Kartica sela:
Mala Vrbica Vrbiţa Mikă [006]

Istočni Vlasi • Carani • Narečje: oltensko
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ

MALA VRBICA (1.155 st.): pogranično (ka Rumuniji) ratarsko-stočarsko (14,8% agrarnog st.) seosko naselje zbijenog tipa, pored (80 m) desne obale Dunava i puta Kladovo-Rtkovo, 7 km istočno od Kladova. Površina atara iznosi 1.166 ha. Obuhvata tri "kraja" Gornji, Donji i Sredinu cela. Tokom izgradnje HE "Đerdap II" na nove lokacije izmešteno je 37 seoskih kuća. Pod nazivom Gornja Vrbica pominje se u popisu harača 1740/41. (22 žitelja), katastarskom popisu 1741. (21 žitelj), 1844, kada broji 76 kuća i 360 žitelja, i kasnije (1924. - 186 domova i 941 žitelj). St. je pravoslavno (slavi Sv. Stefana, Mitrovdan, Sv. Arhanđela i dr.), a nacionalno se izjašnjava kao srpsko, vlaško i dr. Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,4 (1961) do 1,1 (1991). Pravoslavna crkva posvećena Sv. arhangelu Mihailu izgrađena je 1882. god. Vodosnabdevanje je kolektivno (77,8% domaćinstava) i individualno (kopani bunari i dr.). Ima četvororazrednu OŠ (1999. 2000. - 31 učenik), zdravstvenu ambulantu, ispostavu Ribarskog gazdinstva (osnovana 1968) iz Kladova, dve prodavnice i jednu kafanu. Poznata je po modernom pečalbarstvu, privremenom radu meštana u inostranstvu.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Mala Vrbica
       
O poreklu stanovništva: Klik ovde!
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
81 407 514 9 505 98.25 878 0 878 100 782 553 69 8.82 x

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
zbijeno ravničarski 1166 ratarsko-stočarsko

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Ključ

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
x u rubrikama popisa iz 2011. godine o značava mesta u kojima je broj popisanih lica bio manji od 3 (Strategija, p. 19
Broj pogleda : 618

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź