Kartica sela:
Šljivar Şļivarĭ [058]

(m. sg.) Şļiverĭan • (m. pl.) Şļiverĭań • (f. sg.) Şļiverĭană • (f. pl.) Şļiverĭańe •
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ
pe đi/đe ĭ z

ŠLJIVAR (411 st.). ratarsko-stočarsko (53,3% agrarnog st.) seosko naselje razbijenog tipa, na dolinskim stranama Selskog potoka, desne pritoke Lubničke reke, između Bratujevaca (402 m), Đule (270 m) i Čokličavog brda (269 m), s obe strane lokalnog puta Zaječar-Lasovo, 6 km JZ od Zaječara. Površina atara iznosi 1.125 ha. Prostire se u visinskoj zoni 200-220 m. Linijskog je oblika (dužine 6 km) sa bočnim teritorijalnim izraštajima duž seoskih sokaka. Povezuje pet fizionomskih delova Selo, glavni deo naselja, i četiri zaseoka (Lubnička reka, Trešnjevo brdo, Bratujevac i Markov potok). Ubraja se u stara naselja. Osnovan je na mestu sa tragovima nekog rimskog naselja (ostaci crkve, manastira, groblja, "potkop" uglja i dr.). Pominje se u XV v. Prvih decenija XX v. ima veću naseljenost nego danas (1924. - 180 domova i 750 žitelja). St. je pravoslavno (slavi Sv. Vasilija, Sv. Jovana, Malu Gospojinu, Petkovicu, Mitrovdan, Sv. Aranđela i Sv. Nikolu; seoska slava Trojice: zavetine, po zaseocima, Spasovdan, Sv. Pantelejmon, Velika Gospojina i Se. Prokopije), a nacionalno se izjašnjava kao srpsko (96,6%) i vlaško (2,4%). Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 1 (1961) do 2,1 (1991). Vodom se snabdeva iz kopanih bunara i preko lokalnih vodovoda. Ima četvororazrednu OŠ, MK, dom kulture, spomenik žrtvama u II svetskom ratu, otkupnu (sabirnu) stanicu mleka i dr. Tradicionalni sabor "Bratujevac" sa sportskim takmičenjima održava se 7. jula, podovom Dana ustanka u Srbiji.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Šljivar
       
O poreklu stanovništva: (U pripremi!)
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
52 404 453 32 416 91.83 730 20 710 97.26 253 106 104 41.11 3

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
razbijeno linijski sa bočnim izraštajima 200-220 1125 ratarsko-stočarsko

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Crna Reka

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
Broj pogleda : 645

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź