Kartica sela:
Bošnjak [136]

pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ

BOŠNJAK (696 st.), ratarsko (57,6% agrarnog st.) seosko naselje zbijenog tipa, na (160 m) istočnim padinama Sopotske grede, u dolini kroz koju protiče Bošnjački potok, desna pritoka Čokordina (28,7 km), 12 km zapadno od Petrovca. Površina atara iznosi 862 ha. Po predanju, geografski naziv potiče od porekla (oblasnog imena) - Bošnjaci, prvih doseljenika. Ovalnog je oblika. Južno od sela, u podnožju Lipara (248 m), nalazi se izvor Vrelo, a u sredini sela je Baba Cunjin kladenac. Prvobitno selo nalazilo se do kraja XVIII v. na Selištuu, gde su sada njive. Na brdu Lazni ima ostataka starijeg nepoznatog naselja (crepovi, novac, razne alatke i dr.). Po ranijim administrativno-teritorijalnim podelama pripadao je naizmenično Moravskom (1818, 1822, 1844, 1861, 1910. i 1928) i Mlavskom srezu (1859. i 1867). St. je srpsko (slavi Sv. Đorđa, Sv. Paraskevu, Sv. Stevana, Sv. Nikolu, Sv. Aranđela, Sv. Trifuna i dr.; zavetine Sv. Todor i Beli četvrtak), starinom sa Kosova, iz Timočke krajine (Valakonje i Šarbanovac), Crne Reke, Banata (Bavanište), Zvižda (Kučajna) i Mlave (Veliki Popovac i Burovac). Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,5 (1961) do 1,3 (1991). Električno osvetljenje dobija 1955, telefonske veze 1993, a vodom se snabdeva iz kopanih bunara. Ima četvororazrednu OŠ (u državnim šematizmima prvi put se pominje 1905), dom kulture i dr.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Bošnjak
       
O poreklu stanovništva: (U pripremi!)
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
15 70 323 156 159 49.23 679 679 0 0 341 329 4 1.17 x

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Mlava

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
x u rubrikama popisa iz 2011. godine o značava mesta u kojima je broj popisanih lica bio manji od 3 (Strategija, p. 19
Broj pogleda : 538

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź