Narodna književnost Vlaha: kartica zapisa, obrađena: 14.02.2012.


Skraćenice: 

Karta oblasti: 

Copyright: 

Broj pogleda : 888

(53) POEZIJA (lirika) (36)


FLORIŚIKĂ ÎNTUŃEKATĂ
MOJ CVETIĆU UVENULI

Floriśikă întuńekată,
Śe ĭeş ńagră şî uskată,
Orĭ bruma ć-a brumait,
Orĭ mana ć-a manuit?
Bruma nu ma brumăit,
Mana nu ma mănuit,
Ma sînt ńagră şi uskată,
Đi ibomńiśeal lasată.
Aşa sînt fluarĭe şî ĭeu,
Ma lasat puiţu al mĭeu,
Đi karĭe mi măĭ parĭe rîău.

Karĭe ĭubĭaşće şî spuńe,
Nuĭe ńiś un uom pi lume,
Ńiś dragusta mult nu-ĭ ţîńe.
Karĭe ĭubĭaşće şî taśe,
Koźa mulće mi ļe faśe,
Ĭubĭaşće pe karĭe-ĭ plaśe.

Karĭe ĭubĭaşće şî lasă,
Pikarĭa-ĭ karńa đe pe uasă,
Să-ĭ ramînă uosu guol,
Kum am ramas şî ĭuo ku duor,
Dup-al mîndru puişuor.

Moj cvetiću uvenuli,
Što mi crniš i što veneš,
Dal te slana noću pali,
Il te mana danju gori?
Ne pali me noću slana,
Nit me danju gori mana,
Već ja tamnim i sušim se
Jer me dragi ostavio.
Žalostan sam ti ja cvetak,
Dragi me je ostavio,
I ja za njim sada žalim.

Ko ljubi pa se hvali,
Taj nikakav čovek nije,
A ni ljubav mu ne traje.
Ko ljubi i tajnu čuva,
Ljubavi mnoge ima,
A i ljubi koju voli.

A ko ljubi i ostavlja,
Meso neka mu istrune,
Nek ostane gola kost
Kao što sam ja ostala
Sa bolom za svojim dragim.

K o m e n t a r: Ljubavna pesma o bolu ostavljene dragane, koja svoj bol upoređuje sa cvetom koji vene.

Kazivač: Pesmu Petra Perića iz Osnića peva Miroslav Čulinović iz Šarbanovca, Zapis: F. Paunjelović, Šarbanovac 2007
Zapis obradio: F. Paunjelović Mesto: Osnić Opština: Boljevac
Područje: 06 Munćani (Crnorečani)
PRETRAŽIVANJE * CĂUTARE
Po gnezdu reči:  
Komentar o zapisu šalji:

Upis na listu za praćenje obrade novih zapisa


aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź