Narodna književnost Vlaha: kartica zapisa, obrađena: 24.03.2012.


Skraćenice: 

Karta oblasti: 

Copyright: 

Broj pogleda : 951

(55) POEZIJA (balada) (11)

VIDA

-Vido, Vido, doamna mia-re,
Şî sufulcă-ţ mîńiś larź
Şî împlićęşći la coláś!
Un colac
Dă un sac
Ş-o priscură
D-o măsură.
Haida, Vido, în gostie
La socrie.
Iśe Vida (iut să prigăća):
-Iacă Ghiţă io mi-s gata.
Iei că mi-ş luva,
Lă socrie că plică.
Ia calu dă fuńi-l luva.
Iei la o culmi aźunźa.
Iel dîn grai aşa-n grăia:
-Vido, Vido, doamna mia,
Cîntă tu un cînćiśel,
Să tręśin codru cu iel!
Iśe: - Ghiţă, Ghiţă, domnu mieu,
(Iśe) bucuros că reaş cînta,
S’-am un pocliţăl dă glas,
Văili s-or răsuna,
Lęmńili s-or clăćina,
Izvoarăli s-or turbura
Şî Codrianu vo audzî
Cari pră mińi m-o śirut
Şî io n-am vrut să mă duc.
Pră ćińi će vo omorî
Şî pră mińi mă vo luva.
-Vido, Vido, doamna mia,
Ieu voińic,
Iel voinic,
La care om udźi,
Tu ălúia să-i fi.
Ia că mi-ş înśepia,
Văili să răsuna,
Lemnili să clăćina,
Izvoarăli să turbura
Şî Codrianu audza
Şî Codrianu că iişa:
Ghiţă, Ghiţă, śi-m răsuń tu văili
S’i-m claćiń lęmńili,
Şî-m turbur-izvoarili?
La śi vriei să ńi luvăm,
La lupći să ńi luptăm
O la mur să ńi-ntrięśim?
Iśe: - Hai la lupći,
Că-s diriępći,
Dă dimińaţă pănâ-n dźi sară!

Atunś o dzîs Ghiţă:
-Vido, Vido, doamna mia,
Bagă mîna-m pozonarĭ,
Scoać-o briptă ş-on amnarĭ
Şî-i dă bripţî cu amnariu
Şî mi-i taie brăśinariu!
Vida, Vida, aşa-n grăia:
-Tu voinic, iel voinic,
Io, cari viţ udźi,
Io ălúia oi fi.
Ghiţă, Ghiţă să mîńia
Ş-odată să sufulca
Şî źos că mi-l trînća
Şî capu iut că mi-l tăia
Şî dîn grai iel aşa grăia:

-Vido, Vido, doamna mia,
S’i să fac şî cu ćińi?
Capu iut că mi-l tăia
Şî-n dźisaź că-l puńa
Şî la socri că plică.
Cîn la socri aźunźa,
Uşa că i-o dăşkidźa
Şî-n curći să băga
Şî soacră-sa aşa-m dzîśa:
-Ghiţă, Ghiţă pră Vida n-ai adus-o?
Iel înluntru că să băga
Şî capu pră masă scoća.
Iśe: - Iacă-ţ fica ta,
C-aşa crięşćiri că i-ai dat.

VIDA

K o m e n t a r: Rumunska paralela vlaške pesme o Gici Katanjici, iz sela Banje u Almašu (Banat).

Kazivač: Lisăvieta Puia Lăbau, 67. (r. 1867), selo Bănia u Almašu (rumunski deo Banata). Zapis: Emil Petrovici, rum. folklorista
Literatura: Emil Petrovici, Folclor din Valea Almăjului, Timişoara 2004, Pag. 52-53
Linkovi: Vidi vlaški uporedni primer iz Rudne Glave u Porečkoj Reci, opština Majdanpek: Gice Katanjice
Zapis obradio: Durlić Mesto: Rudna Glava Opština: Majdanpek
Područje: 05 Munćani (Porečani)
PRETRAŽIVANJE * CĂUTARE
Po gnezdu reči:  
Komentar o zapisu šalji:

Upis na listu za praćenje obrade novih zapisa


aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź