Kartica sela:
Neresnica Iresńiţa [149]

(m. sg.) Iresńićan • (m. pl.) Iresńićeń • (f. sg.) Iresńićană • (f. pl.) Iresńićańe •
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ
pră ń ś ź

NERESNICA (3.128 st.), ratarsko-stočarsko (29,4% agrarnog st.) seosko naselje razbijenog tipa, na (170- 480 m) dolinskim stranama Peka i stranama Komše, njegove leve pritoke, u severnom podnožju Homoljskih planpna (940 m), s obe strane (veći na desnoj) magistralnog puta i železničke pruge Požarevac-Zaječar, 4 km JI od Kučeva. Površina atara iznosi 13.261 ha (K.O. Neresnica 6.703 ha, K.O. Gložane 5.051 ha i K.O. Popovac 1.507 ha). Naziv potiče od staroslovenske reči resnica i prefiksa ne, što znači neistinita, nestvarna, kako se pretpostavlja, u svojoj lepoti. Objedinjuje sedam zaselaka: Komšu, Gložanu, Popovac, Lunku, Selo, Ševičku Neresnicu i Kiselu eodu. Ostaci starije naseljenosti su mnogobrojni (rimska rudarska okna, prališta zlata, terme, rudarski put i dr.). Pominje se u turskim tefterima iz XV v., u austrijskim izvorima 1725. pod nazivom Neresnitz (26 kuća) i kasnije (1818. - 91, 1840. - 205, 1868. - 252 kuće itd.). St. je pravoslavno (slavi Veliku Gospojinu, Malu Gospojinu, Petkovicu, Sv. Alimpija, Đurđic, Sv. Nikolu i Časne Verige; seoske slave Spasovdan i Male Trojice), doseljeno iz Almaša (Banat) i Vlaške (Rumunija) u prvoj polovini XVIII v., Timočke krajine početkom XIX v. i okolnih sela krajem XIX v., a nacionalno se izjašnjava kao srpsko i vlaško. Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,4 (1961) do 1 (1991). Pravoslavna crkva Vaznesenja Gospodnjeg je u izgradnji. Početna elektrifikacija i izgradnja vodovoda vezani su za 1930, kada je u selu radio rudnik zlata (flotacija rude), a telefonske veze dobija 1991. god. Vodom se najvećim delom snabdeva iz kopanih bunara (41,3% domaćinstava) i preko sopstvenih vodovoda (32,2%). Ima osmorazrednu OŠ (počela sa radom 1865), MK, zdravstvenu ambulantu, poštu, otkupnu stanicu agrarnih proizvoda, rudnik kvarca "Komša", izvor kisele vode i dr. Većina meštana zaposlena je u Kučevu.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Neresnica
       
O poreklu stanovništva: (U pripremi!)
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
230 1225 1571 16 1462 93.06 2630 882 1710 65.02 1954 719 998 51.07 17

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
razbijeno 13 ratarsko-stočarska

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Zvižd

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
Broj pogleda : 656

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź