Kartica sela:
Topla Tuopla [079]

(m. sg.) Topļan • (m. pl.) Topļań • (f. sg.) Topļană • (f. pl.) Topļańe • Centralni Vlasi • Munćeni • Narečje: subbanatsko
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ
pi đi ĭ ś ź

TOPLA (154 st.), stočarsko (49,4% agrarnog st.) seosko naselje razbijenog tipa, na istočnim padinama Golog krša (887 m) i dolinskim stranama Toplice, desne pritoke Ravne reke, 30 km SI od Bora. Površina atara iznosi 1.041 ha. Prostire se u visinskoj zoni 400-560 m. Obuhvata dva "kraja", Čeret i Valja mare. Prvi put se pominje u XIX v. Kroz istoriju naizmenično predstavlja zaselak Luke i Bučja. Prvobitno naselje, koje je raseljeno, nalazilo se na mestu Skapov. Raseljena je i u vreme Hajduk Veljka, koji je raselio naselje po žalbi Lučana. St. je srpsko i vlaško. Vlaške porodice doseljene su uglavnom iz okolnih sela (Luke, Bučja, Krivelja, Neresnice i dr.). Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,7 (1961) do 1,9 (1991). Vodom se snabdeva preko sopstvenih (lokalnih) vodovoda (58,1%) i iz kopanih bunara (41,9%).

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Topla
       
O poreklu stanovništva: (U pripremi!)
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
29 172 245 0 245 100 0 0 0 0 97 65 27 27.84 -

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
razbijeno brdsko-plan. 400-560 1041 stočarstvo

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Crna Reka

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
Broj pogleda : 691

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź