Vlaĭku Rumînu vorbĭaşće rumîńaşće!  
IZABERI JEZIK * SCHIMBĂ LIMBA: 
HELP
Ghid pentru Vorbar
 
     

I - VORBARĬ - DICŢIONAR - REČNIK

   

1.01

   

1.02

 

Informatorii

1.03

 

Consultantii

1.04

 

Colaboratorii

1.05

  Administrarea siteul

1.06

  Cine sunt donatorii? Cum de a dona?

1.07

JEZIK I METOD

  Despre limba rumânească, cu hartă dialectală

2.08

  Ortografija Vorbara: o načinu i principima pisanja (prevod)

2.09

 

Reguli ortografiei

2.10

  Scurt curs de scriere în rumâneşte: dictare cu exemple

2.11

  Metodologija terenske akvizicije građe i njene obrade u kabinetu (prevod)

2.12

LISTANJE

   

3.13

 

Lista de cuvinte – rumâńeşte (lat.)

3.14

 

Lista de cuvinte – rumâńeşte (chir.)

3.15

 

Lista de cuvinte – traducere în sârbeşte

3.16

 

Lista de cuvinte cu proverbe

3.17

 

Lista cuvintelor cu imagine

3.18

 

Lista de consultantelor

3.19

 

Lista a colaboratorilor, cu numerul de cuvinte

3.20

 

Lista de informatelor

3.21

 

Lista satelor unde sunt registrate cuvintele

3.22

 

Lista cuventelor cu num. căutări (de la 09.02.2012)

3.23

PRETRAGA

  Căutări, pagina principală

4.24

  Review tematică

4.25

   

4.26

 
  HARTE REGIONALE

4.27

 

I - Rumânii estici

 
 

◊ Ključ (Kladovo), dunărenii[Dun.]

4.28

 

◊ Craina Negotinului, câmpenii[Kmp.]

4.29

 

◊ Timoc, timocenii[Tim.]

4.30

 

II - Rumânii centrali

 

 

◊ Câmpia Crainei, pădurenii[Pad.]

4.31

 

◊ Minerii din Majdanpek, bufanii[Buf.]

4.32

 

◊ Porečka Reka, porecenii[Por.]

4.33

 

◊ Gornji Pek, gorniopecenii[GPek]

4.34

 

◊ Crna Reka, ţârnorecenii[Crn.]

4.35

 

III - Rumânii vestici

 

◊ Požarevačka Morava, pomorăvenii[Pom.]

4.36

 

◊ Ćuprijska Morava, morăvenii[Mor.]

4.37

 

◊ Resava, resăvenii[Res.]

4.38

 

◊ Stig, stijeanii[Stig]

4.39

 

◊ Mlava, mlăvenii[Mlava]

4.40

 

◊ Homolje, homolienii[Hom.]

4.41

 

◊ Braničevo cu Clisura, brănicevenii ◊ [Bran.]

4.42

 

◊ Zvižd, zvijdenii[Zvizd]

4.43

 

IV -Romii vlahi

 
 

◊ Băieşii, Romii[Rom.]

4.44

ANALITIKA I STATISTIKA

  Statistică, frazeologie, etimologie, fond lexical româno-rumîn

5.45

  Statistica

5.46

 

Număr şi privire de ansamblu a cuvintelor procesate pe litere de la 1. IX 2011. pănă la

5.47

 

Numărul cuvintelor procesate după zonele geografice ale Serbiei răsăritene

5.48

 

Lista localităţilor procesate cu numărul de cuvinte

5.49

 

Numărul colaboratorului, cu numărul de cuvinte procesate

5.50

 

Lista cuvintelor vizualizate de vizitatorul site-ului

5.51

 

Numărul cuvintelor cu ilustraţii

5.52

 

Statistica vizitelor

5.53

 

Popis

5.54

STRUKTURA JEZIKA

  Etimologie

6.55

  Fond lexical comun limbii române şi graiurilor rumâneşti (raportul dintre limba folclorică și standardele sale literare)

6.56

  Toate sintagmele rumâneşti; toate cuvintele în sintagmele rumâneşti

6.57

  Sintagme rumâneşti ca exemple de vorbire pentru cuvântul introdus

6.58

 

Dicţionar frazeologic rumâno-sârb

6.59

 

Dicţionar frazeologic sârb-rumân

6.60

  Sintagme rumâneşti ordonate alfabetic

6.61

LINGVISTIČKA GEOGRAFIJA

 

7.62

  Linvistički atlas i karta istraženosti * Atlasul lingvistic şi harta cercetăritul

7.63

   

7.64

II - POVĬEŞĆ - FOLCLOR LITERAR - KNJIŽEVNOST

   

8.65

  Listanje zapisa

8.66

 

Lista zapisa - vlaški redosled

8.67

 

Lista zapisa - srpski redosled

8.68

 

Lista zapisa sa tonskim prilogom

8.69

 

Lista cu material romanesc comparativ

8.70

 

Lista cu num. căutări (de la 16.05.2012)

8.71

  Căutare după tipul înregistrării, cuvinte introduse...

8.72

III - MUARĆA ĻIMBI - S(A)MRT JEZIKA

  Traĭu şî (a)morţîrĭa ļimbi * Život i s(a)mrt vlaškog jezika

9.73

 

9.74

IV - RAZNO - ĐI TUAĆE

  Listarea întregului dicţionar sau a unei singure litere

10.75

  Lista bibliografiei utilizate; ordonarea cuvintelor după bibliografia

10.76

  Link spre dicţionare electronice asemănătoare

10.77

  Descărcare

10.78

  Forum ...

10.79

  ћирилица <=> latinica

10.80

   

10.81

   

10.82

   

10.83

  Donacija/Donate

10.84