Kartica sela:
Srpce [157]

pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ

SRPCE (293 st.), ratarsko-stočarsko (43,3% agrarnog st.) seosko naselje zbijenog tipa, u zapadnom podnožju Rakobarskog visa (690 m), na (140 m) desnoj dolinskoj strani Peka i stranama njegove pritoke Srbačke reke, pored puta Kučevo-Veliko Gradište, 14 km SZ od Kučeva. Površina atara iznosi 449 ha. U višim delovima atara nalaze se letnje "stočarske kolibe" - "salaši" (Veliki Rtanj). Istorijskim značajem ističu se pronađeni srednjovekovni ostaci groblja. Pominje se 1381. u povelji kneza Lazara. U austrijskim dokumentima 1725. navodi se pod nazivom Zerbst. U tursko doba (XVI v.) je raseljeno ("opustelo"), pa ponovo naseljeno povratnicima i novim doseljenicima iz okolnih naselja i krajeva u vreme austrijske okupacije (1718-1738) i u prvoj polovini XIX v. (1818. - 22, 1840. - 37, 1868. - 37 kuća itd.). St. je pravoslavno (slavi Sv. Nikolu, Sv. Aranđela, Petkovicu i Đurđic), doseljeno u prvoj polovini XVIII i XIX v. iz Almaša u Banatu, Timočke krajine i okolnih zviških sela, a nacionalno se izjašnjava kao srpsko (najvećim delom) i vlaško. Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,7 (1961) do 1,5 (1991). Vodom se snabdeva preko individualnih (gravitacionih) vodovoda i iz kopanih bunara, električnu energiju dobija početkom 70-ih, a telefonske veze početkom 90-ih god. XX v.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Srpce
       
O poreklu stanovništva: (U pripremi!)
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
31 188 221 8 206 93.21 0 0 0 0 111 55 29 26.13 -

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Braničevo

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
Broj pogleda : 519

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź