Kartica sela:
Rtkovo Rîtkova [008]

(m. sg.) Rîtkovĭan • (m. pl.) Rîtkovĭeń • (f. sg.) Rîtkovĭană • (f. pl.) Rîtkovĭeńe • Istočni Vlasi • Carani • Narečje: oltensko
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ
pi đi ĭ č ğ

RTKOVO (1.553 st.), pogranično (ka Rumuniji) ratarsko-stočarsko (22,5% agrarnog st.) seosko naselje poluzbijenog tipa, pored (65 m) desne obale Dunava, s obe strane lokalnog asfaltnog puta prema Velikoj Vrbici i Korbovu, 12,5 km JI od Kladova. Površina atara iznosi 1.702 ha. Objedinjuje tri "kraja": Gornji; Srednji i Donji. Ubraja se u stara naselja. Severno od sela nalaze se ostaci dva kasnoantička utvrđenja nastala od IV do VI B. Pominje se u turskom popisu iz 1530/31. (10-20 domova), katastarskom popisu 1741. (21 žitelj), 1844. (99 kuća i 607 žitelja), 1924. (250 domovai 1.409 žitelja) i kasnije. St. je pravoslavno (slavi Petrovdan, Sv. Alimpija, Sv. Nikolu i dr.), a nacionalno se izjašnjava kao srpsko, vlaško i dr. Indeks demografskog starenja (is kreće se u rasponu od 0,4 (1961) do 1,2 (1991). U sredselu se nalazi visoki zavetni krst sa natpisom (podignut 1925). Vodosnabdevanje je kolekgivno (91,5% domaćinstava preko javnog vodovoda i dvorišnih česmi) i individualno (sopstveni vodovodi i kopani bunari). Ima četvororazrednu OŠ (1999/2000. - 41 učenik), biblioteku, zdravstvenu ambulantu, poštu, MZ i dr. Većina meštana nalazi se na privremenom radu u inostranstvu.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Rtkovo
       
O poreklu stanovništva: Klik ovde!
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
107 551 720 0 712 98.89 1410 4 1406 99.72 827 680 16 1.93 x

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
poluzbijeno ravničarski 1702 ratarsko-stočarsko

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Ključ

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
x u rubrikama popisa iz 2011. godine o značava mesta u kojima je broj popisanih lica bio manji od 3 (Strategija, p. 19
Broj pogleda : 698

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź