Kartica sela:
Selište Săļişće [097]

(m. sg.) Săļişćan • (m. pl.) Săļişćań • (f. sg.) Săļişćană • (f. pl.) Săļişćańe •
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ
pră ń ś ź

SELIŠTE (585 st.), stočarsko (44,3% agrarnog st.) seosko naselje razbijenog tipa, na dolinskim stranama Crne (Velike) reke, kod ušća njene leve pritoke potoka Valja mori, u istočnom delu Žagubičke kotline, s obe strane seoskog puta ka Laznici, 6,5 km SI od Žagubice. Pripada K.O. Laznica Selo (7.481 ha). Od mnoštva prirodnih zanimljivosti u ataru ističe se Homoljska potajnica, jedini intermitentni izvor u istočnoj Srbiji. Prostorno se razvija u visinskoj zoni 340-430 m. Nepravilnog je oblika (jezgro sela okruglastog oblika) sa kućama rasutim u skoro svim delovima atara. Do II svetskog rata bilo je u sastavu Laznice, od koje je udaljeno 1,5 km. Pretpostavlja se da je staro selo - Laznica, osnovano na mestu današnjeg S. u srednjovekovno doba, pa kasnije premešteno na sadašnju lokaciju, u dolini Kameničke reke. St. je pravoslavno (slavi Sv. Jovana Krstitelja, Sv. Nikolu i dr.), uglavnom srpsko, vlaško i rumunsko. Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,4 (1961) do 1,2 (1991). Vodosnabdevanje je kolekšvno (javni vodovod - 77,5% domaćinstava) i individualno (sopstveni vodovodi - 11,3%, kopani i bušeni bunari - 7% i dr.). Ima četvororazrednu OŠ, zadružni dom, MK i dr.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Selište
       
O poreklu stanovništva: (U pripremi!)
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 363 158 174 47.93 x

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
razbijeno okruglast (nepravilan) 340-430 7481 stočarstvo

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Homolje

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
x u rubrikama popisa iz 2011. godine o značava mesta u kojima je broj popisanih lica bio manji od 3 (Strategija, p. 19
Broj pogleda : 507

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź