Kartica sela:
Jasenovo Isinoa [116]

pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ

JASENOVO (1.747 st.), ratarsko-stočarsko (52,5% agrarnog st.) seosko naselje zbijenog tipa, na (160-240 m) dolinskim stranama Jasenovačkog potoka, desne pritoke Resave, između Grnčarice (238 m), Visoke dubrave (265 m), Oblogara (269 m) i Kremeništa (196 m), južno od železničke pruge i puta Despotovac- Svilajnac, 13 km SZ od Despotovca. Površina atara iznosi 1.760 ha. Deli se na grupe srodničkih kuća (Simići. Đorđevići, Bajkići i dr.). Osnovano je pored nekih starih raseljenih naselja koja su se nalazila na mestima Selište i Kolovoz. Prvih decenija XIX v. ima 44 kuće (1819), a po oslobođenju od Turaka 172 kuće i 1.061 žitelja (1892). St. je pravoslavno (slavi Petkovicu, Miholjdan, Mitrovdan, Sv. Đorđa Alimpija, Sv. Aranđela, Sv. Nikolu i dr.; sabor i litije Sv. apostoli Vartolomej i Varnava), preovlađujuće srpsko i vlaško, poreklom iz Erdelja, Homolja, Timočke krajine i dr. Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,4 (1961) do 1 (1991). Električnu energiju dobija 1957, telefonske veze 1980, a vodom se snabdeva preko sopstvenih vodovoda (67,4% domaćinstava), iz kopanih bunara i dr. Ima četvororazrednu OŠ (počela sa radom 1918), dom kulture, spomen-ploču rodoljubima palim u II svetskom ratu (postavljena 1958), MK, veterinarsku ambulantu, magacin Zemljoradničke zadruge "Jedinstvo" iz Velikog Popovića, benzinsku pumpu "DBV-Petrol" (4 radnika) i dr. Proizvodnja kukuruza, krompira i pšenice je tržišno orijentisana.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Jasenovo
       
O poreklu stanovništva: (U pripremi!)
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
113 682 896 3 893 99.67 1318 1298 19 1.44 959 341 569 59.33 x

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Resava

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
x u rubrikama popisa iz 2011. godine o značava mesta u kojima je broj popisanih lica bio manji od 3 (Strategija, p. 19
Broj pogleda : 563

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź