Kartica sela:
Tekija Tekiĭa [001]

(m. sg.) Takinţ • Istočni Vlasi • Carani • Narečje: olten.
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ
pi đi ń ś ź

TEKIJA (1.129 st.). pogranično (ka Rumuniji) naselje (8.4% agrarnog st.) zbijenog tipa, u Đerdapskoj klisuri (100 km), pored (80 m) desne obale Dunava i savremenog puta Kladovo-Donji Milanovac, 22 km SZ od Kladova. Površina atara iznosi 6.975 ha. Lokacija novog dela naselja: izgrađenog u sklopu podizanja HE "Đerdap" od 1965, nalazi se približno 1 km uzvodno od starog dela na mestima Carine i Vinogradi. U novom delu naselja, u centru su kuće nekadašnje čaršije, društvene ustanove i drugi značajni objekgo. Nastala je na mestu antičkog utvrđenja Transdijerna (izgrađena 82. god. u vreme dačkih ratova), koje je predstavljalo vojni punkt. Uzvodno od naselja (3 km) nalazi se poznata Tabula Traiana koja je u vreme izgradnje HE zbog pomeranja vodostaja zajedno sa delom puta isečena i po vertikali preneta na viši nivo. T. se kroz istoriju pominje više puta: u katastarskom popisu 1741. - "selo Tekija Palanka preko puta Oršave", kada broji 83 žitelja, od kojih su neki doseljeni iz Oršave, 1844. (162 kuće i 671 žitelja). kada ima crkvu i školu, i kasnije. U popisu iz 1741. navodi se i iščezlo selo Kovilovo (26 žitelja) "kod Tekija Palanke " (danas u ataru postoji toponim Kovilovo polje). Status varošice dobija ukazom 1885. god. Sa statusom varošice pominje se 1924. (223 doma i 1.486 žitelja). St. je pravoslavno (slavi Petkovicu, Sv. Arhanđela, Sv. Nikolu i dr.; zavetine Sv. Ilija i Mala Gospojina), a nacionalno se izjašnjava kao srpsko, crnogorsko i dr. Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,2 (1961) do 0,7 (1991). Pravoslavni hram Sv. oca Nikolaja, čiji dan je i crkvena slava, podignut je 1966. god. Delimična elektrifikacija naselja izvršena je 1930. (centrala vlasništvo "Đerdapske rečne uprave"), a savremena i potpuna nakon II svetskog rata. Vodosnabdevanje je kolektivno (84% domaćinstava) i individualno (uređeni izvori, sopstveni vodovodi i dr.). Do 70-ih god. XX v. sedište je "Đerdapske rečne uprave" i "Jugoslovenskog rečnog brodarstva". Ima OŠ "Svetozar Radić" (osmorazrednu i četvororazrednu; 1999/2000. - 98 učenika), dom kulture sa bioskopskom salom, MZ, poštu, pristanište, carinarnicu, motel "Tekija" (10 ležaja), trgovinske i zanatske radnje i dr. Ribarstvo, trgovina ribom i brodarstvo imaju veliki ekonomski značaj.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Tekija
       
O poreklu stanovništva: Klik ovde!
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
186 771 982 135 815 82.99 1128 251 876 77.66 792 764 x 0.25 x

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
zbijeno ravničarski 80 6975

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Ključ

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
x u rubrikama popisa iz 2011. godine o značava mesta u kojima je broj popisanih lica bio manji od 3 (Strategija, p. 19
Broj pogleda : 1066

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź