Autorski poduhvat
VORBARĬ RUMÎŃESK - VLAŠKI REČNIK
Impresum
*  

  Paun Es Durlić
dipl. etnolog, kustos muzeja u penziji, glavni i odgovorni urednik
nosilac celog posla,
Duh, duša i dušan poduhvata

* u rečniku: programiranje (MySQL, PHP, JavaSrcipt), design, webmaster, administrator, koncept i metodologija rada, ortografski sistem, obrada reči sa celog terena, etnografske jedinice, prepev vlaških stihova, i druge glavobolje, slatke.


  Olgica Petković
profesor srpske književnosti i jezika
nastavnik u OŠ "Desanka Maksimović" u Kovinu

Bibliografija

* u rečniku: lektorkinja za srpski jezik; uz poduhvat od prvog dana; glavni sagovrnik u vreme razvoja ideje o konceptu rečnika, akviziciji reči i metodologiji obrade


 

VIDI * VEZI * VĬEḐ:

  1 - LISTA SARADNIKA NA PRIKUPLJANJU GRAĐE
  2 - LISTA KAZIVAČA
  3 - LISTA DONATORA
1. Home Vorbar |  2. Home site |  3. Admin |  4. Acţiune |  5. ANALITICĂ |  6. Atlasul lingvistic |  7. Etimologia |  8. Descărcare |  9. Harte |  10. Concurs |  11. Konvertor |  12. Contact |  13. Link |  14. Afişare |  15. Literăture |  16. Metodologie |  17. Moto |  18. FOLCLOR LITERAR |  19. Cuvânt nou |  20. Despre limba rumânească |  21. DESPRE NOI |  22. Ortografie |  23. CĂUTARE |  24. Căutare tematică |  25. Print/PDF |  26. Sate |  27. MOARTEA LIMBI |  28. Statistică |  29. Forum |  30. Expresii |  31. Şcoala de scris |  32. Copyright |  33. UG Pekus  |  34. HELP

a * ă * b * ţ * č * ć * d * * ğ * đ * ď * e * f * g * h * i * î * ĭ * k * l * ļ * m * n * ń * o * p * r * s * ş * ś * t * ť * u * v * z * ž * ź *