Kartica sela:
Kupuzište Kupuzîşťea [021]

Istočni Vlasi • Carani • Narečje: oltensko
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ

KUPUZIŠTE (657 st.), pogranično (ka Rumuniji) ratarsko-stočarsko (32,6% agrarnog st.) seosko naselje zbijenog tipa, na (SO m) desnoj dolinskoj strani Dunava, u podnožju Stranetice, 1 km istočno od puta Kladovo-Negotin, 28,5 km JZ od Kladova. Površina atara iznosi 1.918 ha. Objedinjuje tri "kraja": Gornji, Srednji i Donji. Pod imenom Kupusište pominje se 1844, kada broji 93 kuće i 319 žitelja. St. je pravoslavno (slavi Veliku Gospojinu, Petkovicu i dr.; zavetine Veliki i Mali Spasovdan), a nacionalno se nzjašnjava kao srpsko, rumunsko i dr. Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,5 (1961) do 1,5 (1991). U selu se nalazi pravoslavna crkva (zavetni krst sa natpisom), čija je crkvena slava Todorova subota. Vodom se snabdeva iz kopanih bunara (53,7% domaćinstava), preko sopstvenih vodovoda (43,5%) i dr. Ima četvororazrednu OŠ (1999/2000. - 4 učenika) i dr. Svnnjogojstvo ima tržišni karakter.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Kupuzište
       
O poreklu stanovništva: Klik ovde!
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
95 372 464 0 460 99.14 613 3 610 99.51 237 170 58 24.47 4

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
zbijeno ravničarski 1918 ratarsko-stočarsko

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Ključ

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
Broj pogleda : 661

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź