Kartica reči Reč obrađena: 15.09.2013

U sufinansiranju projekta 2015. i 2018. godine učestvovalo je Ministarstvo kulture RS

Sve fraze

Spelovanje vlaških fraza

Conv. in română:

Konv. u VNS:

Skraćenice:

Karta oblasti:

Copyright:

Br. pogleda:

1184

V A Ž N O
Godine 2023. priređena je štampana verzija Vorbara
kao znatno izmenjena i proširena knjiga na 750 strana!
Želite da vidite:
... ili da naručite knjigu po sniženoj ceni od 2500 din:

       

 (2612) sul (rom. sul) vratilo  [imenica]
sul (mn. sulurĭ) (i. s.) — (tehn.) vratilo razboja ∎ sulurļi la razbuoĭ sa fak đi ļiemn ușuor șî tare, kum ĭe ćiĭu or palćinu — vratila razboja prave su od lakog i čvrstog drveta, kao što su lipa ili javor truba, rolna ∎ dupa ratu ku ńamțî, s-a lasat đi țasut, kă dugaĭașî a-nśeput să dukă sulurĭ đi pînḑă — posle rata sa Nemcima, napuštalo se tkanje, jer su trgovci po prodavnicama počeli da donose rolne sa platnom oklagija ∎ plaśințîļi sa-nćing pi fund ku sulu đi ļiemn — plačinte se razvlače na loparu, sa drvenom oklagijom [Por.] ∞ razbuoĭ

(opis) SULU ĐINAINĆE LA RAZBUOĬ
Sulu đinainće are tîĭatură îngustă, strîbatută înlungĭaće pin ĭel întrĭeg, pin kare sa petrĭaśe pĭaćiku kît sa țîasă, șî sa faśe vig în puala lu țîsatuare. Kapu sululuĭ đinainće ĭe întuors la đirĭapta, șî la ĭel sa atîrnă rĭeza ku kĭaĭa đi rîsuśit urḑala.

PREDNJE VRATILO RAZBOJA
Prednje vratilo ima prorez po dužini, kroz koji se provlači otkani deo osnove, i polaže u trubu u tkaljinom krilu. Glava prednjeg vratila okrenuta je na desnu stranu, i na njoj su okačene reza i ključ kojim se nateže povučena osnova.


Etimologija: lat. pop. sub(u)lum (= insubulum).
Grupa reči: Odeća, obuća, pokrivala; sprave i tehnike izrade [=86 pojmova]
Reč zapisao: Durlić Mesto: Rudna Glava Opština: Majdanpek
Područje: 05 Munćani (Porečani)

IZ RUMUNSKIH REČNIKA: www.dexonline.ro I DRUGE NAUČNE LITERATURE


SUL s. 1. v. cilindru. 2. trâmbă, val, vălătuc, (Olt. și Ban.) vig. (Un ~ de pânză.) 3. rulou. (~ de hârtie.) 4. (Munt. și Olt.) sucălete. (Face obiectul ~.) 5. v. vârtej. Sursa: Sinonime (2002)

Link : sul
Dopunska pretraga
Po gnezdu reči:  

razbuoĭ

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź