Kartica sela:
Crnomasnica [049]

Istočni Vlasi •
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ

CRNOMASNICA (426 st.), pogranično (ka Bugarskoj) vinogradarsko i ratarsko-stočarsko (61% agrarnog st.) seosko naselje zbijenog tipa, na desnoj dolinskoj strani Timoka, u severnom podnožju Vezurina (269 m), 24 km južno od Negotina. Površina atara iznosi 657 ha. Prostire se u visinskom pojasu 100-120 m. Nepravilnog je izduženog oblika u meridijanskom pravcu. Podeljena je naviše grupa rodovskih kuća (Katraniceševići, Gogulješići, Pupulješići, Labešići, Vasilješići, Šušulješići i dr.). God. 1921. broji 134 doma i 750 žitelja. St. je pravoslavno (slavi Petkovicu, Nikoljdan, Aranđelovdan i dr.): a nacionalno se utlavnom izjašnjava kao srpsko. Antropogeografskim i etnološkim ispitivanjima svrstana je u vlaška sela. Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,7 (1961) do 2,2 (1991). Vodosnabdevanje je kolektivno (91,3% domaćinstava) i individualno (kopani bunari - 6,3%, i sopstveni vodovodi - 2,4%). Ima četvororazrednu OŠ (2000 2001. - 8 učenika), MZ i MK i dr.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Crnomasnica
       
O poreklu stanovništva: (U pripremi!)
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
- - 0 0 0 0 809 0 809 100 199 102 76 38.19 15

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
zbijeno 100 100-269 657 ratarsko-stočarsko-vinogradars

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Timočenji

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
Broj pogleda : 669

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź