Kartica sela:
Subotica Subuoćiţa [118]

(m. sg.) Suboćiśan • (m. pl.) Suboćiśań • (f. sg.) Suboćiśană • (f. pl.) Suboćiśańe •
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ
pră ń ś ź

SUBOTICA (1.256 st.), ratarsko-stočarsko (44,4% atrarnog st.) seosko naselje zbijenog tipa, na (138 m) stranama Branevačkog potoka, desne pritoke Resave, s obe strane lokalnog puta ka Sedlaru, Svilajncu i Roandi, 16 km JI od Svilajnca. Površina atara iznosi 1.303 ha, a naselja 150 ha. Podeljena je na dva "kraja", Gornji i Donji. Spada u stara naselja. U XIV i XV v. predstavlja glavno naselje Resave. Staro srpsko selo, po predanju raseljeno je prvih decenija XVIII v., pa odmah naseljeno Rumunima (većinom "Srbi, pa se docnije porumunili") iz susednog Buljana (tada posebno naselje u sadašnjem ataru S., pa kasnije raseljeno). Kroz istoriju beleži različitu naseljenost (1819. - 52 kuće i 56 poreskih glava, 1870. - 147 poreskih glava, 1921. - 225 domova i 1.165 žitelja itd.). St. je pravoslavno (slavi Đurđevdan, Petkovicu, Miholjdan, Sv. Vračeve, Sv. Aranđela, Sv. Nikolu i dr.; seoska slava Beli četvrtak) - vlaško i srpskog preseljeno iz Buljana (starinom iz Erdelja) u vreme obnavljanja sela, i doseljeno iz Homolja, okoline Požarevcag Vranja, sa Kosova i dr. Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,3 (1961) do 0,9 (1991). Struju dobija 1953, a vodosnabdevanje je individualno (sopstveni vodovodi - 63,3% domaćinstava, kopani bunari - 30,5%, bušeni bunari - 4,7% i dr.). Ima knjižnicu u sastavu Resavske biblioteke iz Svilajnca, MZ, MK, poštu i dr.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Subotica
       
O poreklu stanovništva: (U pripremi!)
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
91 509 606 10 549 90.59 933 42 890 95.39 667 570 38 5.7 x

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
zbijeno okruglast 138 1303 ratarsko-stočarsko

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Resava

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
x u rubrikama popisa iz 2011. godine o značava mesta u kojima je broj popisanih lica bio manji od 3 (Strategija, p. 19
Broj pogleda : 529

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź