Kartica sela:
Velika Vrbica Vrbiţa Mare [007]

Istočni Vlasi • Carani • Narečje: oltensko
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ

VELIKA VRBICA (1.540 st.). pogranično (ka Rumuniji) ratarsko-stočarsko (22,7% agrarnog st.) seosko naselje zbijenog tipa, pored (80-100 m) desne obale Dunava, s obe strane asfaltnog puta prema Kladovu i Rtkovu, 9,5 km JI od Kladova. Površina atara iznosi 1.481 ha. Povezuje tri "kraja": Gornji, Srednji i Donji, u kojima su kuće grupisane po rodovima. Novi deo naselja (izgrađen posle 1946) nastao je na seoskoj utrini. Sredinom 80-ih god. XX v. podignuta je obalo-utvrda radi zaštite naselja. Kroz istoriju pominje se više puta: pod imenom Donja Vrbica (5-10 domaćinstava) u turskom popisu 1530/31, popisu harača 1740 41, kada broji 23 žitelja, katastarskom popisu 1741. (21 žitelj), 1844. (117 kuća i 539 žitelja), 1924. (208 domova i 1.029 žitelja) i kasnije. St. je pravoslavno (slavi Cv. Jovana, Mitrovdan, Sv. Alimpija, Sv. Arhanđela, Sv. Nikolu i dr.; zavetina Trojice), a nacionalno se izjašnjava kao srpsko, vlaško, crnogorsko i dr. Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,4 (1961) do 1,2 (1991). Pravoslavna crkva Sv. arhangela Mihaila podignuta je 1901. god. Pred ulazom u crkvenu portu je visok, oslikani drveni zavetni krst Raspeće Hristovo. Vodosnabdevanje je kolektivno (73,6% domaćinstava) i individualno (sopstveni vodovodi - 5,5%, kopani bunari i dr.). Ima četvororazrednu OŠ (1999 2000. - 35 učenika), zadružni i dom kulture, zdravstvenu ambulantu, magacin za otkup proizvoda, nekoliko trgovinskih radnji, kafanu i dr. Veliki broj žitelja je na privremenom radu u inostranstvu.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Velika Vrbica
       
O poreklu stanovništva: Klik ovde!
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
121 559 663 3 660 99.55 1166 2 1164 99.83 792 587 25 3.16 x

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
zbijeno ravničarski 1481 ratarsko-stočarsko

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Ključ

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
x u rubrikama popisa iz 2011. godine o značava mesta u kojima je broj popisanih lica bio manji od 3 (Strategija, p. 19
Broj pogleda : 673

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź