Kartica sela:
Milutinovac Brloagă [014]

(m. sg.) Brloďan • (m. pl.) Brloďeń • (f. sg.) Brloďană • (f. pl.) Brloďeńe • Istočni Vlasi • Carani • Narečje: oltensko
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ
pi đe ĭ z č ğ

MILUTINOVAC (275 st.). pogranično (ka Rumuniji) stočarsko (22,9% agrarnog st.) seosko naselje zbijenog tipa, pored desne obale Dunava, 0,5 km istočno od savremenog puta Kladovo-Negotin, 10,5 km JZ od Kladova. Površina atara iznosi 824 ha. Prostire se u visinskoj zoni 40-60 m. Pretpostavlja se da pripada starim naseljima. Na znatnu starost sela ukazuje staro selište. Do kraja XIX v., kada dobija sadašnje geografsko ime, nosi naziv Brlog(a). Pominje se 1844, zajedno sa susednom Vajugom, kada broji 33 kuće i 151 žitelja. God. 1924. broji 35 domova i 167 žitelja. St. je pravoslavno (slavi Petkovicu, Sv. Lrhanđela i dr.), a nacionalno se izjašnjava kao srpsko, rumunsko i dr. Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,2 (1961) do 0,9 (1991). Vodosnabdevanje je kolektivno (52,2% domaćinstava) i individualno (kopani bunari i dr.). Ima četvororazrednu OŠ (1999/2000. - 12 učenika). Većina meštana nalazi se na privremenom radu u inostranstvu.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Milutinovac
       
O poreklu stanovništva: Klik ovde!
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
37 151 163 2 161 98.77 0 0 0 0 143 106 x 1.4 x

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
zbijeno ravničarski 40-60 824 stočarsko

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Ključ

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
x u rubrikama popisa iz 2011. godine o značava mesta u kojima je broj popisanih lica bio manji od 3 (Strategija, p. 19
Broj pogleda : 647

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź