Kartica sela:
Korbovo Korbova [009]

(m. sg.) Korbovĭan • (m. pl.) Korbovĭeń • (f. sg.) Korbovĭană • (f. pl.) Korbovĭeńe • Istočni Vlasi • Carani • Narečje: oltensko
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ
pi đi ĭ z č ğ

KORBOVO (1.481 st.), pogrannčno (ka Rumuniji) ratarsko-stočarsko (10,7% agrarnog st.) seosko naselje zbijenog tipa, na (53 m) desnoj obali Dunava: s obe strane asfaltnog puta ka Rtkovu i Vajugig 17,5 km JI od Kladova. Površina atara iznosi 1.966 ha. Obuhvata dva "kraja": Podnožje i Donji kraj. Tokom izgradnje HE "Ćerdap II" izmešteno je 10-ak kuća. Zaštićeno je obalo-utvrdom. Spada u stara naselja. Pominje se u popisu 1530/31. (50-70 domova), popisu harača 1740 41. (Korbovo i Korbovo Ostrovo), kada broji 181 žitelja, 1844. pod nazivom Korbava (146 kuća i 705 žitelja), 1924. (274 domai 1.497 žitelja) i kasnije. St. je pravoslavno (slavi Petkovicu, Mitrovdan i dr.), a nacionalno se izjašnjava kao srpsko (starosedelačko), vlaško, rumunsko i dr. Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,4 (1961) do 1,7 (1991). Pravoslavna crkva posvećena Sv. apostolima Petru i Pavlu sazidana je 1932. god. Vodosnabdevanje je kolektivno (80,6% domaćinstava) i individualno (kopani bunari - 2,3%, sopstveni vodovodi i dr.). Ima osmorazrednu OŠ "Hajduk Veljko" (počela sa radom 1858; 1999 2000. - 118 učenika), zdravstvenu ambulantu, poštu, dve zanatske radnje i nekoliko prodavnica.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Korbovo
       
O poreklu stanovništva: Klik ovde!
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
149 745 795 6 781 98.24 1490 23 1465 98.32 740 623 76 10.27 x

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
zbijeno ravničarski 1966 ratarsko-stočarsko

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Ključ

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
x u rubrikama popisa iz 2011. godine o značava mesta u kojima je broj popisanih lica bio manji od 3 (Strategija, p. 19
Broj pogleda : 737

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź