PRINT SLOVA PO STANDARDU VORBARA

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
a ă b ţ č ć d ğ đ ď e f g h i î ĭ k
569 17 650 127 2 84 285 29 3 245 4 3 327 214 2 31 146 37 308
 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  
l ļ m n ń o p r s ş ś t ť u v z ž ź
60 50 193 73 37 54 244 101 553 43 92 114 1 87 114 71 26 27
 

PRINT SLOVA PO OSTALIM STANDARDIMA
Unesi broj slova i klikni na dugme!
(Broj je crne boje i nalazi se ispod ikone slova)

Standard VLNS
Standard română
 

PRINT VORBARA CELOG ILI U DELOVIMA

 

Standardi

 
Vorbar   VLNS  Română
Štampanje celog Vorbara
Antroponimi
Toponimi i hidronimiaa
  
ăă
  
bb
  
ţţ
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź