Kartica sela:
Ceremošnja Țeremuoșńa [147]

(m. sg.) Țeremoșńan • (m. pl.) Țeremoșńeń • (f. sg.) Țeremuoșńană • (f. pl.) Țeremuoșńańe •
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ
pră ń ś ź

CEREMOŠNJA (425 st.), stočarsko i voćarsko (62,6°o agrarnog st.) seosko naselje razbijenog tipa, na (320-680 m) severnim padinama Homoljskih planina (940 m). 6 km južno od puta Kučevo-Petrovac, 10 km južno od Kučeva. Površina atara iznosi 2.730 ha. U ataru se nalaze mnogobrojna vrela, ponori i pećine, Bigar, Golubanjska pećina i Ceremošnja (dužina kanala 775 m, uređena za turističke posete). Povezuje pet zaselaka (Plavčevo, Ravnište, Topanarska, Kalbazi i Pot kamen). U višim delovima sela su "salaši" - letnje "stočarske kolibe", a u neposrednoj okolini vikendice. Nastala je na mestu nekadašnjih "salaša", koji su bili vlasništvo meštana susednih sela. Status samostalnog naselja stiče 1892. god. Raseljena je u vreme turskih osvajanja. Obnovljena je u vreme austrijske okupacije (1718-1738), kada se st. (rumunizovani Srbi) vraća iz Almaša u Banatu (1818. - 7 kuća). St. je pravoslavno (slavi Sv. Jovana, Veliku Gospojinu, Petkovicu i Cv. Nikolu; seoska slava Ognjena Marija), srpsko starosedelačko (živi u zaseocima Plavčevo i Ravnište) i vlaško, doseljeno početkom XIX v. sa Homolja, iz Neresnice i Osanice. Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,4 (1961) do 1,2 (1991).Vodom se snabdeva većinom preko javnog vodovoda (46,6% domaćinstava), sa uređenih izvora (22,4%) i preko sopstvenih vodovoda (12,9%), struju i asfaltnn put dobija 1978, a telefonske veze 1991. god. Ima osmorazrednu OŠ, MK za dva naselja (Ravnište i C.) i dr. U toku je izgradnja etno-parka (bačija, brvnara, muzej i vodenica). Poznata je po proizvodnji sira (čuveno bačijsko pravljenje) i rakije. Znatan deo meštana nalazi se na privremenom radu u inostranstvu.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Ceremošnja
       
O poreklu stanovništva: (U pripremi!)
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
65 401 621 4 607 97.75 900 148 752 83.56 402 87 192 47.76 x

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Zvižd

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
x u rubrikama popisa iz 2011. godine o značava mesta u kojima je broj popisanih lica bio manji od 3 (Strategija, p. 19
Broj pogleda : 646

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź