Vlaĭku Rumînu vorbĭaşće rumîńaşće!  
IZABERI JEZIK * SCHIMBĂ LIMBA: 
TEMATSKI PREGLED GRAĐE
     


I - OBLASTI TRADICIONALNE KULTURE

Čovek - Omul

01. Delovi tela ljudi, životinja i ptica184
02. Telesne i duhovne bolesti ljudi i životinja, i lečenje139
03. Osećanje, mišljenje, narav, osobine i fiziologija čoveka324
04. Govor, sporazumevanje, gramatika 74
05. Ishrana, jela, pića128
06. Odeća, obuća, pokrivala; sprave i tehnike izrade163
07. Ukrašavanje, ulepšavanje, higijena, boje i nakit39
08. Kuća, pokućstvo, okućnica, imovina290
09. Zanati, alati, tehnika, oružje, mere, brojevi309
10. Dečje igre, igračke, zabava32
11. Muzika, narodna kola, svirala; zvukovi35
12. Imena ljudi, nadimci, etnici i etnonimi191
13. Nadimci domaćih životinja2
14. Životni ciklus i običaji71

Verovanja - Credinţe

15. Godišnji običaji20
16. Religija, magija i praznoverice75
17. Mitologija i demonizam20

Privreda - Economie

18. Lov i ribolov14
19. Stočarstvo99
20. Zemljoradnja i vinogradarstvo39
21. Pčelarstvo11
22. Rudarstvo i metalurgija9
23. Saobraćaj, prevoz, trgovina, novac17

Društvo - Societate

24. Brak, porodica, srodstvo65
25. Društvene organizacije, ustanove i politika16
26. Društveni odnosi, status, običaji, pravo, pravda, sud, moral140
27. Škola, učenje, obrazovanje, znanje21

Priroda - Natură

28. Prostor, odnosi u prostoru, položaj, orijentacija i kretanje193
29. Astronomija, meteorologija i atmosferilije84
30. Vremenske jedinice i ciklusi (etnokalendar)77
31. Životinje177
32. Biljke256
33. Zemljište i reljef98
34. Hidrografija; hidronimija42
35. Imena mesta i toponimi46
36. Forme, oblici i znakovi38
37. Priroda uopšte; materijali; procesi18

Negrupisano - Non-grupate

38. Negrupisano910

II - DIJALEKTOLOŠKE OBLASTI I NAREČJA

ETNIČKA TIPOLOGIJA ETNOGR. OBLAST BR. REČI MAPE

Carani: Istočni Vlas
(oltensko narečje)
    
01 Carani (Valjeni) Ključ 4 Dunareni
02 Carani (Kmpeni) Krajina 105 Kmpeni
03 Carani (Timočani) Timok 1 Timocani 

Munćani: Centralni Vlasi (podbanatsko narečje)     
04 Munćani (Padureni) Krajinska visoravan 3 Padureni 
05 Munćani (Porečani) Porečka Reka 3451 Porecani 
06 Munćani (Crnorečani) Crna Reka 669 Crnorecani
07 Munćani (Bufani) Majdanpek 32 Bufani
08 Munćani (Gornjopečani) Gornji Pek 125 Gornjopecani 

Ungurjani: Zapadni Vlasi (banatsko narečje)     
09 Ungurjani (Pečani) Zvižd 39 Zvizdani
  Braničevo   Branicevci
10 Ungurjani (Mlavljani) Mlava 151 Mlavljani
11 Ungurjani (Pomoravci) Pomoravlje 7 Pomoravci
15 Ungurjani (Stižani) Stig 16 Stizani
12 Ungurjani (Resavci) Resava 3 Resavci
13 Ungurjani (Ćuprijci) Ćuprijska Morava 0 Ćuprijci

Romi: Vlaški Romi     
14 Vlaški Romi Vlaški Romi 7 Romi
0056 

aa
  
ăă
  
bb
  
ţţ
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź