Narodna književnost Vlaha: kartica zapisa, obrađena: 15.12.2011.


Skraćenice: 

Karta oblasti: 

Copyright: 

Broj pogleda : 1045

(8) POEZIJA (lirika) (36)


PADURE, SORO, PADURE
ŠUMO, SESTRO, ŠUMICE

Padure, soro, padure, (2x)
Mîndru kînta1) kuku-n ćińe. (2x)

Kuku kînta sus pe krĭangă, (2x)
Ĭuo ku mîndra žos pe ĭarbă. (2x)

Kuku kînta sus pe față, (2x)
Ĭuo ku mîndra žos pe brață. (2x)

Šumo, sestro, šumice,
U tebi umilno pevaju ptice.

Kukavica peva na grani,
Ja sa dragom dole na travi.

Kukavica peva u prisoju,
Ja ležim i grlim dragu svoju.

K o m e n t a r: Kînćik rumîńesk đi duor, kare kîntă un Sîrb đi la Miruoś!

Vlaška ljubavna pesma, koju peva Srbin sa Miroča. Pesmu je naučio od Vlaha u selu (Miroč je mešovito, srpsko-vlaško selo, zasnovano 1872. godine).

1) U vlaškoj verziji: kîntă (prezent); u ovoj, pevač koristi aorist: kînta (akc. kînta, „pevaše”) uz obrazloženje dato obrađivaču zapisa (2011. godine) da to znači „mnogo kukavica peva” (množina).

Kazivač: Pevao, uz svirku na fruli, Antonije Petrović (r. 1940), selo Miroč, opština Majdanpek. Pesmu snimio etnomuzikolog Ljubinko Miljković.
Zapis obradio: Durlić Mesto: Miroč Opština: Majdanpek
Područje: 05 Munćani (Porečani)
PRETRAŽIVANJE * CĂUTARE
Po gnezdu reči:  
Komentar o zapisu šalji:

Upis na listu za praćenje obrade novih zapisa


aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź