MOARTEA LIMBI
 

Ļimba nuastră, rumîńaskă, are numa triĭ viĭeţ.

În viĭaţa đin tîń, dupa naşćire, s-a mareţît đin tuata pućarĭa ku tuaće vuorbiļi kare ļ-a trăbuĭit la vorbituori a ĭiĭ, da ĭa ļ-a fakut ku drag, or ļ-adunat đin tuaće părţîļi, ka pasîra ś-adună skrumiļi đi mînkare đi puişuori ĭeĭ;

în viĭaţa lalaltă s-a-ntîńit ku ļimba sîrbĭaskă ka ĭeḑî kornuţ pi punće, şî vorbituori a vorbit sîrbĭaşće fakînd rîndu la vuorbe în gînd pi rumîńaşće şi pĭeurmă ļ-a tîvaļit pî una dupa alta pista buḑă pi sîrbĭaşće;

În viĭaţa a triĭ-ļa đi la urmă, vorbituori ogođiesk vuorbiļi în gînd pi rîndu lu ļimba sîrbĭaskă, kî pi ĭa o înţaļeg măĭ bińe, şî ku nakaz ļi tîvaļesk pista buḑă pi rumîńaşće ...

Da pănă vorbĭesk ļi skapă rîsu - nu đi drag - numa đi frikă şî đi ruşîńe sî nu-ĭ prindă sîrbi kă nu sînt sîrbĭ kuraţ, sîrbĭ đin babaluk, numa sîrbĭ profakuţ, şî fugarĭ đin ļaźa rumîńaskă ...

Kî aăĭa kare fug đin ļaźa luor đi ruşîńe, or đi frikă, o să fugă şă đin ļaźa lalaltă, kă aşa feļ đi uamiń sînt fugarĭ pănă la kapu vakuluĭ!

Aşća fuoĭ alu Vorbarĭ ńimeńesk đi la ińimă la tuoţ kare sînt narokuoş kî nu sînt măî rumîń pintru kî ... ļ-a murit dĭedî-su!

 

Ove stranice rečnika posvećujem onima koji se smatraju srećnima što više nisu Vlasi jer im je deda umro ..

Kako se sistematski ubija već obamrli vlaški jezik, i to uz podršku onih koji treba da rade na njegovom oživljavanju, možete videti ovde: akcija.php

 

Numărul de cuvinte introduse: 66 Ultimul cuvânt introdus: 10.07.2017, 15:02:14 [Introdus de: Durlić]


Nr.

Živa reč


Reč ubica


Skaradan primer


Ispravan primer


Prevod


Acţiune
66  rău   opasno   Nu puartă griža ńiśkum, da aĭa ĭe tare opasno đe kopiĭ. Nu puartă griža ńiśkum, da aĭa ĭe tare rău đe kopiĭ. Nikako ne vode računa, a to je jako opasno za decu.   [Vezi]1. Home Vorbar |  2. Home site |  3. Admin |  4. Acţiune |  5. ANALITICĂ |  6. Atlasul lingvistic |  7. Etimologia |  8. Descărcare |  9. Harte |  10. Concurs |  11. Konvertor |  12. Contact |  13. Link |  14. Afişare |  15. Literăture |  16. Metodologie |  17. Moto |  18. FOLCLOR LITERAR |  19. Cuvânt nou |  20. Despre limba rumânească |  21. DESPRE NOI |  22. Ortografie |  23. CĂUTARE |  24. Căutare tematică |  25. Print/PDF |  26. Sate |  27. MOARTEA LIMBI |  28. Statistică |  29. Forum |  30. Expresii |  31. Şcoala de scris |  32. Copyright |  33. UG Pekus  |  34. HELP

a * ă * b * ţ * č * ć * d * * ğ * đ * ď * e * f * g * h * i * î * ĭ * k * l * ļ * m * n * ń * o * p * r * s * ş * ś * t * ť * u * v * z * ž * ź *

0553