Kartica sela:
Gornjane Gorńana [082]

(m. sg.) Gorńan • (m. pl.) Gorńeń • (f. sg.) Gorńană • (f. pl.) Gorńeńe • Centralni Vlasi • Munćeni • Narečje: subbanatsko
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ
pi đi ń ś ź

GORNJANE (1.446 st.), stočarsko (58,6% agrarnog st.) seosko naselje razbijenog tipa, na (350 m) padinama Velikog (1148 m) i Malog krša (1048 m), između kojih je moguć prelaz iz Porečke reke u Homolje kroz tzv. "Vrata", 12 km severno od Bora (preko Krivelja i Bučja), a 40 km preko Miloševe kule (put Bor-Majdanpek). Površina atara iznosi 9.034 ha. Fizionomski objedinjuje 15 delova: Centar (Staro selo) i 14 zaselaka (nekadašnjih "kotuna" - sezonskih stočarskih naselja): Ogašu hajdukuli (Hajdučki potok), Baltu mare (Veliku 6aru), Krušar, Fundonje (Dno), Dubravu, Vizak, Kraku floresku, Veliku kulmu, Malu kulmu, Selište, Srbulešti, Manastir, Garvan i Prekokrš. Od starina, u blizini naselja, utvrđeni su ostaci crkve. Pretpostavlja se da prvobitno predstavlja deo ("selište") susednog Krivelja. Kao posebno naselje prvi put se pominje u XIX v. St. je srpsko većinom i vlaško (slavi Sv. Jovana, Trojice i Sv. Nikolu; eašari - 1. maj, 20. jun, 7. juli i 14. oktobar), poreklom iz Krivelja i prekodunavskih krajeva. Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,5 (1961) do 1,4 (1991). Pravoslavni hram Sv. Trojice podignut je 1900. god. Vodovod dobija 1977. god. Ima četvororazrednu OŠ: dom kulture, biblioteku, zdravstvenu i veterinarsku ambulantu, dve zemljoradničke zadruge - "Poljoprom" i "Gornjanku": i dr. Ovčarstvo je vodeća stočarska grana.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Gornjane
       
O poreklu stanovništva: (U pripremi!)
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
208 1308 1634 0 1618 99.02 1939 2 1923 99.17 930 220 570 61.29 -

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
razbijeno 350 9034 stočarsko-ratarsko

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Poreč

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
Broj pogleda : 695

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź