Kartica sela:
Orljevo Orļeva [134]

(m. sg.) Orļevĭan • (m. pl.) Orļevĭeń • (f. sg.) Orļevĭană • (f. pl.) Orļevĭeńe •
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ

ORLJEVO (546 st.), ratarsko (49,6% agrarnog st.) seosko naselje zbijenog tipa, na (124 m) obalama Svinjarevskog potoka i stranama uzvišenja Toporovca, 14 km SZ od Petrovca. Površina atara iznosi 616 ha. Okruglastog je oblika. Objedinjuje dve "male" odvojene putem: Donju i Gornju. Ostaci starije naseljenosti su mnogobrojni (rimske cigle i novac, tragovi puta Via Militaris vidljivi su i danas i dr.). Pominje se 1381. u Ravaničkoj povelji kneza Lazara pod imenom Orljani (Orlane), a pod sadašnjim imenom 1818. (37 kuća) i kasnije (1846. - 54, a 1910. - 143 kuće). Mlavskom kraju administrativno je pripojeno u prvoj polovini XX v. St. je srpsko (slavi Sv. Nikolu, Petkovicu, Sv. Alimpija, Mitrovdan, Đurđic, Sv. Stevana, Sv. Jovana i dr.; zavetina Spasovdan; preslava Sv. Pantelej), starinačko i doseljeno iz Crne Reke (Zlot, Dobro Polje, Lubnica, Šarbanovac, Lukovo i dr.) i Timočke krajine (Jasikovo). Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,7 (1961) do 1,3 (1991). Električno osvetljenje dobija 1959, asfaltni put 1987, telefonske veze 1992, avodom se snabdevaiz kopanih bunara i sa izvora (Baculjev kladenac u selu i južno od sela slabiji izvor Vrkan). Ima četvororazrednu OŠ, dom kulture, zgradu stare mehane (spomenik kulture) porodice Životić u centru sela iz XIX v. i dr. Poznato je po savremenom pečalbarstvu, privremenom radu meštana u zapadnoevropskim zemljama.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Orljevo
       
O poreklu stanovništva: (U pripremi!)
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
59 275 414 0 414 100 1011 16 988 97.73 208 181 x 0.96 -

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
zbijeno okruglast 124 616 ratarsko

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Mlava

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
x u rubrikama popisa iz 2011. godine o značava mesta u kojima je broj popisanih lica bio manji od 3 (Strategija, p. 19
Broj pogleda : 806

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź