Kartica sela:
Cerovica [146]

pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ

CEROVICA (435 st.), prigradsko ratarsko-stočarsko (17,9% agrarnog st.) seosko naselje razbijenog tipa, na levoj dolinskoj strani Peka, u severnom podnožju Homoljskih planina (940 m), s obe strane puta Kučevo-Petrovac, 1,5 km JZ od puta Požarevac-Kučevo, 2 km JZ od Kučeva. Površina atara iznosi 719 ha. Naziv, po predanju, potiče od cerove šume iskrčene u vreme formiranja sela. Prostire se u visinskom pojasu 160-300 m. Objedinjuje dve fizionomske celine, Staru (Staro celo) i Novu Cerovicu. Novijom izgradnjom postepeno se spaja sa urbanom teritorijom Kučeva. Kroz selo je prolazio rimski put, čiji ostaci postoje i danas, koji je vodio od Kučajne (Cuppae) do Velikog Gradišta (Pingea) zaobilazeći Kaonsku klisuru kojom sada vodi savremeni put za Kučevo. Tokom turske okupacije je raseljena, a kao raseljeno naselje pominje se i 1733. god. Smatra se da je ponovo naseljena početkom XIX v., kada su prisutna doseljavanja iz Negotinske krajine (1818. - 12, 1840. - 22, 1868. - 35 kućaitd.). St. je pravoslavno (slavi Spasovdan, Petkovicu, Mitrovdan i Sv. Nikolu, seoska slava Trojice), doseljeno početkom XIX v. iz Negotinske krajine (Plavna i Oštrelj), Rumunije (Balta i Verđe), Mlave (Starčevo i Rakovac) i Crne Reke, a nacionalno se izjašnjava kao srpsko (većinom) i vlaško. Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,6 (1961) do 1 (1991). Vodom se snabdeva iz kopanih bunara i sa kaptiranih izvora, električno osvetljenje dobija sredinom 60-ih, a telefonske veze početkom 90-ih god. XX v.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Cerovica
       
O poreklu stanovništva: (U pripremi!)
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 243 205 x 0.82 -

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Zvižd

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
x u rubrikama popisa iz 2011. godine o značava mesta u kojima je broj popisanih lica bio manji od 3 (Strategija, p. 19
Broj pogleda : 517

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź