Kartica sela:
Reka Rĭeka ? [019]

Istočni Vlasi • Carani • Narečje: oltensko
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ

REKA (438 st.), stočarsko-ratarsko (48,4% atrarnog st.) seosko naselje zbijenog (drumskog) tipa, na (80- 100 m) levoj dolinskoj strani Reke, desne pritoke Dunava, 2,5 km zapadno od savremenog puta Kladovo- Negotin, 24 km JZ od Kladova. Površina atara iznosi 3.563 ha. Obuhvata dva glavna fizionomska dela: Selo i Salaše, od kojih je drugi nastao u okruženju prvog njegovim raseljavanjem zbog čestih poplava. Od tragova starnna značajni su ostaci kaldrme iz rimskog doba na putu koji se iz Poreča, preko Miroča spuštao dolinom rečice Reke ka Dunavu. Na Langerovoj karti prvih decenija HUŠ v. ubeleženo je mesto Pototschat ili Potočac, na kome je danas naselje. Sredinom XIX v. (33 kuće i 135 žitelja) čini jednu opštinu sa Brzom Palankom. St. je pravoslavno (slavi Sv. Alimpija, Sv. Arhanđela i dr.; zavetina Spasovdan), a nacionalno se izjašnjava uglavnom kao srpsko. Indeks demografskog starenja (i$) kreće se u rasponu od 0g3 (1961) do 1 (1991). Vodom se snabdeva iz kopanih bunara (51,3% domaćinstava), sa uređenih izvora, preko sopstvenih vodovoda i dr. Ima dve četvororazredne OŠ (1999/2000. - 8 učenika). Većina žitelja nalazi se na privremenom radu u inostranstvu.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Reka
       
O poreklu stanovništva: Klik ovde!
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
33 146 190 4 186 97.89 0 0 0 0 203 157 29 14.29 x

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
zbijeno ravničarski 3563 stočarsko-ratarsko

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Ključ

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
x u rubrikama popisa iz 2011. godine o značava mesta u kojima je broj popisanih lica bio manji od 3 (Strategija, p. 19
Broj pogleda : 668

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź