Налази са Власца

Слика 1
Жртвеник са графизмима пре конзервације

Слика 2. 
Графизми на страни А, пре конзервације.

Слика 3. 
Графизми на страни А пре конзервације (у негативу)

Слика 4. 
Жртвеник без графизама пре конзервације

Слика 5. 
Жртвеник без графизама пре конзервације (бочни поглед)

Слика 6. 
Аниконични облутак са траговима гарежи, пре конзервације (бочни поглед)

Слика 7. 
Аниконични облутак пре конзервације (фронтални поглед)

Слика 8. 
Коштана алатка

Слика 9
Жртвеник са графизмима после конзервације

Слика 10
Жртвеник са графизмима после конзервације (детаљ са стр. А)

Слика 11
Графизми са жртвеника после конзервације (страна А)

Слика 12
Графизми са жртвеника после конзервације (у негативу)

Слика 13
Жртвеник са графизмима  после конзервације (страна Б)

Слика 14
Графизми на страни Б жртвеника, после конзервације (увећано).
Слика 15
Камени тучак са урезаним линијама

Foto: Muzej Majdanpek, 2003-2004.

 

Документација

Слика 16
Топографска карта са положајем Власца

Слика 17. 
Попречни пресек локалитета

Слика 18.  План локалитета са позицијом налаза

Слика 19 Панорама Власца у време ниског водостаја

Слика 20 Реконструкција налаза жртвеника са графизмима

Foto: Muzej Majdanpek, 2004.

Mailto ...

© Maj 2004, Muzej u Majdanpeku

Upgrade 18-12-2004