Kartica sela:
Starčevo Starśeva [132]

(m. sg.) Starśevĭan • (m. pl.) Starśevĭeń • (f. sg.) Starśevĭană • (f. pl.) Starśevĭeańe •
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ
pră ń ś ź

STARČEVO (891 st.), ratarsko (66,8% agrarnog st.) seosko naselje zbijenog tipa, na (178 m) stranama potoka Boljetina i njegove pritoke Bolinjaka, između Dubočkog brda, Bubnja i njihovih ogranaka, 15 km severno od Petrovaca. Površina atara iznosi 1.641 ha. Povezuje više "krajeva" sa rodovskim nazivima (Paprikonji, Jeremonji, Mrćinji, Jokonji, Streinješći, Draguci, Baroni i dr.). Pod imenom Starci, kao trg sa prihodom od 1.000 akči, pominje se 1467. (16 kuća), a 1718. kao "pusto mesto" u sastavu Kučajnskog distrikta. St. je vlaško (slavi Sv. Aranđela, Sv. Nikolu, Veliku i Maly Gospojinu, Sv. Jovana, Petkovicu i dr.; zavetina Trojice), starinačko i doseljeno iz Crne Reke i Timočke krajine. Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,6 (1961) do 1,3 (1991). Struju dobija 1961, telefonski saobraćaj 1992, a asfaltni put krajem 80-ih god. XX v. Ima četvororazrednu OŠ, dom kulture i dr. U ataru (Boljetinski potok) su utvrđene rezerve lignita.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Starčevo
       
O poreklu stanovništva: (U pripremi!)
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
104 625 833 0 826 99.16 1088 1088 0 0 434 142 229 52.76 x

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
razbijeno zvezdast bregovit 178 1641 ratarstvo

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Mlava

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
x u rubrikama popisa iz 2011. godine o značava mesta u kojima je broj popisanih lica bio manji od 3 (Strategija, p. 19
Broj pogleda : 501

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź