Kartica sela:
Vrbnica Vrbńiţa [142]

(m. sg.) Vrbńiśan • (m. pl.) Vrbńiśeń • (f. sg.) Vrbńiśană • (f. pl.) Vrbńiśieńe •
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ
pră ń ś ź

VRBNICA (779 st.), ratarsko-stočarsko i voćarsko-vinogradarsko (55,8% agrarnog st.) seosko naselje zbijenog tipa, na (90 m) obalama Tresta, leve pritoke Čokordina, u podnožju Prložca (210 m), 12 km južno od Malog Crnića. Površina atara iznosi 903 ha. Prostire se duž puta ka Orljavi (opština Petrovac) i Velikom Selu (ima više zrakastih izraštaja duž bočnih seoskih ulica). God. 1892. broji 218 poreskih glava (1921. - 190 domova i 989 žitelja itd.). St. je srpsko - 96,4% (slavi Sv. Georgija, Sv. Nikolu, Sv. Jovana i dr.; zavetine Ćirilovdan i Sv. Vartolomej), a ima Vlaha i Rumuna. Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,5 (1961) do 1,4 (1991). Struju dobija 1954, a vodom se snabdeva većinom iz kopanih bunara (53.9% domaćinstava) i preko sopstvenih (lokalnih) vodovoda (42,5%).

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Vrbnica
       
O poreklu stanovništva: (U pripremi!)
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
104 561 654 9 634 96.94 885 872 0 0 377 299 29 7.69 x

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Požar. Morava

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
x u rubrikama popisa iz 2011. godine o značava mesta u kojima je broj popisanih lica bio manji od 3 (Strategija, p. 19
Broj pogleda : 581

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź