Zlot) * Knežica Marica, (Laznica) * Kokić Snežana, (Radenka) * Kostandinović Dragiša, (Mala Vrbica) * Kostić Bora, (Ram) * Kostić Branislav, (Brnjica) * Kožicić Voja, (Jabukovac) * Kožokić dr Aca, (Davidovac) * Kračunović Dragoš, (Subotica) * Krajničan Božidar, (Majdanpek) * Krinulović Žikica, (Kladurovo) * Lautarević Radmila, (Čokonjar) * Lazarević Ivanka, (Osnić) * Lazarević Milica, (Subotica) * Lazić Ratko, (Dvorište) * Lilić Vinko, (Starčevo) * Maksimović Siniša, (Melnica) * Maku Žika, (Kladurovo) * Makuljević Žika, (Ranovac) * Makulović Jelisaveta, (Rudna Glava) * Margitanović Ljubiša, (Podvrška) * Marinković Milena, (Brodica) * Marinović Milan, (Milutinovac) * Marković dr Desimir, (Leskovo) * Marković Milan, (Leskovo) * Martinović Stana, (Leskovo) * Martinović Saša, (Dubočane) * Martinović Dragan, (Ždrelo) * Matasarević Tihan, (Korbovo) * Mikuljević Radiša, (Stamnica) * Milić Dragoslav, (Ceremošnja) * Milošević Neša, (Medveđica) * Milošević Neša, (Orljevo) * Milovanović Dušan, (Vlaška, Ćuprija) * Mitrović Ljubiša, (Kobilje) * Mitrović Dragica, (Kobilje) * Njagojević Novica, (Dupljane) * Njamculović Ljubbica, (Grabovica) * Novaković Janko, (Porodin) * Paunjelović Filip, (Osnić) * Paunović Borislav, (Rudna Glava) * Paunović Vojkica, (Šipikovo) * Paunović Viktorija, (Crnajka) * Paunović Javorka, (Starčevo) * Paunović Vojkica, (Halovo) * Paunović Vojkica, (Gradskovo) * Paunović Petar, (Snegotin) * Paunović Miljan, (Bačevica) * Paunović Biljana, (Bačevica) * Paunović Mirko, (Proštinac) * Paunović Ljubinka, (Voluja) * Paunovićϯ dr Milan, (Batinac) * Pavlović Mla, (Laznica) * Pavlović Velika, (Boljetin) * Perić Goran, (Topolovnik) * Petković Slavica, (Voluja) * Petković Slavica, (Voluja) * Petrović Ljubiša, (Topla) * Petrović Goran, (Topolnica) * Petrović Stojan, (Luka) * Petrović Dobromir, (Ždrelo) * Priulović Slavoljub, (Neresnica) * Prvulović Goran, (Crnajka) * Prvulović Dušan, (Dušanovac) * Puntunjerović Dragica, (Manastirica) * Radulović Slavoljub, (Gornjane) * Radulović dr Marko, (Duboka) * Rajković Slobodanka, (Ljubičevac) * Roškić Olga, (Prahovo) * Rucić ϯ Paun, (Majdanpek) * Šalarević Marija, (R. Glava - Blizna) * Singurilović Dimitrije, (Kovilovo) * Šišmanović Zoran, (Porodin) * Srbuljević Dragan, (Bukovska) * Stešić+ Desa, (Češljeva Bara) * Stojadinović Željka, (Lješnica) * Stojadinović Željka, (Srpce) * Stojanović Persa, (Nikoličevo) * Stojanović Milisav, (Korbovo) * Stojković Ljubisav, (Vajuga) * Stojković Nikola, (Rtkovo) * Stojković Volica, (Stamnica) * Surčelović Dragiša, (Mokranje) * Šutulović Ruca, (Selište) * Tanasković Živadinka, (Topolovnik) * Točaković Čedomir, (Plavna) * Trailović Aleksija, (Rudna Glava) * Trailović Ljana, (Svinjarevo) * Trailović Olgica, (Rudna Glava) * Trailović Milutin, (Mosna) * Trailović Zorica, (Prahovo) * Trailović Boban, (Bukovska) * Trajić Željko, (Dubočka) * Trifunović Dragi, (Rudna Glava) * Trifunović Jelenko, (Crnajka) * Trujić Aleksa, (Bigrenica) * Vajkić Dragoslav, (Bučje) * Vasiljević Mihajlo, (Kladušnica) * Vasiljević Milutin, (Mali Jasenovac) * Veličan Slavica, (Medveđica) * Veljković Sanja, (Velika Kamenica) * x Bole, (Topla) * Žurkić Vlastimir, (Brestovac) *


MESTA SA BROJEM ZAPISANIH REČI

Aleksandrovac (1), Aljudovo (6), Bačevica (2), Bigrenica (1), Bogovina (3), Boljetin (7), Brestovac (3), Brnjica (8), Brodica (11), Brza Palanka (1), Bučje (2), Bukovska (4), Busur (2), Ceremošnja (1), Češljeva Bara (2), Crnajka (34), Debeli Lug (18), Dobro Polje (3), Doljašnica (2), Dubočane (3), Dubočka (1), Duboka (5), Dupljane (5), Dvorište (1), Gamzigrad (6), Golubinje (1), Gornjane (8), Halovo (3), Isakovo (1), Jasikovo (82), Kladurovo (1), Klokočevac (7), Kobilje (11), Kobišnica (1), Krepoljin (1), Krivača (3), Krivelj (8), Laznica (5), Leskovo (65), Lješnica (1), Lubnica (12), Majdanpek (48), Malajnica (15), Mali Izvor (19), Mali Jasenovac (2), Manastirica (Ključ) (3), Manastirica (Mlava) (40), Metovnica (3), Miroč (1), Mokranje (2), Mosna (5), Mustapić (2), Neresnica (6), Osnić (551), Plavna (2), Podgorac (14), Porodin (1), Prahovo (21), Radujevac (2), Rakova Bara (1), Ram (1), Ranovac (37), Rašanac (5), Rečica, Požarevac (12), Rudna Glava (4605), Samarinovac (78), Šarbanovac (9), Savinac (4), Selište (3), Ševica (1), Sige (60), Šipikovo (20), Slatina (1), Slatina, Bor (4), Snegotin (2), Stamnica (1), Starčevo (1), Subotica (2), Svinjarevo (1), Tanda (375), Tičevac (1), Topla (9), Topolnica (22), Topolovnik (4), Urovica (3), Vajuga (6), Valakonje (12), Velika Kamenica (2), Vlaole (1), Voluja (11), Vrbnica (5), Žagubica (2), Ždrelo (1), Žitkovica (5), Zlot (3), Đurakovo (1),
Svega: 97 sela

Vlaški rečnik - tehničke skraćenice
 

TEHNIČKE SKRAĆENICE /ABREVIERI/


agr. = agronomija
akc. = acut; akcenat (naglašen glas je boldiran)
anat. = delovi ljudskog i životinjskog tela
aneg. = anegdota
antr. = imena ljudi, nadimci, porodični nadimci
augm. = augmentativ
bot. = biljni svet
br. = broj / numeral /
Bran. = Braničevo (sliv Donjeg Peka)
Buf. = Bufani, rudari u Majdanpeku (Oltenci iz Banata)
color = boje, bojenje
Crn. = Crnorečani, (sliv Crnog Timoka)
geog. = geografski pojam; oblici reljefa
geol. = geologija; petrologija; mineralogija
geom. = geometrija, geometrijske slike
gl. bezl. = glagol bezlični / verb impersonal  /
gl. n. = glagol, neprelazni / verb intranzitiv /
gl. p. = glagol, prelazni / verb tranzitiv /
gl. p. ref. = gl. prelazni,refleksivni / verb tranz. refl. /
nesvrš. = glagol nesvršen / verb imperfectiv /
GPek = Gornjopečani (sliv Gornjeg Peka)
demin. = deminutiv
demon. = demonologija
dij. sin. = dijalektološki sinonim, druga reč sa istim značenjem u drugom govornom području
dij. var. = dijalekatska varijanta unete reči, piše se ispred reči iz drugoga dijalekta kada se značenja u potpunosti podudaraju, (vidi: var. ).
Dun. = Dunavljani ("Valjanci", priobalje Dunava, Ključ i Krajina)
ent. = entomologija: insekti
erg. = ergonomija: rad, poslovanje, zanat
etim. = etimologija. poreklo reči
etn. = etnik, ime stanovnika naseljenog mesta, i etnonim, ime naroda
exp. = explikacia - tumačenje autora rečnika
euf. = eufemizam
fam. = familijarno
folk. = u folkloru: narodnoj poeziji i prozi
helm. = helmintologija: crvi, gliste, paraziti
hidr. = hidronim, imena vodotokova
hip. = hipokoristik; (ime od milja; nadimak)
Hom. = Homolje
iht. = ihtiologija (ribe)
i. ž. = imenica ženskog roda /substantiv feminim/
izob. = reč se izobičajila; nije više u upotrebi
i. m. = imenica muškog roda / substantiv masculin /
iron. = ironično
i. s. = imenica srednjeg roda / substantiv neutru /
izr. = izreka
inov. = inovacija, novina u obliku reči, značenju ili nekoj drugoj govornoj osobini
jed. = jednina / singular /
kal. = kalendarski; dan, običaj ili verovanje iz godišnjeg ciklusa
kletva = kletva, blasfemija
Kmp. = "Kmpenj", ravničari Negotinske Krajine
kom. = komentar, napomena redakcije
komp. = komparativ
kor. = etnokoreologija: narodne igre
ktet. = ktetik, prisvojni pridev od imena naselja
l.i. = lično ime
leg. = legenda
m. r. = muški rod
mag. = magijski obrazac, postupak; bajalica
Mađ. = mađarski, iz mađarskog jezika
med. = medicina (bolesti, lekovi ...)
mik. = mikologija (pečurke i gljive)
min. = mineral; ruda
mitol. = mitologija, mit. bića
Mlava = Srednji tok Mlave, opšt. Petrovac
mn. = množina / plural /
mon. = moneta, novac, novčana jedinica
Mor. = Moravci u opšt. Čuprija
muz. = muzika, pojmovi iz oblasti muzike
nem. = nemački, iz nemačkog jezika
num. = numizmatika
nesvrš. = glagol nesvršenog vida / imperfectiv /
nutr. = nutricionizam, oblast ishrane (mînkăre)
ojk. = ojkonim, ime naselja
onom. = onomatopeja
opis = opis (prošireno objašnjenje)
ornit. = ptice; živina
oron. = oronimija (reljef, oblici terena)
Pad. = Padurenji; Vlasi Munćani između Carana u Porečana
part. = partikula, rečca / particulă /
pej. = pejorativ (pogrdno)
pital. = pitalica
Pom. = Pomoravci, Vlasi u okolini Požarevca
Por. = Porečani, Vlasi u slivu Porečke reke
posl. = poslovica
pred. = predlog / prepoziţie /
pref. = prefiks / prefix /
prid. = pridev / adjectiv /
prid. nepr. = pridev nepromenljiv / adjectiv invariabil /
pril. = prilog / adverb /
psih. = psihički, psihološki: osećanja, raspoloženja, narav
psov. = psovka
rel. = religija, crkva; verovanja
Res. = Resavci, Vlasi u slivu Resave
ret. = reč se retko (ili sve ređe) koristi
rom. = româneşte - rumunski književni jezik
rum. = rumunski, oblik reči u književnom rumunskom jeziku
r.s. = rodno selo, kad je kazivač sačuvao govor rodnog sela, iako živi u drugom mestu
rus. = ruski, iz ruskog jezika
s. r. = srednji rod
sint. = sintagma, grupa reči, izraz
skr. = skraćeni oblik reči
srb. = srpski, iz srpkog jezika
srod. = srodstvo i srodnički odnosi
Stig = Stižani, Vlasi s područja Stiga
stih = stih, deo iz pesme
supr. = suprotno značenje
svrš. = glagol svršenog vida / perfectiv /
tehn. = tehnika i tehnologija (alati, oruđa, mašine, objekti; procesi) 
Tim. = Timočani, Vlasi Carani, na području donjeg Timoka
top. = toponim, ime mesta, naročito delova terena
tur. = turski, iz turskog jezika
u izr. = u izrazu; značenje koju reč ima smao u izrazu
up. = uporedi; vidi
uspav. = uspavanka
uzv. = uzvik / interjecţie /
var. = ispred reči koja se navodi kao varijanta u okviru istoga narečja, odnosno područja (vidi: dij. var.).
verov. = verovanje
vet. = veterina
vez. = veznik / conjucţie /
vl. = vlaški
vulg. = vulgarno
zag. = zagonetka
zam. = zamenica / pronume /
zast. = zastarelo (reč ili značenje)
zb. = zbirna imenica
zdrav. = zdravica (na slavi ili drugoj svetkovini)
zool. = zoologija: životinjski svet
Zvizd = Zviždani, Vlasi u srednjem Peku, opšt. Kučevo
ž. r. = ženski rod

= poveznica: upućuje na grupu po nekoj osnovi povezanih reči
= beli romb: prethodi frazama na vlaškom
= crni romb: uput na sinonime, varijante, suprotne reči i sl.

♦ / <

= etimologija, poreklo reči

♦ / ? <

= etimološka hipoteza; nesigurno, pretpostavka

VORBARĬ - REČNIK


Parse error: syntax error, unexpected 'var' (T_VAR) in /homeslow/paund/public_html/vlaski.recnik/funkcije.php on line 1576