Kartica sela:
Bučje Buśa [078]

(m. sg.) Buśan • (m. pl.) Buśeń • (f. sg.) Buśană • (f. pl.) Buśeńe • Centralni Vlasi • Munćeni • Narečje: subbanatsko
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ

BUČJE (789 st.), stočarsko (43,6% agrarnog st.) seosko naselje razbijenog tipa, u podnožju Velikog (Golog) krša (1148 m) i Čoka Druguluja, 21 km SI od Bora. Površina atara iznosi 3.064 ha. Prostire se pravcem SZ-JI (dužine 14 km, širine približno 6 km) duž lokalnog puta, u visinskoj zoni 560-600 m. Objedinjuje četiri "rejona": Balja stankul, Vinograde, Banjicu i Prpod. U ranijim fazama razvoja naselju je pripadao i zaselak Topla (sada posebno seosko naselje). Pominje se 1466, a na jednoj austrijskoj karti ucrtano je pod nazivom Butschu. St. je srpsko i vlaško (slavi Spasovdan i Sv. Petku), starosedelačko, a početkom XIX v. iseljava se u požarevačku Moravu. Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,6 (1961) do 1,2 (1991). Vodosnabdevanje je raznovrsno (34% domaćinstava priključeno na javni vodovod, 23% preko sopstvenih vodovoda, 17,8% iz kopanih bunara i dr.). Ima četvororazrednu OŠ, dom kulture, biblioteku, bioskop, zdravstvenu i veterinarsku ambulantu, zemljoradničku zadrugu i dr. Na putu za selo Gornjane, na padinama Velikog krša, izgrađena je spomen-česma posvećena stručnjacima - graditeljima HE "Đerdap", poginulim u avionskoj nesreći 1967. god. U ataru postoje nalazišta gvožđa, sumpora i gipsa.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Bučje
       
O poreklu stanovništva: (U pripremi!)
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
80 516 682 0 678 99.41 1087 59 1028 94.57 579 203 337 58.2 -

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Crna Reka

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
Broj pogleda : 621

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź