Kartica sela:
Kostol Kostuol [005]

(m. sg.) Kostolan • (m. pl.) Kostolań • (f. sg.) Kostolankă • (f. pl.) Kostolanke • Istočni Vlasi • Carani • Narečje: oltensko
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ

KOSTOL (1.177 st.), pogranično (ka Rumuniji) stočarsko (4% agrarnog st.) prigradsko seosko naselje zbijenog tipa, na (50 m) desnoj obali Dunava, s obe strane lokalnog asfaltnog puta (veći deo na levoj) Kladovo-Rtkovo, 2 km istočno od Kladova. Površina atara iznosi 901 ha. Pominje se i pod nazivom Kostel. Obuhvata dva "kraja": Gornji i Donji. U vreme izgradnje HE "Đerdap II na nove lokacije izmešteno je više od 40 kuća i podignuta je obalo-utvrda. Nastao je na mestu utvrđenja Pontesa iz 103- 105. god., koje je izgrađeno radi zaštite Trajanovog mosta dugačkog 1.133 m. Pominje se 1736. zajedno sa Kladovom: kada broji 140 kuća, 1844. (49 kuća i 224 žitelja), 1924. (154 doma i 723 žitelja) i kasnije. St. je pravoslavno (slavi Petkovicu, Sv. Nikolu i dr.), a nacionalno se izjašnjava kao srpsko, vlaško, rumunsko i dr. Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,2 (1961) do 0,8 (1991). Pravoslavni hram Sv. arhangela Mihaila sazidan je 1984. god. U središtu sela nalazi se stari zavetni krst. Vodosnabdevanje je kolektivno (77,4% domaćinstava) i individualno (sopstveni vodovodi, kopann bunari i dr.). Ima četvororazrednu OŠ (1999/2000. - 42 učenika). Većina meštana ekonomsku egzistenciju ostvaruje u Kladovu.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Kostol
       
O poreklu stanovništva: Klik ovde!
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
45 222 298 8 290 97.32 1395 1197 2 0.14 961 897 9 0.94 x

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
zbijeno ravničarski 901 stočarsko

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Ključ

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
x u rubrikama popisa iz 2011. godine o značava mesta u kojima je broj popisanih lica bio manji od 3 (Strategija, p. 19
Broj pogleda : 736

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź