Vlaĭku Rumînu vorbĭaşće rumîńaşće!  
IZABERI JEZIK * SCHIMBĂ LIMBA: 
TEMATSKI PREGLED GRAĐE
     


I - OBLASTI TRADICIONALNE KULTURE

Čovek - Omul

01. Părţi ale corpului şi boala176
02. Boli fizice şi psihice ale oamenilor şi animalelor şi vindecarea acestora 92
03. Sentimente, gânduri, natura şi fiziologia omului298
04. Vorbire, comunicare, gramatica 66
05. Nutritie, produse alimentare, băuturi109
06. Îmbrăcăminte, încălțământ, dezvoltarea, şi bijuterie154
07. Decorare, înfrumuseţare, culori şi podoabe37
08. Casa, mobila, gradina270
09. Artizanat, instrumente, tehnica, armă, măsuri, nomerili270
10. Jocuri copilareşti, jucarii, distractie20
11. Muzica, dans popular, instrumente; sunete35
12. Numele, poreclele, etnic şi etnonim184
13. Diminutive pentru animale.2
14. Ciclul de viaţă66

Verovanja - Credinţe

15. Obicei anual19
16. Religie, magie și superstiție64
17. Mitologie şi demonismul18

Privreda - Economie

18. Vânătoare şi pescuit13
19. Creştere vitelor98
20. Agronomie şi viticultură31
21. Apicultură11
22. Mineria şi metalurgia1
23. Trafic şi, transport, comerţ, bani17

Društvo - Societate

24. Căsătorie, familie, rudenie56
25. Organizaţii sociale, instituţii şi politica14
26. Poziţie socială, lege, justiţie, instanţa, moral93
27. Şcoală, învăţământ, educaţie, cunoaştere16

Priroda - Natură

28. Spaţiu, relații spațiale, poziţie, orientare şi orientare și mișcare107
29. Astronomia, meteorologia și atmosfera74
30. Unități de timp și de cicluri (etnokalendar)66
31. Animale119
32. Plante223
33. Teren şi de relief79
34. Hidrografia; hidronimia37
35. Oiconimi şi toponimi32
36. Forme și figure11

Negrupisano - Non-grupate

36. Negrupisano1016

II - DIJALEKTOLOŠKE OBLASTI I NAREČJA

ETNIČKA TIPOLOGIJA ETNOGR. OBLAST BR. REČI MAPE

Carani: Rumânii estici
(oltensko narečje)
    
01 Ţărani (dunărenii) Ključ 4 Dunareni
02 Ţărani (câmpenii) Krajina 102 Kmpeni
03 Ţărani (timmoceni) Timok 1 Timocani 

Munćani: Rumâni centrali (podbanatsko narečje)     
04 Munceni (pădurenii) Krajinska visoravan 3 Padureni 
05 Munceni (porecenii) Porečka Reka 3064 Porecani 
06 Munceni (ţârnorecenii) Crna Reka 665 Crnorecani
07 Munceni (bufanii) Majdanpek 25 Bufani
08 Munceni (gorniopecenii) Gornji Pek 112 Gornjopecani 

Ungurjani: Rumâni vestici (banatsko narečje)     
09 Ungureani (pecenii) Zvižd 35 Zvizdani
  Braničevo   Branicevci
10 Ungureani (mlăvenii) Mlava 141 Mlavljani
11 Ungureani (pomorăvenii) Pomoravlje 7 Pomoravci
15 Ungurjani (stijenii) Stig 16 Stizani
12 Ungureani (resăvenii) Resava 3 Resavci
13 Ungureani (ciuprienii) Ćuprijska Morava 0 Ćuprijci

Romi: Romii     
14 Romi băieşii Vlaški Romi 7 Romi
0555
1. Home Vorbar |  2. Home site |  3. Admin |  4. Acţiune |  5. ANALITICĂ |  6. Atlasul lingvistic |  7. Etimologia |  8. Descărcare |  9. Harte |  10. Concurs |  11. Konvertor |  12. Contact |  13. Link |  14. Afişare |  15. Literăture |  16. Metodologie |  17. Moto |  18. FOLCLOR LITERAR |  19. Cuvânt nou |  20. Despre limba rumânească |  21. DESPRE NOI |  22. Ortografie |  23. CĂUTARE |  24. Căutare tematică |  25. Print/PDF |  26. Sate |  27. MOARTEA LIMBI |  28. Statistică |  29. Forum |  30. Expresii |  31. Şcoala de scris |  32. Copyright |  33. UG Pekus  |  34. HELP