Kartica reči Reč obrađena: 18.10.2011

Sve fraze

Samo vlaške fraze

Conv. in română:

Konv. u VNS:

Skraćenice:

Karta oblasti:

Copyright:

Br. pogleda:

557

     

(355) amunka (rom. amunca) тешко
amunka [akc. amunka] (pril.) — (pril.) — teško, otežano, s mukom, naporno ∎ ku așa lukratuorĭ, amunka gaćeșć sapatu — sa takvim radnicima, teško ćeš završiti kopanje ∎ astîḑ amunka sa gasîașće lukru — danas se teško nalazi posao (i. ž.) — mučnina, muka ∎ a baut prĭa mult, șî akuma iĭ amunka — pio je previše, i sad mu je muka ♦ sin. grĭeu, kin ♦ supr. ļesńe [Por.]

(izr.) Amunka kînd altu sa kîntă la gruapa tĭa. — Muka je kad drugi kuka na tvom grobu. (Rudna Glava, zapis: Durlić) [Por.]

Etimologija: slov. monka
Grupa reči: negrupisano [=929 pojmova]
Reč zapisao: Durlić Mesto: Rudna Glava Opština: Majdanpek
Područje: 05 Munćani (Porečani)

IZ RUMUNSKIH REČNIKA: www.dexonline.ro I DRUGE NAUČNE LITERATURE


amunca anevoie, incet, fara spor, Dicționarul subdialectului bănățean, vol.II (albomină–ăstalalt), Tipografia Universității din Timișoara, 1986. s. v. amunca

Link : amunca
Dopunska pretraga
Po gnezdu reči:  

amunka
Komentar o reči šalji:

 

Upis na listu za praćenje obrade novih reči

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
șș
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź