Narodna književnost Vlaha: kartica zapisa, obrađena: 14.02.2012.


Skraćenice: 

Karta oblasti: 

Copyright: 

Broj pogleda : 985

(54) POEZIJA (balada) (11)


GIŢĂ KÎTAŃIŢĂ

Giţă, Giță Kîtańiță
Ku-ĭ śinśsuće đi uoĭiţă,
Şă k-o aluĭ măĭ măndruţă (2)
Ĭasă sus la kulmĭa mare, (2)
Ku aluĭ, măĭ, mîndruţă.
Dare Giţă śe-ĭ vorbĭare:
„Măĭ Stankuţo, mîndra-mĭare,
Ĭe s-în kînţ un kînćiśel,
Să treśĭem đalu ku ĭel”. (2)
Da Stankuţa śe-ĭ vorbĭare: (2)
„Măĭ tu Giţă kătańiţă, (2)
Aş kînta, kum n-aş kîntare,
Rău ma ćem kî să v-o auḑare! (2)
Am un glas rău vrasńit,
S-auđe pista pomînt,
Şă ń-auđe Fluorĭ đin munće, (2)
Şî-nainće ńi va ĭeşare,
Pĭ-amînduoĭ ńi va taĭare!”
Dare Giţă śe-ĭ vorbĭare:
„Măĭ Stankuţo, mîndra mĭare,
Kît ĭe Giţă ăn puśarĭe,
N-avĭa frikă ńiś fiuarĭe!”
Aşa Stanka kînd oḑare,
Ĭa đe-n gură k-ăĭ kîntare: (2)
Tuot munćiļi trîmurare, (2)
Fluorĭa đen munće ĭel oḑare, (2)
Şî-nainće ļi ĭaşare, (2)
Şă đin gură śe-ĭ vorbĭare:
„Măĭ tu Giţă kîtańiţă,
Śe mĭ-aĭ luvat amĭa mîndruţă?” (2)
„Nuĭe asta mîndra tĭare,
Numa ĭe kokoana-mĭare!” (2)
Da vĭeḑ Fluorĭa śe-ĭ vorbĭare:
„Măĭ tu Giţă kătańiţă,
La śe vrĭeĭ să ńe luvăm,
Pi Stankuţa s-o skoćem?
La lupće să ńe luptăm,
La sabļe să ńe taĭem?” (2)
Dară Giţă śe-ĭ vorbĭare:
„Măĭ tu Fluorĭa Florilor,
Arambaşa uoţîlor:
La lupće să ńe luptăm,
Kî ĭe lupta măĭ kurată,
Đe dumńeḑîu ĭe lasată.”
Aşa ĭiĭ kă vorbĭare, (2)
Şă la braţă sa luvare.(2)
Đe doĭ-triĭ uorĭ ăl răđikare, (2)
Pi Fluorĭa ăl rîđikare,
Aļ răđikare (m)arĭe-n sus
Ăl slubaḑîre đe pomînt
Noa stînžîń đe adink. (2)
Ĭel đen gură śe-ĭ vorbĭare:
„Măĭ Stankuţo, mîndra-mĭare,
Futo-n kur pĭe muma-tĭare, (2)
Kă pintru-n lukru đi ńimik
Luvaĭ kapu la un voĭńik!”
Aşa Giţă kîĭ ḑîśare,
Şî la Stanka să-ntorśĭare,
Mîńiļi pi Stanka puńare, (2)
Şî kapu ăĭ taĭare,
Şă-l pusa în đisaźiĭ, (2)
S-ăl dukă la muma iĭ.
Kîn la mum-sa kă-žunźare:
„Buna ḑăoa, suakra mĭare!”
„Ţămtaļe, (mă) voĭńiśe!
Ś-aĭ tu, duamńe, în đisaźiĭi?”
„Ĭo am, duamńe, kapiće đi mńiĭi!”
Kînd suakrîsa sa uĭtare:
Nuĭe kapiće đe mńiĭ,
Numa kapu fĭeći iĭ.
Da mumă sa śe vorbĭare:
„Mă Stankuţo, mîndra-mĭare,
Lasă maĭko aşa s-ăţ fiĭe
Ţ-am spus să ći laş đe kurviĭe!”

GICE KATANJICA

Kazivač: Petar Balanović iz Rudne Glave, zapis Durlić, 30. XI 1982.
Linkovi: Vidi rumunski uporedni primer ovoga motiva iz sela Banje u Banatu: Vida
Zapis obradio: Durlić Mesto: Rudna Glava Opština: Majdanpek
Područje: 05 Munćani (Porečani)
PRETRAŽIVANJE * CĂUTARE
Po gnezdu reči:  
Komentar o zapisu šalji:

Upis na listu za praćenje obrade novih zapisa


aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź