Vlaški nazivi stanovnika (etnici)

(Opcija u razvoju * Option in developing)

Idbr

Srpsko ime sela

Tip sela

Oblik sela

Ekonomija

Reljef

Povrsina

Akcija
001  Tekija  zbijeno   --- --- ravničarski 6975  [Vidi]
002  Novi Sip  zbijeno   --- ratarsko-ribarsko  ravničarski 2104  [Vidi]
003  Davidovac  zbijeno  izduženo  ratarsko-stočarsko  ravničarski 1093  [Vidi]
004  Kladušnica  zbijeno  izduženo  ratarsko-stočarsko  ravničarski 1508  [Vidi]
005  Kostol  zbijeno   --- stočarsko  ravničarski 901  [Vidi]
006  Mala Vrbica  zbijeno   --- ratarsko-stočarsko  ravničarski  1166  [Vidi]
007  Velika Vrbica  zbijeno   --- ratarsko-stočarsko  ravničarski 1481  [Vidi]
008  Rtkovo  poluzbijeno   --- ratarsko-stočarsko  ravničarski 1702  [Vidi]
009  Korbovo  zbijeno   --- ratarsko-stočarsko  ravničarski 1966  [Vidi]
010  Vajuga  zbijeno   --- ratarsko-stočarsko  ravničarski 2293  [Vidi]
011  Manastirica (Ključ)  poluzbijeno  zvezdast  ratarsko-stočarsko  brdski 1613  [Vidi]
012  Podvrška  razbijeno   --- ratarsko-stočarsko  ravničarski 3913  [Vidi]
013  Rečica  zbijeno   --- ratarsko-stočarsko  ravničarski 587  [Vidi]
014  Milutinovac  zbijeno   --- stočarsko  ravničarski 824  [Vidi]
015  Velika Kamenica  poluzbijeno   --- stočarsko-ratarsko  ravničarski 5687  [Vidi]
016  Velesnica  zbijeno   --- ratarsko-stočarsko  ravničarski 1564  [Vidi]
017  Ljubičevac  zbijeno   --- ratarsko-stočarsko  ravničarski 2045  [Vidi]
018  Grabovica  zbijeno  okruglast  ratarsko-stočarsko  ravničarski 4222  [Vidi]
019  Reka  zbijeno   --- stočarsko-ratarsko  ravničarski 3563  [Vidi]
020  Brza Palanka  zbijeno   --- --- ravničarski 6429  [Vidi]
021  Kupuzište  zbijeno   --- ratarsko-stočarsko  ravničarski 1918  [Vidi]
022  Urovica  zbijeni  duguljast  stočarsko-ratarska  brdovit  11  [Vidi]
023  Vratna   --- --- --- --- [Vidi]
024  Plavna  razbijeno   --- stočarstvo  brdsko-plan. 5765  [Vidi]
025  Malajnica  razbijen  zvezdast  stočarstvo  brdski 1904  [Vidi]
026  Jabukovac  zbijeno   --- --- --- 10  [Vidi]
027  Slatina (Negotin)   --- --- --- --- [Vidi]
028  Mihajlovac   --- --- --- --- [Vidi]
029  Mala Kamenica   --- --- --- --- [Vidi]
030  Dupljane  razbijeno  duguljast  ratarsko-stočarska  brdovit ? 1922  [Vidi]
031  Dušanovac   --- --- --- --- [Vidi]
032  Prahovo  zbijeno  ovalan   --- ravničarski 1975  [Vidi]
033  Samarinovac  zbijeno  četvrtast  ratarstvo  ravničarski 1324  [Vidi]
034  Miloševo  zbijeno  ovalan  ratarstvo  ravničarski 832  [Vidi]
035  Radujevac  zbijeno  okruglast  ratarstvo  ravničarski  [Vidi]
036  Srbovo  zbijeno  duguljast, uz put  ratarstvo  ravničarski 1593  [Vidi]
037  Bukovče  zbijeno  ovalan  ratarstvo  ravničarski 1840  [Vidi]
038  Kobišnica  zbijeno  četvrtast  ratarstvo  ravničarski 2328  [Vidi]
039  Mokranje  zbijeno  nepravilno-pravougaoni  ratarstvo  ravničarsko-brdski 2538  [Vidi]
040  Veljkovo  zbijeno  nepravilno-okruglast  ratarstvo-vinogradar.  ravničarsko-brežuljkast 734  [Vidi]
041  Glogovica  zbijeno  nepravilno-okruglast  ratarsko-stočarsko  brdski 3173  [Vidi]
042  Dubočane  zbijeno  zvezdast  ratarsko-stočarsko  brdski 3229  [Vidi]
043  Mala Jasikova  zbijeno  duguljast  stočarsko-ratarsko  brdski 1254  [Vidi]
044  Čokonjar  zbijeno  nepravilno-zvezdolik  ratarsko  ravničarsko-brežuljkast 3409  [Vidi]
045  Velika Jasikova  zbijeno  nepravilno-izdužen  ratarsko-stočarsko  ravničarsko-brežuljkast 3463  [Vidi]
046  Tabakovac  zbijeno  nepravilno-pravougaoni  ratarsko-stočarsko-vinogradars  ravničarsko-brdski 735  [Vidi]
047  Kovilovo  zbijeno   --- ratarsko   --- 1244  [Vidi]
048  Aleksandrovac  zbijeno   --- ratarsko   --- 1157  [Vidi]
049  Crnomasnica  zbijeno   --- ratarsko-stočarsko-vinogradars   --- 657  [Vidi]
050  Veliki Jasenovac  zbijeno  okruglast (nepravilan)  ratarsko   --- 1547  [Vidi]
051  Mali Jasenovac  zbijeno  pravougaon (nepravilan)  ratarsko-stočarsko   --- 1177  [Vidi]
052  Šipikovo  zbijeno  okruglast  ratarsko-stočarsko   --- 1596  [Vidi]
053  Gradskovo  zbijeno   --- ratarsko-stočarsko   --- 2326  [Vidi]
054  Halovo  zbijeno  okruglast  stočarstvo   --- 2518  [Vidi]
055  Nikoličevo  zbijeno   --- ratarsko-stočarsko   --- 2685  [Vidi]
056  Gamzigrad  razbijeno   --- ratarsko-stočarsko   --- 2252  [Vidi]
057  Lubnica  razbijeno   --- stočarsko-ratarsko-rudarsko   --- 2918  [Vidi]
058  Šljivar  razbijeno  linijski sa bočnim izraštajima  ratarsko-stočarsko   --- 1125  [Vidi]
059  Grljan  zbijeno  izduženo  ratarsko-stočarsko  brdski 3537  [Vidi]
060  Prlita  razbijeno   --- ratarsko-stočarsko   --- 1569  [Vidi]
061  Bačevica   --- --- --- --- [Vidi]
062  Dobro Polje   --- --- --- --- [Vidi]
063  Lukovo  zbijeni  duguljast  ratarsko-stočarska  brdovit 4204  [Vidi]
064  Mali Izvor  razbijeno   --- stočarsko-ratarsko  brdski 5695  [Vidi]
065  Boljevac (selo)   --- --- --- --- [Vidi]
066  Valakonje   --- --- --- --- [Vidi]
067  Osnić   --- --- --- --- [Vidi]
068  Savinac  razbijeno   --- ratarsko-stočarsko  brdsko-plan. 907  [Vidi]
069  Bogovina   --- --- --- --- [Vidi]
070  Podgorac  zbijeno  duguljast  stočarsko-ratarsko   --- 14401  [Vidi]
071  Zlot   --- --- --- --- [Vidi]
072  Šarbanovac   --- --- --- --- [Vidi]
073  Metovnica   --- --- --- --- [Vidi]
074  Brestovac   --- --- --- --- [Vidi]
075  Slatina (Bor)   --- --- --- --- [Vidi]
076  Oštrelj   --- --- --- --- [Vidi]
077  Krivelj   --- --- --- --- [Vidi]
078  Bučje   --- --- --- --- [Vidi]
079  Topla  razbijeno   --- stočarstvo  brdsko-plan. 1041  [Vidi]
080  Luka   --- --- --- --- [Vidi]
081  Tanda  razbijeno  nepravilan  stočarsko  brdsko-planinski 4076  [Vidi]
082  Gornjane  razbijeno   --- stočarsko-ratarsko   --- 9034  [Vidi]
083  Crnajka  razbijeno  zrakast  ratarsko-stočarsko  brdsko-plan. 1137  [Vidi]
084  Rudna Glava  razbijeno  izduženo  ratarsko-stočarsko  brdsko-plan. 11556  [Vidi]
085  Klokočevac  razbijeno   --- stočarstvo  brdsko-plan. 5993  [Vidi]
086  Topolnica  razbijeno  zrakast  stočarsko-ratarska  brdsko-plan. 5744  [Vidi]
087  Mosna  razbijeno  izduženo  stočarsko-ratarska  brdsko-plan. 3799  [Vidi]
088  Miroč  razbijeno  zvezdast  ratarsko-stočarsko  brdsko-plan. 2115  [Vidi]
089  Golubinje  razbijeno  izduženo  stočarstvo  brdsko-plan. 11049  [Vidi]
090  Boljetin  zbijeno  izduženo  stočarstvo  brdsko-plan. 7541  [Vidi]
091  Majdanpek  zbijeni  duguljast  rudarstvo  planinski 1000  [Vidi]
092  Debeli Lug   --- --- --- --- [Vidi]
093  Leskovo  razbijeno  izduženo  stočarstvo  brdsko-plan. 2774  [Vidi]
094  Jasikovo  razbijeno   --- stočarstvo   --- 3493  [Vidi]
095  Vlaole   --- --- --- --- [Vidi]
096  Laznica  zbijeno   --- stočarsko-ratarsko   --- 7481  [Vidi]
097  Selište  razbijeno  okruglast (nepravilan)  stočarstvo   --- 7481  [Vidi]
098  Osanica  zbijeno   --- stočarsko-ratarsko   --- 6652  [Vidi]
099  Breznica  razbijeno   --- stočarstvo    --- 1370  [Vidi]
100  Krepoljin  zbijeno  duguljast  stočarsko-ratarsko  brdsko-planinski 4780  [Vidi]
101  Sige  razbijeno   --- stočarsko-ratarsko   --- 1984  [Vidi]
102  Medveđica  razbijeno   --- stočarstvo   --- 477  [Vidi]
103  Milanovac  razbijeno   --- stočarstvo   --- 1647  [Vidi]
104  Bliznak  razbijeno   --- stočarsko-ratarsko   --- 2041  [Vidi]
105  Resavica (selo)  zbijeni  duguljast   --- --- 594  [Vidi]
106  Židilje  razbijen  duguljast  stočarstvo  brdovit 11045  [Vidi]
107  Ravna Reka  poluzbijeno  nepravilan  stočarsko-rudarska  brdsko-plan. 915  [Vidi]
108  Jezero   --- --- --- --- [Vidi]
109  Beljajka  razbijeno   --- ratarsko-stočarsko  brdski 1200  [Vidi]
110  Bigrenica   --- --- --- --- [Vidi]
111  Batinac  zbijeno  četvrtast  ratarsko-stočarska   --- 1263  [Vidi]
112  Vlaška   --- --- --- --- [Vidi]
113  Isakovo  razbijeno   --- ratarsko-stočarsko   --- 2386  [Vidi]
114  Mačevac  zbijeno   --- ratarsko-stočarsko   --- 699  [Vidi]
115  Dobra Voda   --- --- --- --- [Vidi]
116  Jasenovo   --- --- --- --- [Vidi]
117  Troponje  zbijeno   --- ratarsko-stočarsko   --- 2049  [Vidi]
118  Subotica  zbijeno  okruglast  ratarsko-stočarsko   --- 1303  [Vidi]
119  Bobovo  zbijeno   --- ratarsko   --- 2783  [Vidi]
120  Proštinac  zbijeno   --- ratarsko-stočarsko   --- 641  [Vidi]
121  Busur  razbijeno   --- ratarsko   --- 1873  [Vidi]
122  Ždrelo  zbijeno   --- stočarstvo (ranije)   --- 2882  [Vidi]
123  Leskovac  zbijeno  duguljast  ratarstvo  ravničarski 715  [Vidi]
124  Stamnica  zbijeno ?   --- ratarsko   --- 3208  [Vidi]
125  Vitovnica  zbijeno   --- stočarstvo (ranije)   --- 2717  [Vidi]
126  Melnica  zbijeno  izdužen  ratarstvo  bregovit 4159  [Vidi]
127  Kladurovo   --- --- --- --- [Vidi]
128  Ranovac  razbijeno   --- ratarsko-stočarsko   --- 6713  [Vidi]
129  Manastirica (Mlava)   --- --- --- --- [Vidi]
130  Aljudovo  zbijeno  duguljast  ratarsko-stočarska  brdski 399  [Vidi]
131  Rašanac  zbijeno  okruglast  ratarsko  ravničarski 1902  [Vidi]
132  Starčevo  razbijeno  zvezdast  ratarstvo  bregovit 1641  [Vidi]
133  Dubočka  razbijeno   --- ratarsko  ravničarski 1269  [Vidi]
134  Orljevo  zbijeno  okruglast  ratarsko   --- 616  [Vidi]
135  Kočetin  razbijeno   --- ratarsko-stočarsko-voćarsko   --- 688  [Vidi]
136  Bošnjak   --- --- --- --- [Vidi]
137  Viteževo  zbijeno  trouglast  ratarsko-stočarsko   --- 2512  [Vidi]
138  Porodin  zbijeno  izduženo  ratarsko  ravničarski 4118  [Vidi]
139  Mirijevo  razbijeno   --- ratarsko-stočarsko-voćarsko   --- 1140  [Vidi]
140  Svinjarevo  zbijeno  okruglast  ratarsko-stočarsko  ravničarski 419  [Vidi]
141  Tićevac  zbijeno  nepravilan  ratarsko-stočarsko  ravničarski 898  [Vidi]
142  Vrbnica   --- --- --- --- [Vidi]
143  Kobilje  zbijeno  okruglast  ratarsko-stočarsko-voćarsko  brdski 2366  [Vidi]
144  Mustapić  razbijeno   --- ratarsko-stočarsko   --- 2255  [Vidi]
145  Kaona   --- --- --- --- [Vidi]
146  Cerovica   --- --- --- --- [Vidi]
147  Ceremošnja   --- --- --- --- [Vidi]
148  Bukovska  razbijen  nepravilan  stočarstvo  brdsko-planinski 4656  [Vidi]
149  Neresnica  razbijeno   --- ratarsko-stočarska   --- 13  [Vidi]
150  Brodica  razbijen  duguljast   --- --- [Vidi]
151  Voluja   --- --- --- --- [Vidi]
152  Duboka   --- --- --- --- [Vidi]
153  Ševica   --- --- --- --- [Vidi]
154  Turija   --- --- --- --- [Vidi]
155  Sena   --- --- --- --- [Vidi]
156  Lješnica   --- --- --- --- [Vidi]
157  Srpce   --- --- --- --- [Vidi]
158  Vuković  zbijeno  duguljast, uz put  ratarsko-stočarska  ravničarski 863  [Vidi]
159  Rakova Bara   --- --- --- --- [Vidi]
160  Radenka   --- --- --- --- [Vidi]
161  Brnjica   --- --- --- --- [Vidi]
162  Krivača  razbijen   --- stočarstvo  brdski 1588  [Vidi]
163  Dvorište   --- --- --- --- [Vidi]
164  Snegotin  zbijeno  duguljast  stočarstvo  brdsko-planinski 1514  [Vidi]
165  Žitkovica  zbijeno  okruglast  stočarstvo  brdski 502  [Vidi]
166  Kudreš   --- --- --- --- [Vidi]
167  Češljeva Bara  zbijeno  okruglast (nepravilan)  ratarsko-stočarsko   --- 937  [Vidi]
168  Doljašnica  zbijeno  okruglast (nepravilan)  ratarsko-stočarsko   --- 1063  [Vidi]
169  Zabrega   --- --- --- --- [Vidi]
170  Đurakovo  zbijeno   --- ratarsko-stočarsko   --- 675  [Vidi]
171  Topolovnik  zbijeno  duguljast  ratarsko-stočarsko  ravničarski 1711  [Vidi]
172  Rečica, Požarevac  zbijeno  ovalno  ratarsko   --- 1957  [Vidi]
173  Ram  zbijeno   --- stočarstvo (ranije)   --- 1205  [Vidi]


aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź