Kartica sela:
Grabovica Graboviţa [018]

Istočni Vlasi • Carani • Narečje: oltensko
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ

GRABOVICA (2.051 st.): ratarsko-stočarsko (35,5% agrarnog st.) seosko naselje zbijenog tipa, na (40 m) dolinskim stranama Mrtvice, desne pritoke Dunava, s obe strane savremenog puta Kladovo-Negotin, 19 km JZ od Kladova. Površina atara iznosi 4.222 ha. Objedinjuje "kraj" Srbiju, desno od puta, i više mahala sa rodovskim imenima (Kiserešti, Tucešti, Ivanešti, Vidoješti, Gaješti, Prevešti, Geranešti i dr.). Prilikom izgradnje HE "Ćerdap II" izmešteno je 10-ak kuća i izgrađena je obalo-utvrda koja štiti oranice Grabovičkog polja. Ubraja se u stara naselja. Pominje se 1530/31, kada broji 30-40 domaćinstava, u popisu harača iz 1740/41. (150 žitelja), katastarskom popisu 1741. (85 žitelja), 1844. pod imenom Grabovinci (171 kuća i 770 žitelja), a 1924. broji 320 domova i 1.634 žitelja. St. je pravoslavno (slavi Sv. Jovana, Petkovicu, Đurđic i dr.; preslava Đurđevdan: zavetina Spasovdan), a nacionalno se izjašnjava kao srpsko, vlaško, rumunsko i dr. Indeks demografskog starenja (i$) kreće se u rasponu od 0,4 (1961) do 1 (1991). Pravoslavna crkva Sv. oca Nikolaja izgrađena je 1879. god. Vodosnabdevanje je kolektivno (64,5% domaćinstava) i individualno (kopani bunari - 8,9%, sopstveni vodovodi i dr.). Ima četvororazrednu OŠ (1999 2000. - 18 učenika), MK, bioskopsku salu, zadružni dom, zanatske radnje, fudbalski klub i igrališta za košarku i rukomet. Poznata je po savremenom pečalbarstvu; privremenom radu meštana u inostranstvu.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Grabovica
       
O poreklu stanovništva: Klik ovde!
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
183 879 1187 24 1107 93.26 1510 53 1457 96.49 685 459 99 14.45 7

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
zbijeno okruglast ravničarski 4222 ratarsko-stočarsko

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Ključ

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
Broj pogleda : 705

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź