Kartica sela:
Bliznak [104]

pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ

BLIZNAK (464 st.), stočarsko-ratarsko (42,7% agrarnog st.) seosko naselje razbijenog tipa, na (380 m) dolinskim stranama Bliznačke reke, u južnom delu venca Gornjačkih planina, 33,5 km JZ od Žagubice. Površina atara iznosi 2.041 ha. U XIX i početkom XX v. ima znatnu demografsku veličinu (1830. - 16 domova, a 1910. - 774 žitelja). St. je srpsko (slavi Sv. Jovana Krstitelja, Ivanjdan i dr.; preslave Spasovdan i Sv. Ilija). Posle II svetskog rata, izuzev perioda neposredno po završetku rata, beleži negativan demografski razvoj (1948. - 721, 1953. - 747, 1961. - 693 žitelja itd.). Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,3 (1961) do 0,9 (1991). Pravoslavni hram Sv. apostola i jevanđeliste Marka (1 km istočno od sela), čiji dan je i crkvena slava, podignut je 1940, a parohijski dom 1987. god. Vodosnabdevanje je kolekgivno (47,3% domaćinstava) i individualno (sopstveni vodovodi - 14,5%, kopani bunari - 9,2% i dr.). Ima četvororazrednu OŠ, MK, ovčarsku farmu Zemljoradničke zadruge "Izvor" iz Žagubice, prodavnicu mešovite robe i dr. Mnogi meštani ekonomsku egzistenciju ostvaruju u rudniku mrkog uglja "Jasenovac" u Krepoljinu.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Bliznak
       
O poreklu stanovništva: (U pripremi!)
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
- - 412 109 303 73.54 675 386 289 42.81 281 226 40 14.23 -

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
razbijeno 380 2041 stočarsko-ratarsko

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Homolje

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
Broj pogleda : 484

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź