Kartica sela:
Prahovo Praova [032]

(m. sg.) Provĭan • (m. pl.) Proveń • (f. sg.) Provĭană • (f. pl.) Proveńe • Istočni Vlasi • Carani • Narečje: oltensko
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ
pi đi ĭ z č ğ

PRAHOVO (2.296 st.), pristanište na Dunavu i pogranično (ka Rumuniji) industrijsko naselje zbijenog tipa, na (60 m) desnoj obali Dunava, 9 km SI od Negotina. Železničkom prugom (Zaječar-Negotin -P., izgrađena 1914) i savremenim putem povezano je sa Negotinom i drugim većim naseljima. Površina atara iznosi 1.975 ha. Povezuje dve fizionomske celine: Prahovo, glavni deo naselja, i Prahovo pristanšite. Ostaci ranije naseljenosti upućuju na znatnu starost naselja (tragovi starog grada Četaća, lokaliteti Selište, Stara Kapela i dr.). Kroz istoriju pominje se više puta počev od prvih decenija XVI v. (1530. - 34 kuće: 1586. - 24 kuće: 1736. - 60 kuća, 1846. - 160 kuća: 1866. - 203 kuće, od 1736. do 1866. pod imenom Praova ili Praovo, 1921. - 370 domova i 1.914 žitelja itd.). St. je pravoslavno (slavi Petkovicu, Aranđelovdan, Veliku Gospojinu, Nikoljdan i dr.; zavetina Trojice), a nacionalno se izjašnjava kao srpsko (većinom), vlaško, rumunsko, romsko i dr. Antropogeografskim i etnološkim proučavanjima svrstano je u vlaška sela. Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0:5 (1961) do 1 (1991). Pravoslavni hram Vaznesenja Gospodnjeg sazidan je 1872. god. Električno osvetljenje dobija 1931, kada je izgrađena TE za potrebe železnice, a vodom se snabdeva preko sopstvenih vodovoda (63,3% domaćinstava), javnog vodovoda (22,1%), iz kopanih bunara (11,7%), uličnih javnih česmi sa vodom iz posebnog izvora (1,7%) i dr. Ima osmorazrednu OŠ "Pavle Ilić Veljko" (2000/2001. - 119 učenika), MZ i MK, zdravstvenu ambulantu, Industriju hemijskih proizvoda "Prahovo" (sagrađena 1960, a proizvodi veštačka đubriva, fosfornu kiselinu, superfosfat, sirovine za deterdžente i dr.), pristanište za teretni saobraćaj (izgrađeno od 1957. do 1962, kapacitet 2 mil. t robe) i dr. Mnogi meštani su na privremenom radu u SAD. Agrarnom proizvodnjom kao osnovnom delatnošću bavi se 14,3% ukupne populacije.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Prahovo
       
O poreklu stanovništva: Klik ovde!
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
164 875 1177 0 1177 100 1920 314 1604 83.54 1196 902 194 16.22 x

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
zbijeno ovalan ravničarski 60 1975

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Krajina

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
x u rubrikama popisa iz 2011. godine o značava mesta u kojima je broj popisanih lica bio manji od 3 (Strategija, p. 19
Broj pogleda : 715

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź