Kartica sela:
Breznica [099]

pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ

BREZNICA (267 st.), stočarsko (50,6% agrarnog st.) seosko naselje razbijenog tipa, na (250 m) dolinskim stranama Brezničke reke, desne pritoke Mlave, između visova Gornjačkih planina - Sumurovca (714 m) i Vukana (825 m), 4 km severno od savremenog puta kroz Gornjačku klisuru (Žagubica- Petrovac-Požarevac), 28 km SZ od Žagubice. Površina atara iznosi 1.370 ha. Okosnicu fizionomskog razvoja predstavlja seoski (asfaltni) put i pomenuta rečna dolina. Spada u najstarija naselja Homolja. Pod nazivom Bresnica pominje se u turskom popisu pokrajine Braničevo 1467. (17 kuća), kada se navodi i selo Gornja Bresnica (8 kuća). Potom se gube tragovi ovih naselja. Nakon toga, pod današnjim imenom, kao jedno naselje pominje se 1818. god. U XIX i početkom XX v. ima znatnu demografsku veličinu (1830. - 19 domova, a 1910. - 403 žitelja). St. je pravoslavno (slavi Sv. Jovana Krstitelja, Sv. Nikolu i dr.; seoska slava Sv. Ilija), srpsko, vlaško i dr. Posle II svetskog rata ima kontinuirano negativan demografski razvoj (1948. - 415, 1953. - 402, 1961. - 375 žitelja itd.). Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,6 (1961) do 1,3 (1991). Vodom se snabdeva većinom iz bušenih i kopanih bunara (40,2% domaćinstava) i preko sopstvenih vodovoda (18,3%). Ima četvororazrednu OŠ.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Breznica
       
O poreklu stanovništva: (U pripremi!)
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
27 172 215 0 215 100 0 0 0 0 158 107 x 1.27 x

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
razbijeno 250 1370 stočarstvo

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Homolje

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
x u rubrikama popisa iz 2011. godine o značava mesta u kojima je broj popisanih lica bio manji od 3 (Strategija, p. 19
Broj pogleda : 550

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź