Kartica sela:
Tabakovac [046]

Istočni Vlasi • Carani • Narečje: oltensko
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ

TABAKOVAC (281 st.), ratarsko-stočarsko i vinogradarsko (33,8% agrarnog st.) seosko naselje zbijenog tipa, na (100-150 m) levoj obali Timoka, desne pritoke Dunava, u podnožju Straževice (220 m), pored železničke pruge Zaječar-Negotin, 45 km SI od Zaječara. Površina atara iznosi 735 ha. Naziv potiče od ličnog imena (Tabak) izvesnog Turčina, vlasnika pčelinjaka koji su se nalazili na mestu današnjeg sela. Obuhvata dva "kraja", Gornji i Donji. Mnogobrojne "pojate" - letnja stočarska naselja, veđinom su van funkcije. Kod uzvišenja Četiće utvrđeni su ostaci rimske naseljenosti (razvaline grada - kamen, cigle, veliki zemljani ćupovi i dr.). St. je pravoslavno (većina slavi Petkovicu, zavetina Trojice), vlaškog porekla, a nacionalno se izjašnjava kao srpsko (96,1%). Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,8 (1961) do 1,6 (1991). Električnu energiju dobija posle II svetskog rata, a vodosnabdevanje je kolektivno (seoski vodovod - 75,7% domaćinstava) i individualno (kopani bunari i lokalni vodovodi). Ima četvororazrednu OŠ, MK, dom kulture, spomenik borcima palim u II svetskom ratu i dr. Glavni agrarni proizvodi tržišnog značaja su pšenica, kukuruz, krompir, beli i crni luk i dr.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Tabakovac
       
O poreklu stanovništva: Klik ovde!
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
37 251 300 8 292 97.33 375 14 361 96.27 170 122 36 21.18 -

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
zbijeno nepravilno-pravougaoni ravničarsko-brdski 100 100-220 735 ratarsko-stočarsko-vinogradars

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Timočenji

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
Broj pogleda : 654

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź