Vlaĭku Rumînu vorbĭaşće rumîńaşće!  
IZABERI JEZIK * SCHIMBĂ LIMBA: 
TEMATSKI PREGLED GRAĐE
     


I - OBLASTI TRADICIONALNE KULTURE

Čovek - Omul

01. Delovi tela ljudi, životinja i ptica220
02. Telesne i duhovne bolesti ljudi i životinja, i lečenje249
03. Osećanje, mišljenje, narav, osobine i fiziologija čoveka457
04. Govor, sporazumevanje, gramatika 131
05. Ishrana, jela, pića211
06. Odeća, obuća, pokrivala; sprave i tehnike izrade228
07. Ukrašavanje, ulepšavanje, higijena, boje i nakit91
08. Kuća, pokućstvo, okućnica, imovina382
09. Zanati, alati, tehnika, oružje, mere, brojevi488
10. Dečje igre, igračke, zabava44
11. Muzika, narodna kola, svirala; zvukovi35
12. Imena ljudi, nadimci, etnici i etnonimi207
13. Nadimci domaćih životinja3
14. Životni ciklus i običaji91

Verovanja - Credinţe

15. Godišnji običaji32
16. Religija, magija i praznoverice107
17. Mitologija, demonizam i narodna književnost37

Privreda - Economie

18. Lov i ribolov23
19. Stočarstvo122
20. Zemljoradnja i vinogradarstvo73
21. Pčelarstvo13
22. Rudarstvo i metalurgija13
23. Saobraćaj, prevoz, trgovina, novac17

Društvo - Societate

24. Brak, porodica, srodstvo85
25. Društvene organizacije, ustanove i politika25
26. Društveni odnosi, status, običaji, pravo, pravda, sud, moral278
27. Škola, učenje, obrazovanje, znanje32

Priroda - Natură

28. Prostor, odnosi u prostoru, položaj, orijentacija i kretanje344
29. Astronomija, meteorologija i atmosferilije153
30. Vremenske jedinice i ciklusi (etnokalendar)106
31. Životinje302
32. Biljke348
33. Zemljište i reljef121
34. Hidrografija; hidronimija55
35. Imena mesta i toponimi56
36. Forme, oblici i znakovi113
37. Priroda uopšte; materijali; procesi153

Negrupisano - Non-grupate

38. Negrupisano705

II - DIJALEKTOLOŠKE OBLASTI I NAREČJA

ETNIČKA TIPOLOGIJA ETNOGR. OBLAST BR. REČI MAPE

Carani: Istočni Vlas
(oltensko narečje)
    
01 Carani (Valjeni) Ključ 10 Dunareni
02 Carani (Kmpeni) Krajina 108 Kmpeni
03 Carani (Timočani) Timok 1 Timocani 

Munćani: Centralni Vlasi (podbanatsko narečje)     
04 Munćani (Padureni) Krajinska visoravan 22 Padureni 
05 Munćani (Porečani) Porečka Reka 5027 Porecani 
06 Munćani (Crnorečani) Crna Reka 683 Crnorecani
07 Munćani (Bufani) Majdanpek 45 Bufani
08 Munćani (Gornjopečani) Gornji Pek 154 Gornjopecani 

Ungurjani: Zapadni Vlasi (banatsko narečje)     
09 Ungurjani (Pečani) Zvižd 59 Zvizdani
  Braničevo   Branicevci
10 Ungurjani (Mlavljani) Mlava 167 Mlavljani
11 Ungurjani (Pomoravci) Pomoravlje 10 Pomoravci
15 Ungurjani (Stižani) Stig 22 Stizani
12 Ungurjani (Resavci) Resava 3 Resavci
13 Ungurjani (Ćuprijci) Ćuprijska Morava 0 Ćuprijci

Romi: Vlaški Romi     
14 Vlaški Romi Vlaški Romi 11 Romi
2537 
aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź