Kartica sela:
Viteževo Vićežva [137]

pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ

VITEŽEVO (1.402 st.), ratarsko-stočarsko (59,3% agrarnog st.) seosko naselјe razbijenog tipa, na desnoj dolinskoj strani Belјeva (Bulinjaka), desne pritoke Velike Morave, s obe strane lokalnog puta ka Kušilјevu (opština Svilajnac), 10 km JI od Žabara. Površina atara iznosi 2.512 ha. Fizionomski se razvija u visinskoj zoni 110-260 m. Objedinjuje osam fizionomskih celina: Viteževo (Selo), Belјevo, Bulinjak, Veliki i Mali Trmčar, Dobrlovac, Konjušicu i Lazinu. Pod sadašnjim imenom pominje ss 1467. (5 kuća) u popisu pokrajine Braničevo. Prvobitno naselјe osnovano je na mestu Repušina (3 km istočno od današnje lokacije), odakle je na sadašnji položaj premešteno zbog nedostatka vode. Posle oslobođenja od Turaka broji 300 poreskih glava (1892). St. je srpsko - 98,2% (slavi Veliku i Malu Gospojinu, Miholјdan. Sv. Arhangela i dr.; seoska slava Ćurđevdan: preslava Petkovdan), starosedelačko i doselјeno u XVIII i XIX v. iz Mlave, Erdelјa, Crne Rske i dr. Ima i Vlaha, Crnogoraca, Rumuna i ostalih etničkih pripadnika. Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,5 (1961) do 1,3 (1991). Kuća Dimitrija Paunovića i zgrada OŠ sa starom kućom i tremom proglašene su kulturnim dobrima 1985. i 1987. god. Telefonski saobraćaj dobija 1996, a vodosnabdevanje je individualno (kopani bunari - 47,2% domaćinstava, sopstvenn vodovodi - 43,3% i dr.). Ima četvororazrednu OŠ, MZ, voćarsku i vinogradarsku plantažu (u sastavu Voćno loznog rasadnika iz Žabara) i dr. Meštani su poznati po savremenom pečalbarstvu (privremeni rad u inostranstvu - Austriji, Švajcarskoj, Francuskoj i dr.).

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Viteževo
       
O poreklu stanovništva: (U pripremi!)
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
108 621 861 1 860 99.88 1510 1019 487 32.25 721 507 128 17.75 17

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
zbijeno trouglast 110-260 2512 ratarsko-stočarsko

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Požar. Morava

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
Broj pogleda : 729

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź