Statistika 1866

(Rang lista sela prema procentu Vlaha)

Idbr

Selo

1866: Vlaha

1866: Srba

1866: Svega

Proc. Vlaha

Akcija  
1  Bigrenica  1324 1324 100.00   [Vidi]  
2  Prahovo  1177 1177 100.00   [Vidi]  
3  Beljajka  706 706 100.00   [Vidi]  
4  Mirijevo  688 688 100.00   [Vidi]  
5  Srbovo  642 642 100.00   [Vidi]  
6  Češljeva Bara  640 640 100.00   [Vidi]  
7  Batinac  567 567 100.00   [Vidi]  
8  Vajuga  466 466 100.00   [Vidi]  
9  Vuković  466 466 100.00   [Vidi]  
10  Kladušnica  416 416 100.00   [Vidi]  
11  Orljevo  414 414 100.00   [Vidi]  
12  Miloševo  391 391 100.00   [Vidi]  
13  Vlaška  329 329 100.00   [Vidi]  
14  Dobra Voda  299 299 100.00   [Vidi]  
15  Leskovo  291 291 100.00   [Vidi]  
16  Resavica (selo)  287 287 100.00   [Vidi]  
17  Lješnica  284 284 100.00   [Vidi]  
18  Tićevac  260 260 100.00   [Vidi]  
19  Đurakovo  254 254 100.00   [Vidi]  
20  Brnjica  246 246 100.00   [Vidi]  
21  Topla  245 245 100.00   [Vidi]  
22  Aljudovo  227 227 100.00   [Vidi]  
23  Breznica  215 215 100.00   [Vidi]  
24  Žitkovica  180 180 100.00   [Vidi]  
25  Čokonjar  154 154 100.00   [Vidi]  
26  Viteževo  860 861 99.88   [Vidi]  
27  Ljubičevac  776 778 99.74   [Vidi]  
28  Ždrelo  960 963 99.69   [Vidi]  
29  Jasenovo  893 896 99.67   [Vidi]  
30  Dubočka  934 938 99.57   [Vidi]  
31  Velika Vrbica  660 663 99.55   [Vidi]  
32  Zabrega  219 220 99.55   [Vidi]  
33  Manastirica (Mlava)  1092 1097 99.54   [Vidi]  
34  Nikoličevo  801 805 99.50   [Vidi]  
35  Rečica, Požarevac  561 564 99.47   [Vidi]  
36  Bučje  678 682 99.41   [Vidi]  
37  Klokočevac  493 496 99.40   [Vidi]  
38  Plavna  1145 1152 99.39   [Vidi]  
39  Metovnica  884 890 99.33   [Vidi]  
40  Malajnica  916 923 99.24   [Vidi]  
41  Kaona  750 756 99.21   [Vidi]  
42  Tanda  494 498 99.20   [Vidi]  
43  Valakonje  1835 1850 99.19   [Vidi]  
44  Slatina (Bor)  1205 10 1215 99.18   [Vidi]  
45  Starčevo  826 833 99.16   [Vidi]  
46  Kupuzište  460 464 99.14   [Vidi]  
47  Velika Jasikova  1342 12 1354 99.11   [Vidi]  
48  Rašanac  1433 13 1446 99.10   [Vidi]  
49  Osanica  1288 1300 99.08   [Vidi]  
50  Gornjane  1618 1634 99.02   [Vidi]  
51  Osnić  1317 1330 99.02   [Vidi]  
52  Šarbanovac  1297 1310 99.01   [Vidi]  
53  Mala Kamenica  666 673 98.96   [Vidi]  
54  Rtkovo  712 720 98.89   [Vidi]  
55  Leskovac  441 446 98.88   [Vidi]  
56  Podgorac  3273 22 3311 98.85   [Vidi]  
57  Oštrelj  681 689 98.84   [Vidi]  
58  Zlot  3100 26 3137 98.82   [Vidi]  
59  Kladurovo  750 759 98.81   [Vidi]  
60  Manastirica (Ključ)  164 166 98.80   [Vidi]  
61  Milutinovac  161 163 98.77   [Vidi]  
62  Vlaole  464 470 98.72   [Vidi]  
63  Vitovnica  453 459 98.69   [Vidi]  
64  Ranovac  2200 2232 98.57   [Vidi]  
65  Doljašnica  545 553 98.55   [Vidi]  
66  Laznica  2066 12 2097 98.52   [Vidi]  
67  Busur  797 809 98.52   [Vidi]  
68  Topolovnik  1186 1205 98.42   [Vidi]  
69  Rudna Glava  935 950 98.42   [Vidi]  
70  Bobovo  1543 1568 98.41   [Vidi]  
71  Dupljane  615 625 98.40   [Vidi]  
72  Brestovac  1221 1241 98.39   [Vidi]  
73  Mačevac  291 296 98.31   [Vidi]  
74  Krivelj  1997 15 2032 98.28   [Vidi]  
75  Mala Vrbica  505 514 98.25   [Vidi]  
76  Korbovo  781 795 98.24   [Vidi]  
77  Mihajlovac  1087 1107 98.19   [Vidi]  
78  Bukovče  1611 1641 98.17   [Vidi]  
79  Glogovica  1092 1113 98.11   [Vidi]  
80  Sige  598 12 610 98.03   [Vidi]  
81  Isakovo  780 16 796 97.99   [Vidi]  
82  Podvrška  517 528 97.92   [Vidi]  
83  Mala Jasikova  516 11 527 97.91   [Vidi]  
84  Reka  186 190 97.89   [Vidi]  
85  Crnajka  776 11 793 97.86   [Vidi]  
86  Rečica  91 93 97.85   [Vidi]  
87  Kobišnica  1546 1581 97.79   [Vidi]  
88  Ceremošnja  607 621 97.75   [Vidi]  
89  Bukovska  607 621 97.75   [Vidi]  
90  Velesnica  433 443 97.74   [Vidi]  
91  Prlita  385 394 97.72   [Vidi]  
92  Jasikovo  463 474 97.68   [Vidi]  
93  Jabukovac  2775 10 2842 97.64   [Vidi]  
94  Dubočane  948 971 97.63   [Vidi]  
95  Duboka  2283 11 2339 97.61   [Vidi]  
96  Lubnica  1114 21 1142 97.55   [Vidi]  
97  Dušanovac  1792 28 1838 97.50   [Vidi]  
98  Snegotin  311 319 97.49   [Vidi]  
99  Topolnica  343 352 97.44   [Vidi]  
100  Kobilje  1004 23 1031 97.38   [Vidi]  
101  Veljkovo  369 379 97.36   [Vidi]  
102  Melnica  1641 1686 97.33   [Vidi]  
103  Tabakovac  292 300 97.33   [Vidi]  
104  Kostol  290 298 97.32   [Vidi]  
105  Davidovac  316 325 97.23   [Vidi]  
106  Mustapić  1196 23 1232 97.08   [Vidi]  
107  Kudreš  265 273 97.07   [Vidi]  
108  Samarinovac  391 403 97.02   [Vidi]  
109  Mokranje  1447 10 1492 96.98   [Vidi]  
110  Vrbnica  634 654 96.94   [Vidi]  
111  Stamnica  1129 1166 96.83   [Vidi]  
112  Svinjarevo  180 186 96.77   [Vidi]  
113  Kočetin  296 306 96.73   [Vidi]  
114  Novi Sip  383 397 96.47   [Vidi]  
115  Milanovac  272 282 96.45   [Vidi]  
116  Porodin  2212 81 2332 94.85   [Vidi]  
117  Vratna  405 18 428 94.63   [Vidi]  
118  Grabovica  1107 24 1187 93.26   [Vidi]  
119  Srpce  206 221 93.21   [Vidi]  
120  Dvorište  309 332 93.07   [Vidi]  
121  Neresnica  1462 16 1571 93.06   [Vidi]  
122  Radujevac  1675 107 1801 93.00   [Vidi]  
123  Gamzigrad  555 38 598 92.81   [Vidi]  
124  Mosna  348 13 375 92.80   [Vidi]  
125  Sena  228 16 248 91.94   [Vidi]  
126  Šljivar  416 32 453 91.83   [Vidi]  
127  Bačevica  547 45 599 91.32   [Vidi]  
128  Subotica  549 10 606 90.59   [Vidi]  
129  Proštinac  181 25 206 87.86   [Vidi]  
130  Luka  971 127 1110 87.48   [Vidi]  
131  Urovica  1315 175 1514 86.86   [Vidi]  
132  Voluja  725 844 85.90   [Vidi]  
133  Tekija  815 135 982 82.99   [Vidi]  
134  Rakova Bara  559 139 717 77.96   [Vidi]  
135  Krivača  345 12 446 77.35   [Vidi]  
136  Židilje  297 87 384 77.34   [Vidi]  
137  Golubinje  458 129 600 76.33   [Vidi]  
138  Bliznak  303 109 412 73.54   [Vidi]  
139  Dobro Polje  538 736 73.10   [Vidi]  
140  Brza Palanka  442 169 616 71.75   [Vidi]  
141  Ram  200 89 289 69.20   [Vidi]  
142  Grljan  1207 528 1757 68.70   [Vidi]  
143  Velika Kamenica  511 32 800 63.88   [Vidi]  
144  Slatina (Negotin)  608 953 63.80   [Vidi]  
145  Turija  495 278 781 63.38   [Vidi]  
146  Mali Izvor  590 370 969 60.89   [Vidi]  
147  Majdanpek  570 134 1024 55.66   [Vidi]  
148  Boljetin  136 136 275 49.45   [Vidi]  
149  Bošnjak  159 156 323 49.23   [Vidi]  
150  Krepoljin  501 629 1137 44.06   [Vidi]  
151  Jezero  172 224 396 43.43   [Vidi]  
152  Troponje  363 541 910 39.89   [Vidi]  
153  Lukovo  271 447 851 31.84   [Vidi]  
154  Kovilovo  0.00   [Vidi]  
155  Aleksandrovac  0.00   [Vidi]  
156  Crnomasnica  0.00   [Vidi]  
157  Veliki Jasenovac  0.00   [Vidi]  
158  Mali Jasenovac  0.00   [Vidi]  
159  Šipikovo  0.00   [Vidi]  
160  Gradskovo  0.00   [Vidi]  
161  Halovo  0.00   [Vidi]  
162  Boljevac (selo)  0.00   [Vidi]  
163  Savinac  0.00   [Vidi]  
164  Bogovina  0.00   [Vidi]  
165  Miroč  0.00   [Vidi]  
166  Debeli Lug  0.00   [Vidi]  
167  Selište  0.00   [Vidi]  
168  Medveđica  0.00   [Vidi]  
169  Ravna Reka  0.00   [Vidi]  
170  Cerovica  0.00   [Vidi]  
171  Brodica  0.00   [Vidi]  
172  Ševica  0.00   [Vidi]  
173  Radenka  0.00   [Vidi]  

 

R u b r i k e:

Vlaha 
1866: 

Srba 
1866: 

Svega 
1866: 

Proc 
Vlaha: 

 

 

S v e g a:

116169 

5542 

124524 

93.29 

 

KOMENTAR: Za sela od rbr. 154 do 161 nema podataka jer su do 1919. bila u Bugarskoj, ostala ili nisu postojala (kao na primer Miroč, koji je zaseljen tek 1872. godine, ili Ravna Reka, koja se kao zasebna mesna zajednica izdvaja tek u novije vreme), ili su bila delovi drugih sela u okviru kojih su popisana (sadašnja sela Ševica i Radenka su, na primer, bila delovi Duboke, Brodica deo Voluje, Selište deo Laznice i sl.)

Flag Counter


aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź