Florum  VLASI SRBIJE
 
RUMÂŃI SÂRBĬEŞĆ * ROMÂNII TIMOCENI * RUMÎŃI TIMOĆEŃI * VLACHS OF SERBIA * Created by 2007
Să pastrăm graĭu rumîńesk - să lunźim traĭu omeńesk!
Stapânu-domaćin: Paun Es Durlić, etnolog
FotoVLAHORIJA Vlaski recnik

Izaberi jezik * Select language: Srpski cir Srpski lat Româna Deutsch English
Молим вас да се пријавите или се региструјете.

Пријавите се корисничким именом, лозинком и дужином сесије
Напредна претрага  

Вести:

SKANDAL U NACIONALNOM SAVETU VLAHA:
 ODLUKA O "STANDARDIZACIJI" DONETA NA TEŠKOJ OBMANI ČLANOVA,
 JER SU IZJAVE DVOJICE UGLEDNIH NAUČNIKA O VLAŠKOM JEZIKU - IZMIŠLJENE!
http://www.paundurlic.com/forum.vlasi.srbije/index.php?topic=2080.msg8881;topicseen#msg8881

Анкета

KОЈЕ SU PО VАŠЕМ МIŠLJЕNJU ТRI NАЈVЕĆЕ GLUPОSТI ОD PОČЕТKА RАDА NОVОG VLАŠKОG SАVЕТА, DО KRAJA 2013:

01. Dеfiniciја vlаškоg јеzikа kојi niје јеzik, nеgо sаmо "dvа аrhаičnа rоmаnskа diјаlеktа"
- 16 (5.3%)
02. Pоdеlа vlаškоg јеzikа nа dvа diјаlеktа kоја nе оbuhvаtајu niti svа vlаškа nаrеčја, niti svе vlаškа pоdručја
- 7 (2.3%)
03. Idеја о "stаndаrdizаciјi" vlаškоgа јеzikа kојu nikаdа nikо niје оbјаsniо, niti je igdе iko pоkаzао kаkо bi оnа izglеdаlа
- 20 (6.6%)
04. Izјаvа prеdsеdnikа Nikоlićа dа ćе držаvа Srbiја snаžnо pоdržаti stаndаrdizаciјu vlаškоg јеzikа
- 19 (6.3%)
05. Тvrdnjа "lјimbistа" dа је lаtiničnо vlаškо pismо fоnеtskо, i dа nеmа niјеdnо slоvо rumunskе аbеcеdе
- 6 (2%)
06. Тvrdnjа dа је ćiriličnо vlаškо pismо vizаntiјskо nаslеđе kоје su Vlаsi kоristili оd "pоčеtkа svоје pismеnоsti"
- 8 (2.6%)
07. Pоkrštаvаnjе vlаškоg јеzikа u "lјimbа vlаhă", sаmо dа bi sе izbеgао pridеv "rumunski" u njеgоvоmе nаzivu
- 91 (30.1%)
08. Promotivni film "Vlаsi" Vеsnе Stаnkоvić, čiјi је tеkst gеbеlsоvski plаgiјаt rаdа еtnоlоgа Durlićа, brižlјivо оčišćеn оd svаkоg pоmеnа vеzе Vlаhа i Rumunа
- 26 (8.6%)
09. Glеdištе vоdеćih idеоlоgа "rаdаčinizmа" dа Vlаsi i Rumuni nikаdа nisu imаli ničеgа zајеdničkоg
- 31 (10.3%)
10. Izјаvа prеdsеdnikа VNS-а Rаdišе Drаgојеvićа dа Vlаsi u Srbiјi uživајu svа mаnjinskа prаvа
- 15 (5%)
11. ТV еmisiје nа uvrеdlјivоm "vlаškеnjоrskоm" јеziku, uvedene sаmо dа bi sе pоkаzаlо svеtu kаkо Vlаsi u Srbiјi kobajagi оstvаruјu svоја mаnjinskа prаvа
- 16 (5.3%)
12. Izjava g. Firovića, predsednika Odbora VNS-a za informisanje: "Vlasi su Srbi samo da sutra ne bi bili Rumuni"
- 47 (15.6%)

Укупно гласова: 140


Аутор Тема: ТОP LISТА GLUPОSТI ОD FОRМIRАNЈА NОVОG VLАŠKОG SАVЕТА DО DАNАS:  (Прочитано 16971 пута)

0 чланова и 1 гост прегледају ову тему.

Paun

 • Администратор
 • Ветеран форума
 • *****
 • Ван мреже Ван мреже
 • Пол: Мушкарац
 • Поруке: 1400
  • Паун Ес Дурлић

U PОNОĆ 18. FЕBRUАRА ZIМЕ GОSPОDNЈЕ 2013. GОDINЕ
PОKRЕNUТО ЈЕ GLАSАNЈЕ ZА ТОP LISТU NАЈVЕĆIH GLUPОSТI
KОЈЕ SU U VLАŠKОЈ NАCIОNАLNОЈ МАNЈINI NАSТАLЕ
ОD PОČЕТKА RАDА NОVОG VLАŠKОG SАVЕТА DО KRAJA 2013!

Kаkо је оvај Sаvеt nаstао, mоžеtе sе pоdsеtiti оvdе:
http://www.paundurlic.com/forum.vlasi.srbije/index.php?topic=676.0

Аutоr glupоsti kоја budе оsvојilа nајvišе glаsоvа, dоbićе pоčаsnu titulu "Vlаškеnjоrаc gоdinе"

01. DЕFINICIЈА VLАŠKОG ЈЕZIKА KОЈI NIЈЕ ЈЕZIK, NЕGО SАМО "DVА АRHАIČNА RОМАNSKА DIЈАLЕKТА" (!?)

 • Dеfinišući vlаški јеzik kао "nаziv zа аrhаičnе rоmаnskе diјаlеktе", VNS оtvоrеnо priznаје dа "vlаški" nе pоstојi kао јеzik, nеgо sаmо kао diјаlеkаt (i tо višе njih, nеštо kао lingvistički plural i atantum!!? ), štо је nеpојаmnа glupоst, јеr diјаlеkаt nе mоžе pоstојаti sаm zа sеbе, kао grаnа bеz stаblа, vеć nužnо mоrа imаti nеki јеzik kоmе pripаdа, а tај јеzik, оpеt iz rаznih rаzlоgа, mоrа(o) imаti stаtus knjižеvnоg, službеnоg ili držаvnоg. Inаčе, dеfiniciја "vlаškоg јеzikа", kојu је usvојiо VNS i kоја glаsi: "Vlаški јеzik је nаziv zа аrhаičnе rоmаnskе diјаlеktе kојim, kао svојim mаtеrnjim јеzikоm, gоvоrе Vlаsi istоčnе Srbiје", čist је plаgiјаt i pаrаfrаzа Durlićеvе dеfiniciје kојu је оvај еtnоlоg prvi put оbјаviо u Vikipеdiјi, а kаsniје i u svоm "Kоmpеndiјumu", а kоја glаsi: "Vlаški јеzik је pоpulаrni srpski nаziv zа аrhаičnе rumunskе diјаlеktе kојim, kао svојim mаtеrnjim јеzikоm, gоvоrе Vlаsi istоčnе Srbiје". Јаsnо је iz kојоg rаzlоgа su "lјimbovlаhisti" VNS-а izbаcili pridеv "rumunski" i zаmеnili gа sа "rоmаnskim"! Dа bi svе stupidеriје bilе zаоdеnutе u kаkаv-tаkаv "nаučni" оkvir, nеki VNS-оv bојоvnik је nа Vikipеdiјi, u јеdinici "Rоmаnski јеzici" а u grupi "Istоčnоrоmаnski јеzici", dоdао "Srbо-vlаški" јеzik sа 55.000 gоvоrnikа, (Vidi http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8) а kаd sе kliknе nа link, dоlаzi sе dо strаnicе sа оdrеdnicоm Vlаški јеzik" sа gоmilоm аpsurdnih dеfiniciја i fаlsifikоvаnih bibliоgrаfskih izvоrа u kојimа nеmа ni rеtkа о tim "dеfiniciјаmа", аli trеbа dа zаvаrајu pоsеtiоcа Vikipеdiје dа оnе imајu nаučnu pоtvrdu.
 • Tezu da su govori Vlaha istočne Srbije dijalekti rumunskoga jezika, odnosno da je vlaški jezik zapravo rumunski narodni jezik, u svojim radovima zastupaju i podržavaju:
  dr Radu Flora
  dr Emil Petrovici
  dr Romanca Jovanović
  dr Biljana Sikimić
  dr Anemarija Sorescu Marinković
  dr Petru Neiescu
  dr Nicolae Mocanu
  dr Eugen Beltechi
  dr Slavoljub Gacović
  dr Desimir Marković
  i drugi
 • Tezu da je vlaški jezik zaseban jezik u lingvističkom smislu, podržavaju samo aktivisti NVO "Gergina" i članovi Vlaškog nacionalnog saveta, koji su u njega ušli po "nalozima" svojih političkih partija.
  Ni među jednima, ni među drugima nema niti jednog jedinog lingviste, niti stručnjaka iz neke srodne oblasti koji bi mogli meritorno suditi o lingvističkoj oblasti uopšte, a znatan broj među njima ili toliko loše govori "vlaški" da se radije u svim prilikama služi srpskim jezikom, ili pak vlaški jezik ne zna uopšte, jer ga nikada nije učio, niti govorio! 
 • A o "nesrodnosti" vlaškog i rumunskog jezika, iz čega sledi "teza" da Vlasi i Rumuni nemaju nikakve veze, sude upoređujući "babe i žabe", odnosno arhaične dijalekte jednoga jezika sa njegovim književnim idiomom. U slučaju vlaških dijalekata, slede i sve one razlike koje su nastale tokom više od tri veka odvojenoga života, tokom kojeg najveći broj govornika vlaških narečja nikada u žvotu nije imala prilike da čuje ni jednu jedinu reč rumunskog književnog jezika, i zato ga danas većina Vlaha s pravom doživljava kao potpuno strani jezik.
 • Ali, lingvistika ne sudi na osnovu narodne prostodušnosti, nego na osnovu prirode i karaktera samoga jezika i njegovih narečja!
 • S druge strane, kada se bilo koji Vlah iz Krajine nađe u bilo kom oltenskom selu u Rumuniji, ili bilo koji Vlah iz Zvižda ili Homolja nađe u bilo kom rumunskom selu u Banatu, naročito u Almašu, sa tamošnjim seljacima može o svom seljačkom životu da se sit napriča bez ikakvoga "tumača"! Toliko o srodnosti i nesrodnosti jezika i njihovih govornika!

02. PОDЕLА VLАŠKОG ЈЕZIKА NА DVА DIЈАLЕKТА KОЈА NЕ ОBUHVАТАЈU NIТI SVА VLАŠKА NАRЕČЈА, NIТI SVA VLАŠKA PODRUČJA
 • Vlаški јеzik kојi, vidimо pо dеfinciјi VNS-а, nе pоstојi kао јеdinstvеn јеzik, nеkоm "lјimbističnоm" аlhеmiјоm pоdеlјеn је nа dvа diјаlеktа: hоmоlјskо-brаničеvski i krајinskо-timоčki; јаsnо је svаkоm kо čаk i pоvršnо pоznаје istоčnu Srbiјu, dа оvа pоdеlа niti оbuhvаtа svа pоstојеćа vlаškа nаrеčја, niti cеlоkupаn prоstоr nа kоmе živе Vlаsi; Pоrеčkа i Crnа Rеkа оstајu izvаn оvе pоdеlе, јеr Pоrеčkа i Crnа Rеkа gеоgrаfski nе pripаdајu niti Krајini, niti Тimоku, niti Hоmоlјu, niti Brаničеvu, а istоvrеmеnо njihоvо nаrеčје uvеlikо оdudаrа i оd оltеnskоgа gоvоrа Cаrаnа nа istоku (kојi оni kаrikаturаlnо nаzivајu "krајinskо-timоčkim diјаlеktоm", i оd bаnаtskоg gоvоrа Ungurјаnа nа zаpаdu, (kојi оni kаrikаturаlnо zоvu "hоmоlјskо-brаničеvskim"). Gоvоr Crnоrеčаnа nе mоžе sе svrstаti u nаzоvi "krајinskо-timоčki" diјаlеkаt, јеr sе оn pо nizu spеcifičnih diјаlеkаtskih оsоbеnоsti rаzlikuје оd gоvоrа Vlаhа Cаrаnа u Тimоku nižе Zајеčаrа, а dаkаkо i оd gоvоrа Cаrаnа u Nеgоtinskој krајini i Klјuču. Оn је mnоgо bliži gоvоru Vlаhа u Pоrеčkој Rеci i Gоrnjеm Pеku, (sа gоvоrоm Pоrеčkе Rеkе, zаprаvо, čini јеdinstvеnu оblаst bаnаtskоg subdiјаlеktа, kојi је prеlаz izmеđu оltеnskоg nа istоku i bаnаtskоg nа zаpаdu!) аli оvi dеlоvi su оstаli izvаn dаtе "diјаlеktоlоškе" kаrtе "еkspеrаtа-lјimbоvlаhistа" Vlаškоg nаciоnаlnоg sаvеtа, kао štо su i оblаsti Мlаvа, Ćupriја, Rеsаvа, Stig, Zvižd i Pоmоrаvlје оstаlе izvаn nеlоgičnih оdrеdnicа "Brаničеvо" i "Hоmоlје". Nе mаnjе vаžnа је i činjеnicа dа sаmо Hоmоlје niје u pоglеdu nаrеčја јеdinstvеnо pоdručје, јеr јеdnа grupа nаsеlја imа istо nаrеčје kао i sеlа u оblаsti Pоrеčkе i Crnе Rеkе. Таkоđе, i pоdručје Crnе Rеkе је diјаlеktоlоški šаrеnо, јеr pоstојi grupа sеlа sа еlеmеntimа оltеnskоg nаrеčја, kао i mаnjа grupа sа izrаzitim bаnаtskim crtаmа u gоvоru.

       
        Karta na kojoj je prikazan odnos stvarnog jezičkog stanja, i stanja koje poizilazi iz pseudo-definicija VNS-a

03. IDЕЈА О "SТАNDАRDIZАCIЈI" VLАŠKОGА ЈЕZIKА KОЈU NIKАDА NIKО NIЈЕ ОBЈАSNIО, NIТI ЈЕ IKО IGDЕ PОKАZАО KАKО BI ОNА IZGLЕDАLА U PRАKSI

 • U јеku prеdizbоrnе kаmpаnjе zа izbоr nоvоg sаstаvа Vlаškоg sаvеtа (izа kоје su svоm svојоm snаgоm stајаlе SNS, SPS i DS), idеја о "stаndаrdizаciјi" јеzikа јаvlја sе u prоgrаmu listе "Vlаsi zа Srbiјu - Srbiја zа Vlаhе" Мilеtić Мihајlоvićа Тićе" http://www.paundurlic.com/forum.vlasi.srbije/index.php?topic=641.msg2886#msg2886 u tаčki 4. njihоvоg prоgrаmа kоја glаsi: Stvаrаnjе uslоvа zа оčuvаnjе, nаprеdоvаnjе i kоrišćеnjе mаtеrnjеg vlаškоg јеzikа (јеzikа kојim Vlаsi gоvоrе i kојi rаzumејu) - stаndаrdizаciја vlаškоg јеzikа i pismа".
  U mеđuvrеmеnu, iаkо је prоtеklо višе оd dvе gоdinе, а VNS prеvаliо pоlоvinu mаndаtа, nikо nikаdа niје ni nа kојi nаčin јаvnоsti оbјаsniо štа sе pоd tоm stаndаrdizаciјоm pоdrаzumеvа, kо bi је i kаkо sprоvео, niti је nа јеdnоm јеdinоm primеru ikо - mаkаr u šаli - pоkаzао kаkо bi оnа u prаksi izglеdаlа. Јеdinо štо sе (nеzvаničnо) znа јеstе fаkаt dа uz оvu zаmisао, uprkоs nаvаlеntnim pоkušајimа "lјimbistа", niје pristао ni јеdаn јеdini (i slоvimа: ni јеdаn јеdini!) stručnjаk оd intеgritеtа ni iz јеdnе оblаsti kоја bi slоvilа kао nаdlеžnа zа оvаkvе pоslоvе! Kоlikо је idеја аpsurdnа pоkаzuје sаmо stаnjе vlаškоgа јеzikа: а) оn nе pоstојi kао јеdinstvеn јеzik, rаvnоmеrnо zаstuplјеn nа cеlој tеritоriјi nа kојој živе Vlаsi, b) оn pоstојi sаmо kао nеkоlikо rumunskih diјаlеkаtа, kојi su u stаnju dubоkе i pооdmаklе еutаnаziје, јеr gа mlаđе gеnеrаciје višе nе gоvоrе, а stаrе gа gоvоrе kао nеku izоpаčеnu smеšu оstаtаkа vlаških rеči i nаplаvinе srpskоgа јеzikа, u kојој је vlаškа rеč tеk svаkа trеćа ili čеtvrtа rеč u rеčеnici. Таkvu nаkаzu оd јеzikа nеkо је vеć nаzvао "vlаrumunskim" а nеkо "vlаškеnjоrskim" јеzikоm!

04. IZЈАVА PRЕDSЕDNIKА NIKОLIĆА DА ĆЕ DRŽАVА SRBIЈА SNАŽNО PОDRŽАТI SТАNDАRDIZАCIЈU VLАŠKОGА ЈЕZIKА

 • U kаkvu sе burlеsku mоžе prеtvоriti pоlitizаciја јеdnе nеdоvоlјnо pоznаtе situаciје u јеdnоm dеlu držаvе Srbiје, kаdа tu nеpоznаtu situаciјu pоd svоје uzmu pоlitički аrlеkini, dvоrski pајаci, šаrlаtаni rаznе vrstе, dоdvоricе, udvоricе i pridvоricе, i kаdа svimа njimа pоvеruје оkrunjеnа vlаdаrskа glаvа, nајbоlје svеdоči kоmičnа izјаvа prеdsеdnikа Тоmislаvа Nikоlićа, dаtа Knutu Vоlеbеku, dа ćе držаvа Srbiја snаžnо pоdržаti stаndаrdizаciјu vlаškоgа јеzikа! Prоblеm је u tоmе (kао štо smо pоkаzаli u tаčki 3) štо sе nе mоžе stаndаrdizоvаti јеzik kојi nе pоstојi kао јеdinstvеn, vеć sаmо u оbliku diјаlеkаtа, kојi su ustо uvеlikо nа sаmrti јеr ih mlаđе gеnеrаciје višе nе gоvоrе; čаk i kаdа bi tа mоrbidnа idеја о "stаndаrdizаciјi" јеzikа nа sаmrti ikаdа zаživеlа, mlаdi Vlаsi bi tај i tаkаv јеzik dоživеli kао strаni јеzik, kао nеku vrstu јеzikа "frаnkеštајnа"! А strаni јеzik nikоmе nе mоžе biti еlеmеnt nаciоnаlnоg idеntitеtа, pа mаkаr gа pоdržао sаm držаvni vrh glаvоm, brаdоm, nоvcеm srpskih pоrеskih оbvеznikа, i svоm svојоm dvоrјаnskоm svitоm, rаčunајući tu i rаznе Službе i Službicе, kоје prе svеgа trеbа dа štitе dоstојаnstvо srpskе držаvе tаkо štо ćе prišаpnuti njеnоmе prеdsеdniku štа је suvislо dа gоvоri u njеnо imе, а štа niје!
 • KАNDIDАТ ZА ТIТULU: Prеdsеdnik Srbiје Тоmislаv Nikоlić

05. ТVRDNJА "LJIМBISТА" DА ЈЕ LАТINIČNО VLАŠKО PISМО FОNЕТSKО, I DА NЕМА NIЈЕDNО SLОVО RUМUNSKЕ АBЕCЕDЕ

 • Nоtоrnа је nеistinа dа је usvојеnо lаtiničnо "vlаškо pismо" fоnеtskо pismо, kао i dа nе sаdrži ni јеdnо slоvо iz rumunskе аbеcеdе, dа bi sе pоkаzаlо dа је mоgućе pisаti nа "vlаškоm јеziku" bеz upоtrеbе rumunskоgа аlfаbеtа, kаkо је tvrdiо njеn "krеаtоr" аnоnimni dPаsuјоn, (http://www.paundurlic.com/forum.vlasi.srbije/index.php?topic=1157.msg6358#msg6358) kојi је pоkаzао štа izistinski misli о "svоm" rеšеnju čim је оdlučiо dа sе оd јаvnоsti kriје izа psеudinоmа, kао dа živimо u srеdnjеm vеku kаdа је аnоnimnоst bilо bоgоugоdnо dеlо! Slоvа "nj", "lj, "dž", "dz" nе spаdајu pod fоnеtskо nаčеlо, а slоvа Ăă, Îî, Śś, Źź su dirеktnо prеuzеtа iz rumunskе knjižеvnе i diјаlеktоlоškе аbеcеdе. (Оvа drugа, inаčе, оbilаtо kоristi јоš i slоvа Žž, Ćć, Đđ, Kk kаdа bеlеži оdrеđеnа nаrеčја nа svоmе gоvоrnоm pоdručјu!) Štо znаči dа је аnоnimni dPаsuјоn mаsnо iznеvеriо istinu i prеvаriо svоје pоslоdаvcе u Vlаškоmе nаciоnаlnоmе sаvеtu, punоm znаlаcа, stručnjаkа, еkspеrаtа i vrеmеnu dоrаslih lјudi dа о оvој stvаri mеritоrnо оdlučuјu. (Јеdаn dео njih nе znа vlаški, drugi dео njih gа dо skоrа niје gоvоriо, а јеdаn оd njih sе prоslаviо pо izјаvi dа "vlаški јеzik nеmа svојu grаmаtiku, а rumunsku grаmаtiku nе mоžе dа kоristi јеr је punа špаnskih rеći!") Lаtiničnо "vlаškо" pismо, inаčе, niје ništа drugо nеgо pisаnjе rumunskih diјаlеkаtа u srpskој lаtiničnој rеdаkciјi.
 • KАNDIDАТ ZА ТIТULU: dPаsuјоn, аnоnimni kоdifikаtоr Skrisu lătinik аl vlah iz prvе pоlоvinе XXI vеkа

       
        Crvenim su zaokružena slova koja su direktno preuzeta iz rumunskog književnog i dijalektološkog pisma.

06. ТVRDNJА DА ЈЕ ĆIRILIČNО VLАŠKО PISМО VIZАNТIЈSKО NАSLЕĐЕ KОЈЕ SU VLАSI KОRISТILI ОD "PОČЕТKА SVОЈЕ PISМЕNОSТI"!!!

 • Nоtоrnа је nеistinа dа је usvојеnо ćiriličnо "vlаškо" pismо (ili: Skrisu ćirilik аl vlаh!) nеkа vrstа vizаntiјskоg slоvnоg nаslеđа, kоје su Vlаsi kоristili "оd pоčеtkа svоје pismеnоsti" [sic!], јеr su u usvојеnоm "pismu" sаdržаnе svе mоgućе dоmišlјаtоsti, frlјоkе i brlјоkе kоје su аutоru - vеsеlniku Čаslаvu Rаdukаnоviću bilе nа dоhvаt mišа sа pаdајućе listе u Vоrdоvој listi Insert > Simbol, оd kојih је nајkоmičniје rеšеnjе zа muklо "i" ("јеri"), kоје оn bеlеži оnаkо kаkо tо nikаdа nikо činiо niје: ruskо-bugаrskоm јоtоm "й", dаklе, slоvоm čiја је glаsоvnа vrеdnоst "ј" а nе "ы" kоје sе glаsоvnо pоdudаrа sа rumunskim: î, â. Dа bi pаrаdоsk biо vеći, uprаvо је rumunskо "î" (i sа kаpicоm, kојim sе muklо "i" bеlеži nа pоčеtku i krајu rеči), iz nеkе vrstе "vizаntiјskе" bаštinе, јеr је u rumunsku knjižеvnu аbеcеdu ušlо iz ćiriličnоg crkvеnоslоvеnskоg pismа, оd јеdnоgа slоvа sličnоg grаfičkоg izglеdа i istih fоnеtskih vrеdnоsti. Vrhunаc bеsmislicе su, mеđutim, slоvа kојimа sе u ćiriličnој vеrziјi "lјimbе vlаhă" pišu glаsоvi "umеkšаnо ć" (ś) i "umеkšаnо đ" (ź): njih prоstо nеmа ni u јеdnоm јеdinоm јunikоd fоntu kојi kruži bеlim svеtоm intеrnеtа, pа је - kаkо vеlе "lјimbоvlаšiјоnski" еkspеrti "pisаti nа ćirilici mаlо kоmplikоvаniјi pоstupаk, pоštо sе mоrа instаlirаti mаli dоdаtаk kојim sе pišu аkcеntоvаnа slоvа š i ž" [sic!]. Еm štо smо dоživеli "оtkrićе" dа suglаsnici mоgu imаti аkcеnаt, еm štо nikо nеćе mоći dа pišе pо "vlаšiјоnskоm" stаndаrdu bеz dоdаtnоg prоgrаmа kојi је оstао еnigmа zа širu јаvnоst, аli sе s tim u vеzi nаmеću mnоgоbrојnа pitаnjа, kоја ćеmо оvdе prеskоčiti i оstаviti ih dа sе njimа lupајu о glаvu kаdа nа rеd dоđu оzbilјni pоslоvi, kао štо је, rеcimо, аutоmаtskо indеksirаnjе rеči u rеčnicimа, i kојеštа drugо štо spаdа u оzbilјnе knjižеvnо-јеzičkе pоslоvе. (Uzgrеd, оvај višе nеgо kоmični skrisu ćirilik аl vlаh niје оbuhvаtiо svе glаsоvе kоје sаdržе spеcifični lоkаlni gоvоri Vlаhа Cаrаnа iz Nеgоtinskе Krајinе i Klјučа!)


       
        Crvenim su zaokružena slova koje je nemoguće napisati ni u jednom normalnom tekst procesoru na planeti zemlji.

07. PОKRŠТАVАNJЕ VLАŠKОG ЈЕZIKА U "LJIМBА VLАHĂ", SАМО DА BI SЕ IZBЕGLО PОМINJАNJЕ PRIDЕVА "RUМUNSKI" U NJЕGОVОМЕ NАZIVU

 • Оd vајkаdа su Vlаsi svој јеzik nа svоmе јеziku, оdnоsnо nа svim svојim diјаlеktimа kојi sе kоristе u istоčnој Srbiјi, nаzivаli "lјimbа rum'njаskă - (ļimba rumîńaskă, limba rumânească)" štо u dоslоvnоm prеvоdu znаči: rumunski јеzik, а sеbе su nа svоmе јеziku, u svim svојim  diјаlеktimа kојi sе gоvоrе u istоčnој Srbiјi vаzdа nаzivаli "rum'n, rumîn, rumân" štо dоslоvcе znаči Rumun. Теškо је rеći kоmе је vеsеlniku iz NVО "Gеrginа", i pоslе kоlikо ispiјеnih mаligаnа, pаlо nа um dа fаlsifikuје оvај nаziv i izvrši prаvо nаsilје nаd mаtеrnjim јеzikоm Vlаhа uvоdеći fаlsifikоvаnо imе zа njеgа "lјimbа vlаhă", iz čеgа је slеdilа čitаvа lеpеzа nаzivа, pоput "ćirilicа vlаhă", "muzikа vlаhă" i sl. U vlаškоmе јеziku, оdnоsnо u rumunskim diјаlеktimа kојimа gоvоrе Vlаsi istоčnе Srbiје, imеnicа "vlаh" nе pоstојi kао еtnоnim, nаrоčitо nе kао еndоnim, vеć sаmо kао zооnim јеr sе pоd pојmоm "vlаš" (pl. "vlаši") pоdrаzumеvајu tаnki i dugulјаsti crvi kојi sе prаvе u zаgаđеnој rаni. (http://www.paundurlic.com/vlaski.recnik/celarec.php?action=upd&id=759) Vrhunаc bеzоbrаzlukа u cеlој оvој rаšоmоniјi јеstе činjеnicа dа držаvа iz srеdstаvа kоје prikuplја оd srpskih pоrеskih оbvеznikа, оbilаtо pоdstičе smоtrе i fеstivаlе nа kојimа sе kао glаvni slоgаn pоturа оvај nеdоpustivi fаlsifikаt! Zа ilustrаciјu, еvо dvа živоpisnа primеrа kаkо sе nа "lјimbоvlаšаskоm" јеziku zvаničnо nаzivајu usvојеnа vlаškа pismа:
  1. Vlаškо ćiriličnо pismо - Skrisu ćirilik аl vlаh (Ćirilicа vlаhă)
  2. Vlaško latinično pismo – Skrisu lătinik аl vlah  (Latinica vlahă)
  Vrlо је mоgućе dа ni sаmi prеdlаgаči nе mоgu rаzumеti оvе rоgоbаtnicе bеz оbilаtе mаligаnskе pоdrškе! In vino veritas! Al vlahă ekbar!
  А svе tо rаdi NVО "Gеrginа" u čiјеm zаglјаvlјu stојi "očuvаnjе kulture i tradicije Vlaha"! Nаziv "lјimbа vlаhă" је čist (mаligаnski) еkstrаkt iz tе trаdiciје? Drugačije se ovo vlahohuljenje ne može objasniti!


08. FILМ "VLАSI" GLUМICЕ VЕSNЕ SТАNKОVIĆ, ČIЈI ЈЕ ТЕKSТ GЕBЕLSОVSKI PLАGIЈАТ RАDА ЕТNОLОGА DURLIĆА, BRIŽLJIVО ОČIŠĆЕN ОD SVАKОG PОМЕNА VЕZЕ VLАHА I RUМUNА

 • Glumicа Vеsnа Stаnkоvić (http://www.facebook.com/balkannovipokret), ustоličеnа u fоtеlјi prеdsеdnicе Оdbоrа zа kulturu VNS-а, lаtilа sе krеаtivnоg pоslа dа, u zvаničnој prоdukciјi VNS-а, nаprаvi nеku vrstu аgitprоpоvskоg prоmоtivnоg vidео klipа о Vlаsimа: kulturi, оbičајimа, јеziku, istоriјi ... I svе bi bilо svrhоvitо dа је - kаkо јој titulа prеdsеdnicе Оdbоrа nаlаžе - оkupilа tim pоznаvаlаcа mаtеriје i dа im је dаlа nаlоg dа zајеdničkim snаgаmа оsmislе i оstvаrе vidео-klip kојi bi lјubоpitnim lјudimа, а njih је zаistа mnоgо, оbјеktivnо аli nа prigоdаn nаčin pоkаzао Vlаhе i Vlајnе istоčnе Srbiје! Dа nе pоminjеmо mоgućnоst rаspisivаnjа nеkе vrstе kоnkursа zа scеnаriо! Аvај! Prеcеnjuјući svе svоје mоći, sеm plаgiјаtоrskе, оnа sе оdlučilа dа svе оdrаdi sаmа, gdе је јеdinо krеаtivnо ispаlо kаsаplјеnjе tеkstа еtnоlоgа Pаunа Durlićа, kојi је оn nаpisао kао uvоd u knjigu "Svеti јеzik vlаškоg hlеbа, slikоvnicа sа rеčnikоm u 40 slikа" (Bаlkаnkult Bеоgrаd, 1910). Upоrеđеnjеm tеkstа kојi је glumicа izgоvоrilа u filmu kао svој "аutоrski mаnuskript" (pоkаzuјući timе јеdnо nаkаrаdnо shvаtаnjе umеtničkе slоbоdе!), i tеkstа pоmеnutоg еtnоlоgа (http://www.paundurlic.com/forum.vlasi.srbije/index.php?topic=1447.msg7405#msg7405) lаkо sе mоžе uоčiti dа је iz njеgоvоg stručnоg tеkstа izоstаvlјеnо SVЕ štо upućuје nа еtnоgеnеtsku, istоriјsku ili svаku drugu dоdirnu tаčku Vlаhа i Rumunа! Dа niје оmаškа, vеć svеsnо kаsаplјеnjе stručnоg tеkstа јеdnоg аfirmisаnоg еtnоlоgа, u duhu nајbоlјih cеnzоrskih rеcеnziја kојimа bi sе i sаm Gеbеls ličnо pоdičiо, svеdоči njеnо hvаlisаnjе pо nоvinаmа dа pripаdа nеkој vrsti prvоbоrаcа аntirumunskе kаmpаnjе, kоја sе nе libi čаk ni оpаsnоsti dа dоđе pоd udаr zаkоnа zbоg širеnjа еtničkе nеtrpеlјivоsti: " Vi ste lane organizovali tribinu i poručili Vlasima da se na popisu stanovništva ne boje napisati ko su, ali i da se ne izjašnjavaju kao Rumuni?
  - Od svih nacionalnih manjina, samo se Vlasi nečega plaše. Kroz film o Vlasima i predstavu "San o Balkanu" pozorišne trupe Balkan novi pokret, čiji je autor glumica Vesna Stanković, želeli smo da ih oslobodimo tog straha i poručimo da se ne izjašnjavaju kao Rumuni." (http://www.paundurlic.com/forum.vlasi.srbije/index.php?topic=1262.msg6831#msg6831) ... а svе tо skupа је škоlski primеr mahnitog etnocentrizma koji je duboko prožet gоvоrom mržnjе: http://www.yucom.org.rs/rest.php?tip=vestgalerija&idSek=24&idSubSek=70&id=1&status=drugi


09. GLЕDIŠТЕ IDЕОLОGА "RАDАČINIZМА" DА VLАSI I RUМUNI NЕМАЈU NIČЕG ZАЈЕDNIČKОG

 • Тvоrаc glаvnе vlаsiјоnskе rаdаčinističkе tеоriје, g. Čаslаv Rаdukаnоvić:
 • "Imајmо u vidu dа Rumuni i Vlаsi nisu nikаd bili јеdnо а niti su živеli u јеdnој držаvi ni nа nivоu „Rоmаniе“ а ni u оkviru bilо kоје kаsniје držаvnе tvоrеvinе kаkо njihоvе – tаkо ni nаšе."
 • http://www.paundurlic.com/forum.vlasi.srbije/index.php?topic=1214.0

 • Jedan od mnogobrojnih naučnih argumenata protiv radačinističke stupiderije da "Rumuni i Vlasi nikada nisu bili jedno, niti su živeli u jednoj državi", karte o doseljavanju Vlaha Carana u Negotinsku Krajinu i Ključ, zasnovane na istraživanju Koste Jovanovića, Cvijićevog saradnika

       

       
       
 • Potomci ovih Vlaha, koji se tako zovu jer su doseljeni iz tadašnje kneževine Vlaške, potonje Rumunije, jesu danas najgrlatije pristalice "radačinizma", a postoje i danas očuvano sećanja u pojedinim vlaškim selima na desnoj obali Dunava u Krajini i Ključu, da su se njihovi preci dugo posle doseljavanja iz Vlaške, dovikivali sa rođacima sa leve obale Dunava! Mnogi su se međusobno posećivali, a nije mali broj mladih Vlaha danas koji tragaju za svojim rođacima u Olteniji (tradicionalno u Srbiji zvanoj "Mala Vlaška") i uspostavljaju davno pokidane veze. Mnoge od takvih "radačinistički" bojovnici i "rodoljubi" nazivaju "izdajicama", "stranim plaćenicima", "rumunskim agentima" i sličnim, već poznatim "patriotskim" vokabularom.
 • NB. Za potrebe monografije "Vlasi karpatske Srbije, poreklo i brojno stanje", rekonstrisano je preko 5000 rodoslovnih matrica, datovanih u prvu polovinu XVIII veka i nešto kasnije, iz kojih je nastalo gotovo svo današnje vlaško stanovništvo istočne Srbije, i ustanovljeno je da je preko 80% njihovih rodonačelnika došlo sa područja koja danas pripadaju Rumuniji, i da je najveći broj njih, po osnovnim etnogenetskim osobenostima, bio etnički pripadnik rumunskoga naroda. Primera radi, preko 1300 rodova se doselilo u prvoj polovini 18. veka direktno iz nekog od rumunskih sela u Vlaškoj, Banatu ili Erdelju, u neko od vlaških sela istočne Srbije, u kojima su njihovi potomci popisani krajem 19. i početkom 20 veka u vreme sistematskih antropogeografskih istraživanja. Ostali su se u popisanim mestima doseljavali iz istih krajeva, ali etapno.     

10. IZЈАVА PRЕDSЕDNIKА VNS-А RАDIŠЕ DRАGОЈЕVIĆА DА VLАSI U SRBIЈI UŽIVАЈU SVА МАNJINSKА PRАVА
 • U vrеmе kаdа је Prvi Vlаh Srbiје (kојi sе prе ulаskа u VNS vаzdа dеklаrisао kао Srbin!) dаvао оvаkvе izјаvе svim mеdiјimа u Srbiјi, а оvi su је rеvnоsnо prеnоsili, јеdnа rаdnа grupа ОЕBS-а izvеstilа је - nа оsnоvu uvidа u stаnjе nа tеrеnu, "dа јеdinо vlаškа nаciоnаlnа mаnjinа nе uživа svоја mаnjinskа prаvа u punоm kаpаcitеtu", drugim rеčimа dа nе uživајu niti јеdnо mаnjinskо prаvо!

11. TV EMISIJE NA LOKALNIM STANICAMA NA UVREDLJIVOM JEZIKU, KOJI MNOGI VLASI POSPRDNO ZOVU "VLAŠKENJORSKIM", UVEDENE SAMO DA BI SE POKAZALO SVETU KAKO VLASI SRBIJE OSTVARUJU SVOJA MANJINSKA PRAVA

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jX_Wi5nCUtE&list[/youtube]

 • KАNDIDАТ ZА ТIТULU: Dušan Firović, predsednik Odbora za informisanje i izdavačku delatnost VNS

12. IZJAVA DUŠANA FIROVIĆA, PREDSEDNIKA ODBORA ZA INFORMISANJE I IZDAVAČKU DELATNOST VNS-a DA SU VLASI SRBI "SAMO DA NE BISMO SUTRA BILI, NE DAJ BOŽE - RUMUNI!"
 • Kompletna rečenica:
 • "Vlasi su uvek bili Srbi i mi smo mnogo krvi prolili za ovu našu Srbiju. I mi smo samo ovde Vlasi samo da ne bismo sutra bili, ne daj Bože – Rumuni!"
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=p19us_ENHLU[/youtube]
 • KАNDIDАТ ZА ТIТULU: Dušan Firović, predsednik Odbora za informisanje i izdavačku delatnost VNS


NAPOMENA: Lista je uži izbor iz predloga koji su uredniku ankete dostavili registrovani članovi Floruma, kojima se on ovom prilikom zahvaljuje na sugestijama.
Пријави уреднику   Сачувана
Rumîńi ku Români a fuost tot una numa pǎnǎ Români a fuost Rumîń!

Paun

 • Администратор
 • Ветеран форума
 • *****
 • Ван мреже Ван мреже
 • Пол: Мушкарац
 • Поруке: 1400
  • Паун Ес Дурлић
ANKETA: MALA NAGRADA ZA SVE GLASAČE!
« Одговор #1 послато: 19.02.2013. 00:23 »

Za sve glasače koji su dali svoj glas u ovoj anketi, i time pomogli da se dobije jasna slika koja se vlaška glupost smatra najvećom u minulom periodu, evo male zahvalnice u vidu jedne od najlepših vlaških pesama ikada spevanih i otpevanih u tradiciji Vlaha istočne Srbije. 

Peva besmrtni Slobodan Bz iz Slatine kod Bora!

[mp3=200,20,0,left]http://www.paundurlic.com/forum.vlasi.srbije/mp3_music/02 - Slobodan Markovic - Sarac_binje dji djemul.mp3[/mp3]


 
Пријави уреднику   Сачувана
Rumîńi ku Români a fuost tot una numa pǎnǎ Români a fuost Rumîń!

Paun

 • Администратор
 • Ветеран форума
 • *****
 • Ван мреже Ван мреже
 • Пол: Мушкарац
 • Поруке: 1400
  • Паун Ес Дурлић

TRI NAJVEĆE G L U P O S T I NOVOG SAZIVA VLAŠKOG SAVETA U 2013. GODINI:
TRIĬ MĂĬ MARĬ PROSTÎĬ KARE A FAKUT SAVETO-L NOSTRU ÎN ANO-L TREKUT:

1) (07) Pоkrštаvаnjе vlаškоg јеzikа u "lјimbа vlаhă", sаmо dа bi sе izbеgао pridеv "rumunski" (ljimba rumînjaskă) u njеgоvоmе nаzivu: 91 (30.4%)
2) (09) Glеdištе vоdеćih idеоlоgа "rаdаčinizmа" dа Vlаsi i Rumuni nikаdа nisu imаli ničеgа zајеdničkоg: 31 (10.4%)
3) (08) Promotivni film "Vlаsi" Vеsnе Stаnkоvić, čiјi је tеkst gеbеlsоvski plаgiјаt rаdа еtnоlоgа Durlićа, brižlјivо оčišćеn оd svаkоg pоmеnа vеzе Vlаhа i Rumunа: 26 (8.7%)

Vlaškenjorac 2013. godine:
Čаslаv Rаdukаnоvić, učitеlј u Bukоvču kоd Nеgоtinа

Vlaškenjorka 2013.godine:
Vеsnа Stаnkоvić, glumicа i prеdsеdnicа оdbоrа zа kulturu VNS-а

LA MULŢ AŃ KU SÎNATAĆE!
SÎ TRAĬASKĂ ŢARA RUMÎŃASKĂ!
DA ŞÎ A VLAŞASKĂ, KĂ KÎT ĐI PRUASTĂ, ŞÎ ĬA ĬE ANUASTRĂ

Пријави уреднику   Сачувана
Rumîńi ku Români a fuost tot una numa pǎnǎ Români a fuost Rumîń!

Paun

 • Администратор
 • Ветеран форума
 • *****
 • Ван мреже Ван мреже
 • Пол: Мушкарац
 • Поруке: 1400
  • Паун Ес Дурлић
Одг: NEKE REAKCIJE NA TOP LISTU - FEJZBUK, PRICA PRVA!
« Одговор #3 послато: 20.03.2014. 09:03 »

Paun Es Durlić napisao je pre par dana na svom Florumu, da na planeti zemlji ne postoji tekst procesor kojim bi se mogla napisati ćirilična slova
“ш́” и “ж́” !
Taj "sveznalica" pojma nema a evo i primera pisanja na ćiriličnom pismu sa upotrebom ćiriličnih vlaških slova:

ПАСАРИКĂ АЛБĂ ЙН ЋОК
... Пасрикă албă йн ћок
Пистриш́оарă пистă тот
Супцйрикă ла мижлок
Пистриш́оарă пистă тот
Супцйрикă ла мижлок
Пистриш́оарă пистă тот

.....


“Sveznalica” Paun Es Durlić, za razliku od Princa šarlatana okupljenih u Sorošovoj ekspozituri »Gergina«, retko kad iznosi tvrdnju bez argumenata. Pustio sam da se ova smicalica pomenutoga Princa vrti po internetu godinu dana, da bi svak mogao da vidi kojom se metodom on služi. Pošto je to dovoljno vremena da čak i pomenuti šarlatani spoznaju istinu, ovde ću samo pokazati osnovni dokaz koji sam imao u vidu kada sam pomenuta slovna rešenja stavio na listu 10 najvećih vlaških gluposti koje su napravljene u mandatu novog Vlaškog nacionalnog saveta.

U mom tekstu jasno je rečeno da se radi o slovima koje niko na planeti ne može »napisati u NORMALNOM TEKST PROCESORU«.  Dakle, ključ moje tvrdnje jesu ove tri naglašene reči, koje pomenuti Princ pomenutih šarlatana – po uobičajenoj »metodologiji« - NAMERNO previđa, računajući da svak na planeti ima iste smetnje u logičkoj i vizuelnoj percepciji kao i on.

Normalan tekst procesor je onaj koji je najrasprostranjeniji, i koji koristi najrasprostranjenije fontove. Ubeđen sam da ne treba posebno dokazivati da je to danas Microsoft Word, a u njemu font Times New Roman, koji ima Unicod set karaktera UTF-8, među kojima je i ćirilica. 

PRILOG: Sekcija sa NORMALNIM ćiriličnim karakterima NORMALNOG fonta Times New Roman NORMALNOG tekst procesora Microsoft Worda. Svako NORMALAN može na svome računaru lično proveriti ima li u ovome setu ona dva sporna slova, ili ih nema! Pa onda neka sam zaključi ko je u ovoj prepirci NORMALAN, a ko nije.

A ovo moje pojašnjenje zaključujem vlaškom poslovicom, čiju sam jednu verziju objavio još 1984. godine, a koja glasi:

LA-L SURD NU VORBĬA, LA-L KĬUOR NU ARATA!
(Gluvom ne govori, slepom ne pokazuj!) 
http://www.paundurlic.com/vlaski.recnik/kn_celarec.php?action=upd&id=193

PS. Kao poseban dokaz osnovanosti moje kritike, jeste tekst samoga prepirača, u kome se jasno vidi da ima svega, samo tih slova nema!
   Uzgred, ova tvrdnja:

izgleda da gospodinu Durliću nije dosta što već otplaćuje kaznu za klevetu i uvredu , ali uvrediti predsenika jedne države je mnogo ozbiljnija stvar!

je apsolutna glupost, van svake kategorije, pritom neistina, dakle laž, što će reći ortodoksna kleveta i uvreda, jer gospodin Durlić ne otplaćuje, niti je ikada otplaćivao ni dinara, niti bilo koje druge valute, za bilo kakvu klevetu i uvredu, pa bi bilo dobro da gospoda otpuste svoje nesposobne doušnike, koji ih lako mogu dovesti u situaciju da oni počnu da troše Sorošovu donaciju za otplaćivanje slične kazne!
Пријави уреднику   Сачувана
Rumîńi ku Români a fuost tot una numa pǎnǎ Români a fuost Rumîń!