Vlaĭku Rumînu vorbĭaşće rumîńaşće!  
IZABERI JEZIK * SCHIMBĂ LIMBA: 
TEMATSKI PREGLED GRAĐE
     


I - OBLASTI TRADICIONALNE KULTURE

Čovek - Omul

01. Delovi tela ljudi, životinja i ptica173
02. Telesne i duhovne bolesti ljudi i životinja, i lečenje104
03. Osećanje, mišljenje, narav i fiziologija čoveka302
04. Govor, sporazumevanje, gramatika 70
05. Ishrana, jela, pića114
06. Odeća, obuća, pokrivala; sprave i tehnike izrade160
07. Ukrašavanje, ulepšavanje, boje i nakit37
08. Kuća, pokućstvo, okućnica277
09. Zanati, alati, tehnika, oružje, mere, brojevi278
10. Dečje igre, igračke, zabava29
11. Muzika, narodna kola, svirala; zvukovi35
12. Imena ljudi, nadimci, etnici i etnonimi185
13. Nadimci domaćih životinja2
14. Životni ciklus i običaji67

Verovanja - Credinţe

15. Godišnji običaji19
16. Religija, magija i praznoverice64
17. Mitologija i demonizam19

Privreda - Economie

18. Lov i ribolov13
19. Stočarstvo99
20. Zemljoradnja i vinogradarstvo32
21. Pčelarstvo11
22. Rudarstvo i metalurgija1
23. Saobraćaj, prevoz, trgovina, novac17

Društvo - Societate

24. Brak, porodica, srodstvo56
25. Društvene organizacije, ustanove i politika16
26. Društveni odnosi, status, običaji, pravo, pravda, sud, moral109
27. Škola, učenje, obrazovanje, znanje20

Priroda - Natură

28. Prostor, odnosi u prostoru, položaj, orijentacija i kretanje142
29. Astronomija, meteorologija i atmosferilije76
30. Vremenske jedinice i ciklusi (etnokalendar)68
31. Životinje169
32. Biljke241
33. Zemljište i reljef87
34. Hidrografija; hidronimija38
35. Imena mesta i toponimi41
36. Forme i oblici25

Negrupisano - Non-grupate

36. Negrupisano942

II - DIJALEKTOLOŠKE OBLASTI I NAREČJA

ETNIČKA TIPOLOGIJA ETNOGR. OBLAST BR. REČI MAPE

Carani: Istočni Vlas
(oltensko narečje)
    
01 Carani (Valjeni) Ključ 4 Dunareni
02 Carani (Kmpeni) Krajina 104 Kmpeni
03 Carani (Timočani) Timok 1 Timocani 

Munćani: Centralni Vlasi (podbanatsko narečje)     
04 Munćani (Padureni) Krajinska visoravan 3 Padureni 
05 Munćani (Porečani) Porečka Reka 3142 Porecani 
06 Munćani (Crnorečani) Crna Reka 666 Crnorecani
07 Munćani (Bufani) Majdanpek 31 Bufani
08 Munćani (Gornjopečani) Gornji Pek 115 Gornjopecani 

Ungurjani: Zapadni Vlasi (banatsko narečje)     
09 Ungurjani (Pečani) Zvižd 36 Zvizdani
  Braničevo   Branicevci
10 Ungurjani (Mlavljani) Mlava 150 Mlavljani
11 Ungurjani (Pomoravci) Pomoravlje 7 Pomoravci
15 Ungurjani (Stižani) Stig 16 Stizani
12 Ungurjani (Resavci) Resava 3 Resavci
13 Ungurjani (Ćuprijci) Ćuprijska Morava 0 Ćuprijci

Romi: Vlaški Romi     
14 Vlaški Romi Vlaški Romi 7 Romi
0631 
aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
șș
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź