Kartica sela:
Češljeva Bara Ćişļobara [167]

(m. sg.) Ćişlobarĭan • (m. pl.) Ćişlobarĭeń • (f. sg.) Ćişlobarĭană • (f. pl.) Ćişlobarĭeńe •
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ
pră ń ś ź

ČEŠLJEVA BARA (976 st.), ratarsko-stočarsko (38,7% agrarnog st.) seosko naselje zbijenog tipa, na (115 m) dodiru aluvijalne ravni Peka i uzvišenja Velike šume (185 m), 2,5 km od leve obale Peka, desne pritoke Dunava, pored železničke pruge Požarevac-Kučevo, s obe strane savremenog puta Veliko Gradište-Kučevo, 17 km južno od Velikog Gradišta. Površina atara iznosi 937 ha. Nepravilnog je okruglastog oblika. Pripada starim naseljima. Pominje se u Braničevskom tefteru 1467, (2 kuće), a 1892. broji 234 poreske glave (1921. - 1.059 žitelja). St. je srpsko - 98,5% (slavi Sv. Jovana, Đurđevdan, Petkovicu, Mitrovdan, Aranđelovdan, Nikoljdan i dr.). a ima i ostalih etničkih prnpadnika (Makedonci, Rumuna i dr.). Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,6 (1961) do 1,2 1991). Elektrnficirana je 1953, a vodom se uglavnom snabdeva preko sopstvenih (lokalnih) vodovoda (75% domaćinstava) i iz kopanih bunara (17,6%). Ima MK. Proizvodnja povrća ima tržišni karakter. Poznata je po savremenom pečalbarstvu (privremeni rad u Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj, Francuskoj, Italiji, Švedskoj i dr.).

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Češljeva Bara
       
O poreklu stanovništva: (U pripremi!)
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
101 555 640 0 640 100 1059 1052 7 0.66 278 113 x 0.72 -

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
zbijeno okruglast (nepravilan) 115 937 ratarsko-stočarsko

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Braničevo

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
x u rubrikama popisa iz 2011. godine o značava mesta u kojima je broj popisanih lica bio manji od 3 (Strategija, p. 19
Broj pogleda : 569

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź