Kartica sela:
Isakovo Isakuva [113]

(m. sg.) Iskovĭan • (m. pl.) Iskovĭeń • (f. sg.) Iskovĭană • (f. pl.) Iskovĭeńe • Zapadni Vlasi • Ungurjani • Narečje: banatsko
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ
pi ń ś ź

ISAKOVO (1.181 st.). ratarsko-stočarsko (49,2% agrarnog st.) seosko naselje razbijenog tipa, pored lokalnog puta Krušar-Virine, paralelnog sa povremenim tokom Moštanicom, 11 km severno od Ćuprije. Površina atara iznosi 2.386 ha. Po predanju, naziv potiče od ličnog imena - Isak, osnivača sela. Prostire se u visinskoj zoni 160-280 m. Podeljeno je na pet "rejona": Selo, Ćimare, Šuvajnac, Lukovo - Bukovo i Brest. Kroz selo protiče Gajdin potok. God. 1884. brojn 95 kuća i 564 duše. St. je srpsko, vlaškog porekla (slavi Petkovicu, Sv. arhangela i Sv. Nikolu; seoske slave Mladenci i četvrtak pre Trojice), doseljeno uglavnom iz Timočke krajine. Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,5 (1961) do 0,8 (1991). U I. je rođen etnolog Dušan Nedeljković (1889-1984), akademik SANU. Električno osvetljenje dobija 1952, telefonske veze 1983, a vodom se većinom snabdeva preko sopstvenih vodovoda (83,4% domaćinstava) i iz kopanih bunara. Ima četvororazrednu OŠ, zdravstvenu stanicu i dr. Proizvodnja pšenice, kukuruza, stoke i mlečnih prerađevina tržišno je orijentisana.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Isakovo
       
O poreklu stanovništva: (U pripremi!)
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
107 621 796 16 780 97.99 936 39 875 93.48 571 251 144 25.22 5

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
razbijeno 160-280 2386 ratarsko-stočarsko

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Pomoravlje

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
Broj pogleda : 597

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź