Kartica sela:
Srbovo [036]

Istočni Vlasi •
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ

SRBOVO (951 st.), ratarsko (57.7% agrarnog st.) seosko naselje zbijenog tipa, na (40 m) desnoj strani Kanala Jasenovačke reke, desne pritoke Dunava, 6 km istočno od Negotina. Površina atara iznosi 1.593 ha. U prošlosti se pominje i pod drugim sličnim imenima: Serbovlaš (u prvoj polovini XVIII B.), Srbovlaš (1846) Srbovla (1866) i Srbovlah, a sadašnji naziv dobija 1899. god. Pre naseljavanja Vlaha nosi naziv Podgorina. Prostire se u meridijanskom pravcu (s obe strane lokalnog puta ka Negotinu). Podeljeno je na dva "kraja": Gornji i Donji. Nastalo je, po predanju, pre XVIII v. U istorijskim izvorima pominje se od XVI v. (1530. - 42 kuće, 1586. - 23 kuće, 1736. - 60 kuća, 1783. - 60 kuća, 1846. - 113 kuća, 1866. - 138 kuća, 1921. - 140 domova i 643 žitelja i kasnije). St. je pravoslavno (slavi Nikoljdan, Petkovicu, Jovanjdan, Sv. Stefana Dečanskog i dr.; zavetina Spasovdan), a nacionalno se izjašnjava pretežno kao srpsko (starosedelačko i doseljeno pre i u XIX v. iz Rumunije, Bugarske, okolnih sela - Bukovče, Radujevac, Čubra, Samarinovac i dr.). Antropogeografskim i etnološkim ispitivanjima svrstano je u vlaška sela. Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,5 (1961) do 1.6 (1991). Vodom se većinom snabdeva preko javnog (92,1% domaćinstava) i sopstvenih vodovoda (6,9%). Ima četvororazrednu OŠ (2000 2001. - 12 učenika), MZ i MK i dr.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Srbovo
       
O poreklu stanovništva: Klik ovde!
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
121 602 642 0 642 100 731 119 612 83.72 444 325 49 11.04 x

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
zbijeno duguljast, uz put ravničarski 40 1593 ratarstvo

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Krajina

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
x u rubrikama popisa iz 2011. godine o značava mesta u kojima je broj popisanih lica bio manji od 3 (Strategija, p. 19
Broj pogleda : 690

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź